JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  377 Positions      
Sort By 
1 . Programmer
พัฒนาระบบ ตามความต้องการของลูกค้า

บริษัท อะกู้ดพลัส จำกัด
1 Position
20 Jul 19
2 . ธุรการบัญชีและการเงิน
- เอกสารทั่วไป - เอกสารบัญชีรายรับ-รายจ่าย - เอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี - เอกสารออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - ประสานงานทั่วไปภายนอกและภายในบริษัท

บริษัท อะกู้ดพลัส จำกัด
1 Position
20 Jul 19
3 . พนักงานธุรการขาย
- แนะนำและขายสินค้าแก่ลูกค้าที่เข้ามาที่หน้าร้าน - เปิดใบกำกับภาษี / ใบวางบิล / ใบเสร็จรับเงิน - ใบเสนอราคา - รับโทรศัพท์ - ติดต่อลูกค้า - จัดเรียงสินค้าหน้าร้าน

บริษัท เอเพ็กซ์ฟาสเทนเนอร์แอนด์ทูลส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000 - 15,000 บาท
20 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- จัดทำและบันทึกข้อมูลทางบัญชี และภาษี - ตรวจสอบการลงบัญชี และความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร - จัดทำเอกสารและรายงานทางบัญชีต่างๆ - จัดทำรายงานสรุปเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
5 . แม่บ้านทำความสะอาดห้องพักผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- ดูแลทำความสะอาดห้องพัก - รีดผ้า (เตารีดไอน้ำ) - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏิบัติงาน 09.00-18.00 น.

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000-13,000 บาท
20 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายUrgently Required !
- ดูแล ต้อนรับ และแนะนำสินค้าของ HERITAGE FINE ART AND JEWELRY - สร้างความสัมพันธ์อันดี และรักษาความพึงพอใจในบริการ - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏิบัติงาน 10.00-19.00 น. หรือ 11.00-20.00 น.

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000-18,000 บาท
20 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่ต้อนรับส่วนหน้า (Front Desk)รับสมัครด่วน !
- ต้อนรับลูกค้า, รับจองห้องพัก, บริการเช็คอิน-เช็คเอาท์ลูกค้า และตอบข้อสอบถามลูกค้าทางอีเมล์ - บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าพัก, บันทึกรายได้ค่าเช่า และสรุปรายได้ค่าเช่า - อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า, ทำสัญญาเ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 18,000-20,000 บาท
20 Jul 19
8 . ช่างประจำอาคารรับสมัครด่วน !
- ดูแลและซ่อมแซมระบบต่างๆ ภายในอาคาร เช่น งานไฟฟ้า, งานประปา, งานแอร์ ฯลฯ - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏิบัติงาน 07.00-16.00 น., 13.00-22.00 น., 22.00-07.00 น.

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
20 Jul 19
9 . ผู้จัดการแผนกพัฒนาคุณภาพนักเรียน
- บริหารจัดการแผนกพัฒนาคุณภาพนักเรียน (การวิเคราะห์การศึกษา และคุณภาพของนักเรียน การสอบ การติว และค่ายกิจกรรมต่างๆ) - สามารถประยุกต์ ปรับเปลี่ยนการประเมินรูปแบบต่างๆ ได้ - มีกระบวนการด้านการวัดและ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
20 Jul 19
10 . บรรณาธิการหนังสือคู่มือรับสมัครด่วน !
- จัดทำหนังสือเตรียมสอบสำหรับเด้กประถมศึกษา ม.ต้น และม.ปลาย - ติดต่อและประสานสรรหา ผู้เขียน จนถึงเสร็จเป็นรูปเล่ม - วิเคราะห์หลักสูตรการเรียน เพื่อจัดทำเป็นหนังสือ - ตรวจสอบ และแก้ไขหนังสือคู่มือให...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 Position
Salary 15,000-20,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 Jul 19
11 . ผู้จัดการแผนก Digital Commerce
Digital marketing,E-Commerce - พัฒนาและดำเนินการ สนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจออนไลน์ - คิดค้นกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานที่มีประสิทธิ บริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี - สร้างสรรค์ และปรับปรุงโปรโมชั่น ให...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
20 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟิกรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้าน Graphic, ตัดต่อ ในด้านสื่อการเรียนการสอน สำหรับใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการตลาดต่าง ๆ ให้มีความสวยงาม ดึงดูด น่าสนใจ - มีแนวทางการออกแบบ แนวคิดใหม่ๆ ไม่ติดกรอบ

