JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  900 Positions      
Sort By 
1 . Sales Executive
- นำเสนอโปรแกรมออกแบบและเขียนแบบให้แก่ลูกค้า เพื่อปิดการขาย - ทำงานร่วมกันเป็นทีม - ทำรายงานและประมาณยอดขายแก่หัวหน้างาน

บริษัท ซินเนอร์จี้ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด
2 Position
Salary ตามความสามารถ
17 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา รามคำแหง
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1 กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) 3.2 กะเย็น 13.00 - 21.00น. (8 ชั่วโมง) ...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000.-
17 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่หน่วยงานงบบริหารอาวุโส (GL)
- ควบคุม และบริหารจัดการ ระบบบัญชีแยกประเภท (GL) - กระทบยอดรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( ภ.ง.ด.1, 2,3 ภ.ง.ด.53 ) - กระทบยอดรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ payment
- บันทึกรายจ่าย และการสั่งจ่ายค่าใช้จ่ายที่ตั้งเบิกตามกำหนดเวลา - ตรวจสอบเอกสารการตั้งเบิกค่าใช้จ่าย สั่งจ่ายตามรายการตั้งเบิก - บันทึกค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน ติดตามและบันทึกเงินทดลองจ่าย

บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำสาขารามคำแหง
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1 กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) 3.2 กะเย็น 13.00 - 21.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000.-
17 Jul 19
6 . Accounting Officer
ลักษณะงาน - สรุปค่านายหน้าฝ่ายขายประจำเดือน, ตั้งหนี้ค่า Freight insurance และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการนำสินค้าเข้า, บันทึก และติดตามเอกสารในการเบิกเงินทดรองจ่ายจากพนักงาน และปิดบัญชี หน้าที่รับผิดชอบ ...

TRW Asiatic Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 17,000 - 25,000 บาท
17 Jul 19
7 . Sales Representative(กรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการขาย และออกหาลูกค้าทั้งรายใหม่และรายเก่า - ให้คำแนะนำด้านสินค้า ราคา การจัดจำหน่ายและความรู้เชิงเทคนิคเกี่ยวกับสินค้ากับลูกค้า - ทำการรักษาฐานลูกค้าเดิม และขายสินค้ากลุ่มใหม่ๆ ของบริษั...

TRW Asiatic Co.,Ltd.
1 Position
Salary เงินเดือน + ค่าน้ำมัน + Commission
17 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายขายต่างประเทศ ( Admin Export )รับสมัครด่วน !
1. ดูแลและประสานงานการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าต่างประเทศ 2. จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า 3. ประสานงานกับโรงงาน เรื่องการผลิตและโหลดสินค้า 4. ประสานงานกับ Shipping และสายเรือในการส่งสินค้าให้ลูกค้า 5....

Kenzai Ceramics Industry Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่ Sale โครงการ (กรุงเทพ)
- รับผิดชอบงานขายโครงการ - ดูแลลูกค้าเดิม เพิ่มลูกค้าใหม่ - อื่นๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

Kenzai Ceramics Industry Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
17 Jul 19
10 . นักโภชนาการ ปฏิบัติงานโรงพยาบาลธนบุรี (บำรุงเมือง)
- จัดเตรียมและตรวจสอบอาหารก่อนส่งไปให้ผู้ป่วย - ให้คำแนะนำด้านโภชนาการกับผู้ป่วย - ดูแลเมนูอาหารให้เหมาะสมกับคนไข้ - นำเสนอ/ค้นหาข้อมูลอาหารเพื่อสุขภาพให้เหมาะสม - ประสานงานกับพ่อครัว หรือ แม่ครัว...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2 Position
Salary N/A
17 Jul 19
11 . พนักงานทำความสะอาด ปฏิบัติงานโรงพยาบาลธนบุรี (บำรุงเมือง)
- ทำความสะอาดเครื่องมือ, เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องครัว - ล้างจาน - เก็บกวาด จัดเรียงสิ่งของให้เป็นระเบียบ

