JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  262 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (Auto Cad /พระราม 3)
- รับผิดชอบตรวจแบบ เช็คแบบ งานโครงการ - ตรวจสอบแบบให้ถูกต้องครบถ้วน -อื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
2 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำพระราม 3)รับสมัครด่วน !
- วางแผนกิจกรรมการสาธิต และการจัดกิจกรรมการตลาด ประจำปีได้ - ออกแบบกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา เพื่อส่งเสริมการตลาด และกระตุ้นยอดขาย - มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถออกแบบโปรโมชั่นต่างๆ - เดิน...

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
3 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
3 . ผู้แทนขายงานโครงการ (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1. นำเสนอขายสินค้าและบริการสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ 2. เพิ่มฐานลูกค้าใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มยอดขาย และรักษาฐานลูกค้าเก่าให้มีความเติบโตในการขายอย่างต่อเนื่อง 3. รับผิดชอบยอดขาย Sales Target ตามที...

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (พระราม 3) / เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. จัดทำงบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต มีประสบการณ์ด้านปิดงบการเงิน อุตสาหกรรมการผลิต และจัดทำงบกระแสการเงิน 2. วิเคราะห์งบการเงินในแต่ละเดือน ตามอัตราส่วนต่างๆ ของธุรกิจ 3. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท...

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
2 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานขายกับลูกค้า และเซลล์ 2.จัดทำเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3.แจ้งงานในระบบ

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
6 . วิศวกรขาย /เจ้าหน้าที่วางเสปค
- ไปพบลูกค้า สร้างยอดขาย รับผิดชอบงานขายตามเป้าหมายที่กำหนด - ติดต่อประสานงาน ให้ข้อมูล สำรวจงานร่วมกับเทคนิค และดูแลบริการลูกค้า - แนะนำผลิตภัณฑ์กับผู้ออกแบบ สถาปนิก วิศวกร หรือเจ้าของโครงการ **...

บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (มีคอมมิชชั่น)
18 Jul 19
7 . QS / Cost Engineer
- ตรวจสอบปริมาณงานโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม - ประมูลงาน - ตรวจสอบงานเพิ่ม – ลด - จัดทำรายการเบิกจ่ายผลงานผู้รับเหมา - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์

Northcroft (Thailand) Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
8 . นักศึกษาฝึกงานธุรการ ITรับสมัครด่วน !
1. ทดสอบ Application ต่างๆ 2. ทำงาน Document 3. มีพี่เลี้ยงคอยสอนงาน

Thailand YellowPages
2 อัตรา
Salary เบี้ยเลี้ยง 200 บาท/วัน
18 Jul 19
9 . Backend Developerรับสมัครด่วน !
1. สร้าง API สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล ฺBack Office และ Mobile Application (iOS, Android) 2. สร้างระบบ Back Office สำหรับบริหารจัดการจัดการข้อมูลของ Mobile Application ผ่่านหน้าเว็บ (Bac...

Thailand YellowPages
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
18 Jul 19
10 . นักศึกษาฝึกงาน ธุรการ (Admin)รับสมัครด่วน !
ดูแลและจัดทำเรื่องจดหมายต่างๆ เพื่อแจ้งเตือนลูกค้า เพิ่มและอัปเดทฐานข้อมูลโปรไฟล์ธุรกิจฟรีให้กับบริษัท และนำเข้าข้อมูล คีย์ข้อมูลธุรกิจใหม่ให้กับเว็บไซต์ Yellowpages ตามที่ได้รับมอบหมาย

Thailand YellowPages
3 อัตรา
Salary เบี้ยเลี้ยง 200 บาท/วัน
18 Jul 19
11 . Digital Marketing Consultant / Salesรับสมัครด่วน !
1. หาและติดต่อลูกค้าใหม่ของบริษัท 2. ให้คำปรึกษาทางด้าน Digital Marketing แก่ลูกค้า ทั้ง Content และ Display ad เพื่อเสนอ Product ที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า 3. ทำพรีเซนต์งาน ทำการเสนอราคา ทำงานด้านเอกสา...

