JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  90 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรโยธา(มีใบ กว.)
-ควบคุมการทำงานของผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างโครงการ -ควบคุมความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ บ้านทาวน์เฮาส์และทาวน์โฮม -ตรวจสอบการทำงานการก่อสร้าง -และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จำกัด
1 Position
Salary 45,000-55,000บาท
19 Jul 19
2 . พนักงานขาย
-ขายสินค้าประเภทเครื่องมือช่าง,DIY ลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

บริษัท สินพัฒนะอิมปอร์ตแอนด์เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
6 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
3 . พนักงานขายทางบัตรเครดิตทางโทรศัพท์ แผนกใหม่ The one card รับสมัครด่วน !
- ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.30 น หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ - รับพนักงาน บัตรเครดิต/สินเชื่อ ที่มีความรับผิดชอบสูง ขยันมากได้มาก รายได้ไม่จำกัด คนขี้เกียจ ไม่อดทน ไม่น่าจะรอด งานขาย ต้องขย...

ธนาคารยูโอบี (United Oversea Bank)
10 ด่วนมาก
Salary รายได้เริ่มต้น 9,000- 61,000 บาท
19 Jul 19
4 . Salesรับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเสนอขาย -ประสานงานเสนอราคางานใหม่และสรุป Specification ตามที่ลูกค้าต้องการ -พัฒนายอดขาย -ปฎิบัติงานตามแผนธุรกิจ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการวางแผนธุรกิจ

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
19 Jul 19
5 . วิศวกรประจำโครงการ
1.บริหารจัดการและควบคุมก่อสร้างโครงการ 2.ควบคุมงานของผู้รับเหมาโครงการ 3.ส่งเรื่องทำเบิกค่างวดงานก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมา 4.ประสานงานฝ่ายต่างๆ

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
6 . สถาปนิก
งานออกแบบ (ออกแบบอาคารทุกประเภทตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่) -เก็บข้อมูลเพื่อการออกแบบ -นำเสนอแนวคิดในการออกแบบ -ประมาณราคาค่าออกแบบ -เขียนแบบ -ประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆ

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
7 . QC งานก่อสร้าง (ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างระหว่างการก่อสร้าง - ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างเพื่อประกอบการส่งงาน (Payment) - ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างก่อนการส่งมอบงานลูกค้า - ประสานงานกับผู้รับเหมา เพื่อแนะนำเทคนิคงานก่อ...

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
8 . โฟร์แมนประจำโครงการ
-ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับวิศวกรตามที่ได้รับมอบหมาย -ควบคุมการใช้วัสดุและเครื่องมือก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักกการทางวิศวกรรมและแผนการทำงาน -ประสานงานกับคลังสินค้าโครงการและจัดซื้อเพื่อให้มีวัสดุพอเพียงสำ...

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
6 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
9 . Project Management Leader & System Analyst
ดูแล ให้คำแนะนำ ควบคุม และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 1. ควบคุมดูแล กำหนดรวบรวม ตรวจสอบติดตาม สนับสนุน เสนอ และร่วมประเมิน ผลการปฎิบัติงานของผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื...

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
10 . HRD Supervisor (Training & Development) - Human Resource Development
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทำแผนงานดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลประมวลผล 2.วางแผนการอบรบบุคลากรของบริษัทในแต่ละปี ให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัท 3.จัดทำ Tr...

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
11 . พนักงานขาย/การตลาดรับสมัครด่วน !
- ศึกษาสินค้าและวิเคราะห์แนวทางการตลาดเชิงรุก,ส่งเสริมการขาย - รับผิดชอบทำการตลาด นำเสนอขาย สาธิต ปิดการขายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
หลายอัตรา
19 Jul 19
12 . Digital Media Marketingรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้าน Digital Media Marketing ทั้งหมด ทั้งในส่วนของ Website,Social Media, Promotion ต่างๆ ทำกิจกกรรมการตลาด Online ดุแลเว็ปไซต์องค์กร แก้ไขปรับปรุง อัพเดทข้อมูลต่างๆ ให้น่าสนใจและเข้าถึงข...

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
13 . Programmer & System Analystรับสมัครด่วน !
Programmer 1.เขียนและพัฒนาโปรแกรมผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2.พัฒนาโปรแกรมทางด้าน Android และ IOS 3.รับผิดชอบงานด้านพัฒนาโปรแกรมบน Web,ทดสอบโปรแกรม,จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง System Analyst 1.รับผิดชอบสำ...

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าบริษัท
19 Jul 19
14 . พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง Cardio Cath Lab (TH2)รับสมัครด่วน !
RN Incharge ปฏิบัติงานในฐานะผู้ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ในเวรเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ทำหน้าที่ในการวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมายงาน ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน บันทึกและรายงานเหตุการ...

บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
1 Position
Salary พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
19 Jul 19

บริษัท ซันเรย์โฆษณา จำกัด
1 Position
Salary 16,000
19 Jul 19
16 . Copy Writer , Content Editorรับสมัครด่วน !
- เขียนงาน Product Content, Content Marketing, Product Review, VDO Presentation, Tips, Info graphics, Press release ของการนำเสนอสินค้าที่มีคุญภาพและมีความน่าสนใจ - ตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องงานเขีย...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
17 . HR Strategy Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)Urgently Required !
• Formulates HR strategies, goals and objectives that are aligned with business direction and objectives that initiate HR action items as per outlined in the HR Strategies. • Communicate HR polices a...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
1 อัตรา
19 Jul 19
18 . Programmer (โปรแกรมเมอร์)รับสมัครด่วน !
- งานดูแลระบบด้าน IT - พิมพ์รายงานโดยใช้ Crystal Report

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
19 . Project Managerรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการดำเนินการ และการประสานงานให้โครงการที่ได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด 2. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ รายงานผลความก้าวหน้า และอุปสรรคในการดำเนินโครงการ 3. ประสานงานกั...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Jul 19
20 . Product Specialistรับสมัครด่วน !
- จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม Training year plan ของพนักงานขายและเภสัชกร - ดำเนินการจัดฝึกอบรมตาม Plan - จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม - ทำหน้าที่เป็นวิทยากรฝึกอบรมในทุกหลักสูตร - ดำเนินการทดสอบ pre-test ...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
19 Jul 19
  90 Positions      
Sort By 
Disability Jobs