JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  178 Positions      
Sort By 
1 . Sales Engineerรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และนำเสนอขายสินค้า 2. วิเคราะห์ตลาดและความต้องการของลูกค้า 3. แนะนำ ปรับปรุง เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อลูกค้า 4. อธิบายวิธีการใช้งานของผลิตภัณฑ์ 5. มีฐานลูกค้าเดิมให...

บริษัท เจพีอาร์ ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000 บาท ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น
23 Jul 19
2 . Salesรับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเสนอขาย -ประสานงานเสนอราคางานใหม่และสรุป Specification ตามที่ลูกค้าต้องการ -พัฒนายอดขาย -ปฎิบัติงานตามแผนธุรกิจ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการวางแผนธุรกิจ

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
23 Jul 19
3 . วิศวกรประจำโครงการ
1.บริหารจัดการและควบคุมก่อสร้างโครงการ 2.ควบคุมงานของผู้รับเหมาโครงการ 3.ส่งเรื่องทำเบิกค่างวดงานก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมา 4.ประสานงานฝ่ายต่างๆ

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
4 . สถาปนิก
งานออกแบบ (ออกแบบอาคารทุกประเภทตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่) -เก็บข้อมูลเพื่อการออกแบบ -นำเสนอแนวคิดในการออกแบบ -ประมาณราคาค่าออกแบบ -เขียนแบบ -ประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆ

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
5 . QC งานก่อสร้าง (ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างระหว่างการก่อสร้าง - ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างเพื่อประกอบการส่งงาน (Payment) - ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างก่อนการส่งมอบงานลูกค้า - ประสานงานกับผู้รับเหมา เพื่อแนะนำเทคนิคงานก่อ...

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
6 . โฟร์แมนประจำโครงการ
-ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับวิศวกรตามที่ได้รับมอบหมาย -ควบคุมการใช้วัสดุและเครื่องมือก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักกการทางวิศวกรรมและแผนการทำงาน -ประสานงานกับคลังสินค้าโครงการและจัดซื้อเพื่อให้มีวัสดุพอเพียงสำ...

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
6 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Jul 19
7 . เลขาฯ ฝ่ายผลิต
1.เตรียม worksheet ให้กับฝ่ายผลิต 2.ดูแลระบบ ISO ของฝ่ายผลิต 3.คีย์ข้อมูลของฝ่ายผลิต

CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC CO., LTD.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
8 . ช่างเชื่อม/ ช่างตัดพับโลหะ/ พนักงานทั่วไปรับสมัครด่วน !
- เชื่อมเหล็ก/สเตนเลสและประกอบติดตั้งหน้างาน - ตัดพับโลหะตัดแผ่นเหล็กและสเตนเลสตามขนาดของหน้างานที่สั่งผลิต - ดูแบบเป็นที่คุมเครื่องจักรตัด/พับ - พนักงานทั่วไป กรรมกรแบกหาม ลูกมือช่าง

บริษัท วิชิตผลโภค จำกัด
30 อัตรา
Salary 300-600/วัน
23 Jul 19
9 . Marketing manager / ธุรการ-การเงิน / ประสานงานทั่วไป /มัลติมีเดีย
1. วางแผน/จัดการ การตลาดทั้งหมดสำหรับบริษัท และกิจกรรมภายในแผนกการตลาดสร้างและดูแลช่องทางเครือข่ายสังคม (Youtube,Facebook,LINE@,Instagram, twitter และอื่นๆ) /สนับสนุนการมีส่วนร่วมของโซเชียลมีเดียและกา...

บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด
4 อัตรา
Salary ขึ้นกับศักยภาพและการพัฒนาตนเอง
23 Jul 19
10 . เซลล์กรุงเทพ (รายได้ 24,000++) ปฏิบัติงาน พระราม 2
สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติการทำงาน Resume และรูปถ่ายปัจจุบันมาที่ info@big3thailand.com