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
17 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ภาษาอาหรับ) ปฏิบัติงานโรงพยาบาลธนบุรี (บำรุงเมือง)
- ดูแลงานเอกสารต่างๆ - เช็คสต๊อกเก็บอาหาร - รับผิดชอบงานธุรการต่างๆ ในออฟฟิส - ดูแลและควบคุมเอกสารเข้า-ออก - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - รับโทรศัพท์, รับ-ส่งอีเมลและจดหมา...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
17 Jul 19
13 . หัวหน้ากุ๊ก/กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก ปฏิบัติงานโรงพยาบาลธนบุรี (บำรุงเมือง)
หัวหน้ากุ๊ก - ควบคุมการผลิต และผลิตอาหาร - วางแผนการผลิตและคิดเมนูอาหาร - ควบคุมต้นทุนอาหาร - ดูแลความเรียบร้อยภายในครัว และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา รองหัวหน้ากุ๊ก - ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามที่...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5 Position
Salary N/A
17 Jul 19
14 . พนักงานเสิร์ฟ ปฏิบัติงานโรงพยาบาลธนบุรี (บำรุงเมือง)
- จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ - ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม - ดูแลความสะอาดเรียบร้อย - ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
3 Position
Salary N/A
17 Jul 19
15 . Senior Internal Auditor ประจำสาขาหัวหมากรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ความเสี่ยง วางแผนและกำหนดขอบเขตการตรวจสอบการควบคุมภายใน ในขั้นตอนต่างๆ ความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้ - บริหารการปฏิบัติงานของทีมงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแผน จัดทำและตรวจทานรายงาน สรุปประเด็...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
16 . 广告文字撰稿人&翻译员 / Staff Copywriter & Translator
1、翻译品牌部文件和标准操作程序(Standard Operation Procedure)泰语-汉语,汉语-泰语,泰语-英语,英语-泰语 2、解释文案摘要,使成员了解项目要求 3、负责策划,撰写便通过所有社交媒体平台发布所有编辑内容, 确保按时执行并且以激动人心的方式传达故事或信息 4、准备基于文本的资源,包括检查,编辑和格式化内容 5、与设计师,公关,社交媒体团队合作进行大、小规模的品...

Global Jet Express (Thailand)
1 Position
Salary 泰铢30,000-50,000
17 Jul 19
17 . 人力资源经理/人力资源主管 / HR Manager/HR Supervisor
1、制订中、长期人力资源发展计划,及时处理人力资源突发事件; 2、建立和完善人力资源管理体系,制订并组织实施人力资源管理制度(包含招聘、培训、绩效、薪酬及员工发展等); 3、全面负责企业的人力资源部门工作。规范完善公司人力资源管理系统,制订并完善公司各项人事管理制度,提供各项人事工作支持; 4、编制企业年度薪资调整方案,负责处理与劳动合同相关的事宜; 5、全面负责企业的人力资源部门工作。规...

Global Jet Express (Thailand)
Several / 数名
Salary 30,000~50,000 THB
17 Jul 19
18 . Sale กรุงเทพฯ / Sale ต่างจังหวัด / Sale ขายสินค้าราชการรับสมัครด่วน !
บริษัทฯ เปิดรับสมัคร Sale 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. sale executive (Sale กรุงเทพฯ / Sale ต่างจังหวัด) - ติดต่อร้านค้า,ร้านเครื่องเขียน,สำนักงาน,บริษัทฯ เพื่อนำเสนอขายสินค้า - นำเสนอสินค้าและผลักดันยอด...

บริษัท โอลิมเปียไทย จำกัด
2 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
17 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.การรับสินค้า ตรวจนับสินค้าเข้าคลังตาม Invoice ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 2.การจ่ายสินค้า ตรวจนับการจ่ายสินค้าตามคำสั่งขายที่ได้รับให้ถูกต้อง ครบถ้วน 3.การจัดส่งสินค้าขึ้นรถ ตรวจนับสินค้าให้ครบถ้วนก่อนนำขึ...

บริษัท โอลิมเปียไทย จำกัด
2 อัตรา
17 Jul 19
20 . วิศวกรขายรับสมัครด่วน !
- ขายโครงการใหม่ Upgrade , Enhancement - ทำแผนการพบลูกค้า - สร้างสายสัมพันธ์กับผู้ออกแบบ, ที่ปรึกษา - ทำ Presentation เพื่อนำเสนอต่อลูกค้า - ทำสัญญาซื้อขายโครงการ - ออกใบสั่งขายงานโครงการ ** เ...

บริษัท โอลิมเปียไทย จำกัด
2 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000 บาท/ตามตกลง
17 Jul 19
  900 Positions      
Sort By 
Disability Jobs