JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  241 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่วางบิล เก็บเงินตามร้านค้า
- วางบิล เก็บเงินตามร้านค้า

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
Salary ตามที่ตกลง
20 Jul 19
2 . แพทย์แผนจีน
- ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจีน - ดำเนินการจัดทำข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับยาและสมุนไพร - รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
20 Jul 19
3 . Specialist Online Digital Marketing
• Plan and execute all digital marketing • Understanding of landing page optimization • Facebook advertising and Adwords advertising knowledge/experience • Knowledge of using Google Analytics and a...

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
20 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสุขภาพทางโทรศัพท์
- ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ / Line Chat - รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
20 Jul 19
5 . Health Consultant
- ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร - ดำเนินการจัดทำข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับยาและสมุนไพร - นำเสนอและเผยแพร่ความรู้ทางด้านยาและสมุนไพรให้แก่ผู้ที่สนใจ - ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับยาและ...

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
10 Position
20 Jul 19
6 . IT Application Support
Job description - Responsibility to create / update and operate manual operation documents to training user. - Test and evaluate application to implement to user. - Support the roll-out of new appl...

บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
20 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- จัดฝึกอบรม/กิจกรรม ตามแผนฝึกอบรม/กิจกรรมประจำปี - เป็นผู้นำกิจกรรม วิทยากร หรือพิธีกร ในงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย - บันทึกและจัดเก็บข้อมูลฝึกอบรม/กิจกรรม - ยื่นเอกสารฝึกอบรมในระบบ e-service ของ...

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 33,000
20 Jul 19
8 . Purchasing Engineer (Mechanical)
- คัดเลือกสินค้า ตามข้อกำหนดและความเหมาะสม เพื่อใช้ในงานโครงการ - ควบคุมงบประมาณ - จัดหาสินค้าส่งให้หน่วยงาน

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 33,000 บาท
20 Jul 19
9 . Purchasing Engineer (Auto Parking)
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างภายในประเทศ ด้านระบบไฟฟ้า / ระบบเครื่องกล / โครงสร้าง - จัดหาจัดจ้างผู้รับเหมา - ติดต่อประสานงานกับผู้จัดจำหน่าย (Supplier) - ติดตามการจัดส่งสินค้า

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
20 Jul 19
10 . Site Executive (Chiller Plant O&M + Energy)
- วางแผน ควบคุม ติดตาม วิเคราะห์การเดินเครื่องจักร และปรับการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา - ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุง - ประสานงานกับเจ้าของอาคาร

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
11 . Web Developer
- พัฒนา Website เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น ทำระบบจองตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว จองรถ จองห้องพัก รวมถึงพัฒนา Website ให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว - อ่านและแก้ไข Code ตามที่มอบหมาย

บริษัท โฟร์ ร็อกเก็ตส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 Position
Salary Negotiable
20 Jul 19
12 . SITE ENGINEER - วิศวกรสนาม
**หน้าที่โดยสังเขป - ตรวจสอบแบบก่อสร้าง/รายการประกอบแบบ และประสานงานกับผู้ออกแบบ - วางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง - ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมน - ตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง - สำรวจ /ออกแบบโ...

bUFFALO bUILT cO.,lTD.
1 Position
Salary ตามความสามารถ
20 Jul 19
13 . TECHNICIAN FOREMAN - โฟร์แมน
- จัดทำแผนการทำงานเบื้องต้น - จัดทำแผนงานประจำวัน /สัปดาห์ และรายงานประจำวัน - ประสานงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง - จัดทำเอกสารขออนุมัติการทำงานต่าง ๆ - shop drawing - ทำงานสำรวจ แนว ระดับ ฉาก ดิ่ง - ตรว...

bUFFALO bUILT cO.,lTD.
2 Position
Salary ตามความสามารถ
20 Jul 19
14 . วิศวกรโครงสร้าง (Structural Engineer)Urgently Required !
1. วางแผนและบริหารควบคุมงานก่อสร้าง 2. ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมา 3. จัดทำและตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง 4. ตรวจสอบและจัดทำเอกสารการเบิกงวดงาน 5. จัดหา ควบคุม ตรวจสอบรายการอนุม...

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 19
15 . โฟร์แมนงานโครงสร้าง สถาปัตย์ (S&A Inspector)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบงานโครงสร้าง สถาปัตย์ 2. ตรวจหน้างานให้เป็นไปตามแบบ 3. ประสานงานกับทางผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 19
16 . โฟร์แมนงานระบบ (M&E Inspector)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบงานไฟฟ้า, เครื่องกล - ตรวจหน้างานให้เป็นไปตามแบบ - ประสานงานกับทางผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ (Owner)

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 19
17 . สถาปนิก (Architect)Urgently Required !
บริหารควบคุมงานก่อสร้างโครงการประเภทต่าง ๆ เช่น อาคารสูงเกินกว่า 20 ชั้น, อาคารสำนักงาน, โรงแรม, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า, อาคารแนวราบขนาดใหญ่

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 19
18 . Accounting
1 บันทึกเอกสารรายรับ-จ่าย 2.บัญชีทั่วไป 3.เริ่มงาน 13.00-22.00 น 4.บริษัทที่จะไปปฎิบัติงานเป็นร้านอาหารญี่ปุ่น

ZIONWARD & TJDA ASSOCIATES CO.,LTD.
2 อัตรา
Salary 15,000-25,000
20 Jul 19
19 . Programmer (Jr./Sr.) C#/.NET (สัมภาษณ์และรู้ผลทันที)
1. พัฒนาโปรแกรมให้กับลูกค้าของบริษัท 2. สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ เช่น ภาษา C#, VB .NET, Asp.Net ได้, สามารถเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML, PHP ได้, สามารถออกแบบ UI โปรแกรม ด้วยโปรแกรมต่างๆ เช่น ...

บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด
5-10 Position
Salary 30,000-50,000 บาท
20 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ติดต่อประสานงาน Outsource ของบริษัท - ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัท กับไซต์งานก่อสร้าง - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ ทำจดหมายชี้แจงหน่วยราชการ - งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท บี ที วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
  241 Positions      
Sort By 
Disability Jobs