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000-20,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่วิชาการรับสมัครด่วน !
รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิชาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 อัตรา - ดำเนินการ ตรวจสอบต้นฉบับ เรียบเรียงเนื้อหา รูปภาพประกอบ การใช้สำนวนภาษา และรูปแบบการจัดวางในสื่อการเรียนรู้ ให้มีความถูกต้อง เหมาะสม เ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary 15,000-18,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 Jul 19
14 . พนักงานขายสื่อและโครงการด้านการศึกษา (Education Consultant)รับสมัครด่วน !
- ขายสื่อการเรียนการสอนให้กับหน่วยงานและสถานศึกษา - ประสานงานโครงการทางการศึกษาทั้งโรงเรียนภาครัฐและเอกชน - บริหารการขายในหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ***สวัสดิการของพนักงานขายประกอบ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 Position
Salary 25,000 - 35,000 บาท
20 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบการรับรู้รายได้ค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องตามงวดบัญชี - จัดทำและนำส่งภาษีต่างๆให้ถูกต้อง ทันเวลา - ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - จัดทำรายงานทางการเงิน - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 Position
Salary 15,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 Jul 19
16 . พนักงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
500 บาท/วัน ทำงานวันละ 5 ชม. ดูแลความสะอาดผิวน้ำ ช้อนกิ่งไม้ ใบไม้ บนผิวน้ำ ทำความสะอาดพื้นและผนังสระว่ายน้ำ ดูดตะกอนพื้นสระ วัดค่าน้ำ ปรับค่าน้ำ ปรับระดับน้ำ จัดเตรียม ดูแล จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะ...

บริษัท พูลวารินทร์ จำกัด
5 Position
Salary 10,000-15,000
20 Jul 19
17 . ธุรการขาย / ประสานงานขาย
ดูแล ติดตามความคืบหน้า จัดเตรียมข้อมูล/เอกสาร และประสานงานโครงการต่างๆร่วมกันกับเซลล์

บริษัท พูลวารินทร์ จำกัด
3 Position
Salary 12,000-18,000
20 Jul 19
18 . ช่างรับสมัครด่วน !
ทำงานติดตั้งระบบสระว่ายน้ำ ระบบน้ำ หรือ ระบบไฟ หรือ สามารถทำได้ทั้ง 2 อย่าง (หากเป็นช่างมือใหม่/ช่างฝึกหัด ทางบริษัทยินดีสอนงานให้ฟรี) ระบบน้ำ สามารถเดินท่อน้ำ PVC ขนาด 6 นิ้ว ได้ มีความรู้เรื...

บริษัท พูลวารินทร์ จำกัด
5 Position
Salary 12,000 - 19,000
20 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร/ISOรับสมัครด่วน !
- จัดทำและควบเอกสารในระบบ ISO - เป็นผู้ตรวจติดตามภายในระบบ ISO ของกลุ่มบริษัท - ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของระบบ ISO - งานหรือกิจกรรมอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
20 . Sales Exclusive (มีรถยนต์)รับสมัครด่วน !
- เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ - รักษาฐานลูกค้าเก่า - รับผิดชอบยอดขาย Sales Target ตามที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบในการนำเสนอ Services Solution ให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้รับมอบหมาย - การบริ...

Better World Green Public Co., Ltd.
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
  377 Positions      
Sort By 
Disability Jobs