บริษัท บิ๊ก 3 อินดัสทรี่ จำกัด
3 Position
Salary 24,000++
23 Jul 19
11 . ผู้ช่วยเภสัชกร ประจำร้านขายยารับสมัครด่วน !
- บริการให้ข้อมูลตัวสินค้าต่อลูกค้า - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม, คลินิกบางกอกศัลยกรรม (บริษัทในเครือ)
2 อัตรา
Salary (ตามโครงสร้างบริษัท / ตามที่ตกลง) + ค่าครองชีพ
23 Jul 19
12 . Assistant Marketing Manager (ผู้ช่วยผจก.ฝ่ายการตลาด)รับสมัครด่วน !
ถ้าคุณชอบงานด้านการตลาดที่ท้าทาย เพื่อฝึกฝนตัวเองให้เก่ง เป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต คุณต้องไม่พลาดงานนี้ เพราะคุณจะได้เรียนรู้งานและทำงานใกล้ชิดโดยตรงกับผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่มีประสบการณ์ จบป.โทด้า...

บริษัท พีระโรจน์ จำกัด
1 Position
Salary 20,000-26,000 ตามประสบการณ์
23 Jul 19
13 . ผู้จัดการบัญชีต้นทุน
- ตรวจสอบการบันทึกค่าใข้จ่ายด้านต้นทุน - ตรวจสอบุดจ่ายด้านต้นทุนห้เป็นไปตารอบการจ่าย - จัดให้มี cost sheet ทางด้านงานขายและบริการ - จัดให้มีการรายานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและรายละเอียดประกอบงบด...

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 Jul 19
14 . ผู้จัดการส่วนงานงบประมาณ
*รับผิดชอบในด้านการดูแลการวางแผนและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการต่างๆตามแผน *ติดตามและเสนอแนะการปรับปรุงงบประมาณโครงการต่างๆ เพื่อให้มีการใช้งบประมาณเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาของแหล่งทุนและระเบียบข้...

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 40,000 - 60,000
23 Jul 19
15 . ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน
*กำกับดูแล วิเคราะห์ จัดทำและนำเสนอการวางแผนการดำเนินงานการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างเป็นระบบครบวงจร *นำเสนอการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน และประมาณการงบประมาณของฝ่ายงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับกิจกรรม...

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 60,000 - 100,000
23 Jul 19
16 . วิศวกรสำรวจ
-บริหารงานสำรวจ จัดเตรียมพิกัดผังจัดสรรหลักของโครงการเพื่อคำนวณพิกัดต่างๆ -ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนในการตอกเสาเข็ม -ควบคุมติดตามการสำรวจเพื่อให้มีมาตราฐานและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด -ประสานงานกับฝ่ายก...

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 Jul 19
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานสำรวจ
- ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้างเพื่อสนับสนุนงานสำรวจ - ควบคุมทีมสำรวจให้ปฏิบัติงานตามแผน - เตรียมข้อมูลและเคลียร์แบบก่อสร้างเพื่อให้ทีมสำรวจนำไปปฏิบัติ - บริหารงานสำรวจ จัดเตรียมพิกัดผังจัดสรรหลักของโคร...

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 Jul 19
18 . ผู้จัดการส่วนงานการตลาด
-วางแผนการตลาด สื่อประชาสัมพันธ์ -วางแผน กิจกรรมทางการตลาด -สำรวจคู่แข่ง วิเคราะห์ข้อมูล -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ -จัดทำรายงานสรุปการดำเนินการ -ควบคุม งบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 38,000 - 54,000 บาท
23 Jul 19
19 . Secretary & Assistant With Excellent English (฿15,000 Month)
*Recent college graduates welcome* We are seeking a secretary & marketing assistant with strong English skills to join our team on a 3-month trial basis with the possibility to come on board full...

Highly Persuasive
1 Position
Salary ฿15,000 Per Month
23 Jul 19
20 . เลขานุการ (สื่อสารอังกฤษได้)รับสมัครด่วน !
- เลขานุการกรรมการบริหาร - บริหารตารางนัดหมาย อัพเดตตารางเวลานัดหมาย และตารางการประชุม - รับผิดชอบในด้านการประสานงาน,การต้อนรับ,การจัด,จัดเตรียมประชุมดูแลเอกสารการประชุม - บันทึกรายงานการประชุมและ...

บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง+ ค่าตำแหน่ง
23 Jul 19
  178 Positions      
Sort By 
Disability Jobs