Thailand YellowPages
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
18 Jul 19
12 . System Analyst (SA) รับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน 1. วิเคราะห์ระบบ ออกแบบ flow การทำงาน ออกแบบ UX-UI และ Diagram ต่างๆ ใน Application 2. ประสานงานและแก้ปัญหาร่วมกับ Application Developer และ User เพื่อให้งานออกมาตาม Requirement 3.จัดทำ...

Thailand YellowPages
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
18 Jul 19
13 . นักศึกษาฝึกงาน (Content Re-writer) **มีเบี้ยเลี้ยงให้ 200 บาท/วันรับสมัครด่วน !
“ จัดทำโครงการเป็นนักข่าวสายบันเทิง ออกหาข่าว ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ การเขียน Content Update ข้อมูลลงเว็บ ”

Thailand YellowPages
3 อัตรา
Salary เบี้ยเลี้ยง 200 บาท/วัน
18 Jul 19

Thailand YellowPages
5 อัตรา
Salary 25,000++
18 Jul 19
15 . นักศึกษาฝึกงาน Databases รับสมัครด่วน !
หน้าที่ที่รับผิดชอบ : - ตรวจสอบข้อมูล จัดการกับฐานข้อมูล - ติดต่อประสานงานกับพี่ๆ ในทีมหรือลูกค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย การทำงาน : ทำงานร่วมกับพี่ๆ ในทีม ประมาณ 10 คน ในบรรยากาศแห่งการแลก...

Thailand YellowPages
3 อัตรา
Salary เบี้ยเลี้ยง 200 บาท/วัน
18 Jul 19
16 . Sales Executive / Sales / เซลล์ พนักงานขายสื่อโฆษณาออนไลน์ รับสมัครด่วน !
- แนะนำ Package การลงโฆษณาธุรกิจ ให้ลูกค้าลงพื้นที่โฆษณา Online ใน website yellowpages.co.th โดยลูกค้าบริษัทฯ เช่น ธุรกิจก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น บริษัทฯ มีการฝึกอบรมให้ก่อนทำงานจริงและมีพี...

Thailand YellowPages
10 อัตรา
Salary เงินเดือน+ ค่าเดินทาง + คอมมิชชั่นไม่จำกัด (รายได้รวม 36,000 บาท ขึ้นไป )
18 Jul 19
17 . CALL CENTER MANAGER เริ่มงานได้ทันทีรับสมัครด่วน !
Manage Call Center Operations / Control the quality of service requirements/ Cost Control

Thailand YellowPages
2 อัตรา
Salary 45,000-70,000*
18 Jul 19
18 . Telesales/ เทเลเซลล์ ทำงานจันทร์-ศุกร์ /สมัคร,สัมภาษณ์ทราบผลทันที รายได้ 28,000+รับสมัครด่วน !
โทร.เสนอขายบริการ (ต่อสัญญาลูกค้าเก่าของบริษัท) มีฐานลูกค้าให้ ไม่ต้องหาลูกค้าเอง : Online Product รายได้สูงตามความสามารถ : ค่าคอมมิชชั่น 15% ขึ้นไป และ Incentive อื่นๆเฉลี่ย 28,000 บาท+++/เดือน ท...

Thailand YellowPages
5 อัตรา
Salary ค่าคอมมิชชั่นสูง 15% ขึ้นไป และ Incentive อื่นๆ
18 Jul 19
19 . Call Center-English 5 อัตรา/รับสมัครด่วน เริ่มงานได้ทันที18 ก.ค.62รายได้16,000++รับสมัครด่วน !
-Order taking (Pizza) รายได้: เงินเดือน 15,000 + เบี้ยขยัน 1,000 ค่ากะและค่าเดินทาง วันละ 150.-/วัน และ Incentive อื่นๆ เปิดรับสมัคร (Walk in) ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 13.00-16.00 รับสมัครด่วน สมั...

Thailand YellowPages
5 อัตรา
Salary 16,000++
18 Jul 19
20 . Programmer Analyst (สัญญาจ้าง 1 ปี+)รับสมัครด่วน !
เขียน Program บนหน้า WEB หรือ WAP Site และสร้าง Application ตามที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่หลัก 1. ทำบริการ WAP หรือ WEB SITE ทั้ง XHTML/HTML5 รวมถึง CSS 2. เขียน API เพื่อเชื่อมต่อระบบกับ Partner หรื...

Thailand YellowPages
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
18 Jul 19
  262 Positions      
Sort By 
Disability Jobs