JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  222 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรไฟฟ้า (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)
1.รับผิดชอบงานด้านการวางแผนระบบไฟฟ้าในสถานีบริการ 2.วางแผนและแก้ไข้ปัญหาระหว่างการดำเนินโครงการ 3.จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการ

บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (เครือ บมจ.RPCG)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่บุคคล Payroll & Benefit (สัญญาจ้าง 5 เดือน) รับสมัครด่วน !
1.คำนวณค่าแรง ค่าล่วงเวลา OT ค่าตอบแทนของพนักงาน 2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคม แจ้งเข้า-ออก ทำบัตรรับรองสิทธิ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.งานด้านสวัสดิการ เงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ 4.ท...

บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (เครือ บมจ.RPCG)
1 อัตรา
Salary 15,000-18,000
18 Jul 19
3 . Sales Engineer
- ติดต่อลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเสนอขายสินค้าที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย - เสนอราคา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

S.S.B Siam Co,.Ltd.
1 Position
Salary เงินเดือน+ค่าคอมมิสชั่น
18 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน (ช่างซ่อมบำรุง)รับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลจัดเก็บเอกสาร ตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร 3.จัดทำสรุปรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4.งานด้านประสานงานภายใน-ภายนอก และงานทั่วไป 5.ปฏิบ...

บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
1. รับ-โอนสายโทรศัพท์ให้กับแผนกที่เกี่ยวข้อง 2. ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่างๆ ช่วงงานด้านกิจกรรมของศูนย์การค้า 3. ต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่อ และให้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ...

บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
6 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ซ่อมและบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้า 2. ซ่อมบำรุงงานระบบในอาคาร 3. งานระบบเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร 4. ระบบอื่นๆ ในอาคารสูง 5. ควบคุมและติดตั้งงานระบบปรับอากาศ, ไฟฟ้า ในอาคาร 6. ปฎิบัติงานอื่นๆ ที...

บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
7 . ควบคุมคุณภาพ
1.ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.บริหารงานตามระบบคุณภาพ GMP, ISO 9001 :2008, ISO 9001 : 2015, ฮาลาล ,ISO 22716 : 2007 (R04) และมาตรฐานอื่นๆตามที่บริษัทกำหนด 3.ควบคุมจัดการการติดต่...

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000-17,000
18 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.รับใบสั่งซื้อ เอกสารสรุปคำสั่งซื้อประจำวัน ใบคำร้องต่างๆ เอกสารใบส่งสินค้า ใบเสร็จรับเงิน 2.รายงานผลการทำงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะกับหัวหน้างาน 3.เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำงาน เ...

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
1.ผลิต พัฒนาสูตรเครื่องสำอาง ตามสูตรตำรับที่ได้การมอบหมายให้ผลิต 2.รายงานผลการผลิตตัวอย่าง เก็บตัวอย่าง บันทึกสูตรและผลการพัฒนา เพื่อเป็นหลักฐานในการทำสูตรเพื่อผลิต 3.เสนอข้อคิดเห็น สูตรตำรับ ขั้...

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์หรือตามตกลง
18 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ธุรการ)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลประสานงานระหว่างบริษัทและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2.ดูแลประสานงานระหว่าง บริษัทและแม่บ้าน 3.ประสานงานตรวจสอบภายในบริษัท 4.จัดทำแผนอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอก 5.จัดทำแผนประสานงานตรวจสุขภ...

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Jul 19
11 . พนักงานบัญชีและการเงิน
- Handles payment to external parties. - Prepares withholding tax. - Handles the Cash Impress Fund of based on the Requisition Form; prepares vouchers to withdraw cash for eligible items. - Handles...

โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา
1 ตำแหน่ง
Salary 20,000 - 32,000 Baht
18 Jul 19
12 . นักการ
1. รับส่งเอกสารภายในโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย 2. สนับสนุนการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน 3. จัดเก็บ ดูแล และทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนการสอน 4. ทำความสะอาดพื้นที่ๆได้รับผิดชอบ 5. เข้าร่วมประชุ...

โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา
1 ตำแหน่ง
Salary 9,750 บาท ขึ้นไป
18 Jul 19
13 . ผู้ช่วยครู
1. Demonstrates knowledge of classroom content and pedagogy in order to assist with the teaching and learning in the classroom. 2. Helps with providing differentiated learning experiences for stude...

โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา
1 ตำแหน่ง
Salary 20,000 - 35,000 Baht
18 Jul 19
14 . ช่างแอร์
- ล้างแอร์ - ซ่อมและรักษาบำรุงแอร์ - ตรวจสอบเช็คสภาพแอร์ - เข้าร่วมประชุมและทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา
1 ตำแหน่ง
Salary 9,750 บาท ขึ้นไป
18 Jul 19
15 . Senior Legal and Compliance - ประจำรามคำแหง 60/4 (ใกล้แยกลำสาลี)
- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ (โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค,ส.ค.บ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นที่ปรึกษาและช่วยเจรจา ติดต่...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 30,000 - 40,000 (ตามประสบการณ์การทำงาน)
18 Jul 19
16 . Commis Chef (ผู้ช่วยเชฟ) ประจำเดอะพรอมานาด รามอินทรารับสมัครด่วน !
1.จัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องปรุง สำหรับทำรายการอาหารตามเมนูที่กำหนด เป็นผู้ช่วยกุ๊ก หรือเชฟ ในการปรุงอาหาร 2.จัดเตรียม และทำความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องครัว ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3.งานอื่น ตามที่ได้รับ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary 9,750 บาท+ การันตี Service Charge ขั้นต่ำ 2,000 บาท
18 Jul 19
17 . ช่างเทคนิคด้านโสตทัศนูปกรณ์ (Audio and visual technician) ประจำ BTS ช่องนนทรีรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการจัดสถานที่และอุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัท รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ภายในห้อง - เน้นงานดูแลระบบเครื่องเสียง ไมโครโฟน โปรเจคเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ อำนวยความสะดวกในห้องประชุม - ดูแลต...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา (ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี)
Salary 16,000 - 22,000 บาท
18 Jul 19
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร
- บริหารจัดการร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด - การบริหารงานขาย การตลาด ยอดขาย - บริหารจัดการร้าน คุณภาพบริการและพนักงาน สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
19 . Technical Service (อุปกรณ์ในบ้าน)
-ติดตามช่างติดตั้ง -อธิบายวิธีการใช้งานกับลูกค้า/การติดตั้ง Config อุปกรณ์กับมือถือ -บริการลูกค้าด้านข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในบ้าน

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
2 ตำแหน่ง
Salary 15,000 - 18,000 บาท
18 Jul 19
20 . Senior System Analyst (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)
• สัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่อการพัฒนาระบบจาก User เพื่อนำมาพัฒนาองค์กร • กำหนดแผนงานและระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบงาน • จัดทำเอกสารและวิเคราะห์ระบบงานสร้าง ER-Diagram • ทบทวนและยื่นข้อเสนอร...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
  222 Positions      
Sort By 
Disability Jobs