JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  860 Positions      
Sort By 
1 . Graphic Designer
1. รับผิดชอบงาน Design ขององค์กร ได้แก่ สิ่งพิมพ์ โบรชัวร์ ป้ายโฆษณา 2. ออกแบบสื่อดิจิทัล และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ อาทิ เช่น E-Newsletter, E-Brochure, E-card, Interface 3. Design หน้าเว็บต่างๆ ของอ...

บริษัท เฮ้าส์ ออฟ กริฟฟิน จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000-23,000 บาท (แล้วแต่ประสบการณ์)
19 Jul 19
2 . CAD Design (R&D)
Sr. (1 อัตรา) / Jr. (4 อัตรา) - ศึกษา ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ และพิจารณานำมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ออกแบบและเขียนวางระบบของผลิตภัณฑ์ในส่วนของซอฟต์แวร์ เพื่อสร้างและพัฒนาผลิตภ...

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary N/A
19 Jul 19
3 . Marketing Representative
1.ดูแลและวางแผนการตลาดให้กับ Partner ต่างๆ ของบริษัท 2.หาคู่ค้าใหม่ๆเพื่อเข้าร่วมในระบบ E-commerce 3.แนะนำให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ E-commerce 4.วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์ในด้านก...

บริษัท ชิล มีเดีย จำกัด
1 Position
Salary ตามแต่ตกลง
19 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) 3.2กะเย็น 13.00 - 21.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000.-
19 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ประสานงานซ่อมบำรุงอาคาร
- ประสานงานกับผู้รับเหมาหลังจากได้รับแจ้งซ่อมจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ติดตามประสานงานซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ รวมถึงบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง - ตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาค่าแรงและอุปกรณ์จากราคามาตรฐ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (Officer-Supervisor) รับสมัครด่วน !
AR - บัญชีลูกหนี้ 1. Reconcile บัญชีเกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้ พร้อมทั้งนำส่ง ตรวจสอบในระบบ TLM เพื่อนำส่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2. ทำข้อมูล Month end บัญชีลูกหนี้ เช่น Write off / Recovery / Provi...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
7 . After Sales Service Manager
- ดูแลการให้บริการก่อนได้ผู้บริหารโครงการ - จัดระเบียบความเรียบร้อยภายในโครงการ - จัดทำระเบียบด้านมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยของโครงการ - เก็บค่าบริการสาธารณะโครงการที่ครบกำหนด - ติดตามและสรุปเรื่...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
19 Jul 19
8 . แม่บ้านประจำสำนักงานย่านลาดพร้าวรับสมัครด่วน !
ทำความสะอาดพื้นที่ในอาคาร กวาด เช็ด ถูพื้น เช็ดกระจก และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
9 . Receptionist / Administrator
รายละเอียดของงาน: 1. ปฎิบัติงานต้อนรับโดยเนันทักษะการใช้โทรศัพท์ 2. ต้อนรับและดูแลลูกค้าและแขกที่เข้ามาติดต่อ 3. จัดการจดหมายเข้า-ออก และจัดส่งให้กับแผนกต่าง ๆ 4. ดูงานการทั่วไป เช่น พิมพ์เอกสาร, ...

บริษัท เอเซีย-แปซิฟิค ริสค์ คอนซัลแท้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
10 . Assistant Account Executive รับสมัครด่วน !
1. สนับสนุนทีมในการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ 2. ให้คำปรึกษาด้านประกันกับลูกค้า และการบริหารจัดการ 3. จัดการด้านเอกสารตามเนื้องาน และอื่นๆ

บริษัท เอเซีย-แปซิฟิค ริสค์ คอนซัลแท้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
11 . Sales and Operation Manager
PURPOSE (KEY OBJECTIVES) : To oversee and direct the operations of the Factory Coordination Team as well as the Export Sales team to achieve their financial and statutory requirement. As a Sales and...

บริษัท จีเวล เดคอร์ จำกัด
Gemopolis Industrial Bangkok
1 Position
Salary Negotiate
19 Jul 19
12 . แม่บ้านประจำบ้านผู้บริหาร รับสมัครด่วน !
- แม่บ้านประจำบ้านผู้บริหาร รับผิดชอบงานทำอาหาร ให้สมาชิกในครอบครัวผู้บริหาร และช่วยงานด้านทำความสะอาด

โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
13 . Admin
1.จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ, ดำเนินการเกี่ยวกับงานการสั่งซื้ออุปกรณ์-วัสดุ ทรัพย์สินต่างๆ, การวางบิล-ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายนอกและภายใน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 2.จัดทำทะเบียนคุมสต...

Siamese Asset Co., Ltd.
1 Position
19 Jul 19
14 . Admin (บัญชี)
1.บันทึกและออกใบแจ้งหนี้เผื่อเรียกเก็บเงินกับเจ้าของร่วม 2.รับชำระเงินและนำฝากธนาคารจากใบแจ้งหนี้ 3.บันทึกรายการรับ-ฝากและตัดจ่ายเงินฝาก 4.บันทึกรายการรับวางบิล, ขอคืนเงินสดย่อยและออกใบหัก ณ ที่จ่า...

Siamese Asset Co., Ltd.
1 Position
19 Jul 19
15 . Admin (ธุรการประจำไซด์งาน)
1.จัดทำใบแจ้งหนี้, ทวงถามหนี้ค้างชำระในแต่ละเดือน 2.จัดทำรายการเบิกค่าใช้จ่ายเงินสดย่อยและทะเบียนคุมเงินค่าใช้จ่าย 3.จัดรายการเบิกงบประมาณหน่วยงาน 4.รับเรื่องแจ้งซ่อมและข้อร้องเรียนต่างๆ 5.จัดทำ...

Siamese Asset Co., Ltd.
1 Position
19 Jul 19
16 . Sales Support
- ตรวจสอบการจอง จัดทำสัญญาซื้อขาย ประสานงานและติดตามจนจบการทำสัญญา - ประสานงานตัวแทนขาย - ดูแลบริหารจัดการเคสต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า - เปิด PR สั่งซื้ออุปกรณ์ภายในสำนักงานขาย

Siamese Asset Co., Ltd.
2 Position
19 Jul 19
17 . Cashier (เจ้าหน้าที่รับจ่ายเงิน)
1. จัดทำและดำเนินการเกี่ยวกับด้านรับ - จ่ายเช็คให้กับผู้เกี่ยวข้อง ต่าง ๆ ในแต่ละวัน เช่น ลูกค้า Supplier พนักงาน จ่ายเช็คส่วนกลาง เป็นต้น 2. นัดหมายและให้ข้อมูลการจ่ายให้ Supplier, Subcontractor ตา...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
18 . นักศึกษาฝึกงาน ส่วนงานสื่อสารองค์กร
1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ขององค์กร 2. ดูแลการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารขององค์กร ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท, Facebook, และสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ 3. ถ่ายภาพและวิดีโอเพื่อใช้ใน...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 200 ต่อวัน
19 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Cost Control) ใกล้รถไฟฟ้าสนามเป้า
1. ตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลทางบัญชี ทั้งด้านรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวกับโครงการ 2. จัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เบื้องต้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการในระบบบัญชี 3. จัดทำเอกสารสำหรับรายการปร...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่บริหารงานสวัสดิการ (Benefits Officer)
1.รับผิดชอบงานและจัดทำรายงานด้านการบันทึกเวลาทำงาน และตรวจสอบประเภทการลา จากโปรแกรมสำเร็จรูปงาน HR 2.รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการที่บริษัทกำหนดไว้ เช่น เครื่องแบบพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำป...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
  860 Positions      
Sort By 
Disability Jobs