JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  102 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
- โทรติดต่อลูกค้าเป้าหมายเพื่อทำนัดให้ฝ่ายขายไปพบ - ติดต่อลูกค้าเพื่อให้บริการหลังการขาย สอบถามความพึงพอใจ และเคลมสินค้า - รับสายลูกค้าโทรเข้า และ ให้ข้อมูลสินค้าเบื้องต้นกับลูกค้า - ลูกค้าหลักคื...

บริษัท ชินเพาเวอร์ จำกัด (Chin Power Co., Ltd.)
1 ตำแหน่ง
Salary 15,000-19,000
17 Jul 19
2 . Sales Engineer วิศวกรขาย
จำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ให้กับโรงงานขนาดใหญ่ • นำเสนอผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน(หลอดไฟ LED และโคมไฟกันระเบิด LED) ของบริษัทฯ และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า • วิเคราะห์การใช้พลังงานและนำเสนอแนวทางการประหย...

บริษัท ชินเพาเวอร์ จำกัด (Chin Power Co., Ltd.)
2 อัตรา
Salary 15,000-25,000 + โบนัสการขาย + ค่าน้ำมัน + ค่าโทรศัพท์ + ค่าcommission
17 Jul 19
3 . หัวหน้าแผนก บัญชี-การเงิน
1. วางแผน และบริหารงานในแผนก 2. วางแผน และจัดทำงบประมาณประจำปี 3. จัดทำงบการเงิน, งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่าง ๆ เพื่อเสนอผู้บริหาร 4. จัดทำรายละเอียดประกอบงบ, รายงานภาษีที่เกี่ยวข้อง...

ลา กราซ คลินิก
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
4 . Online Marketing รับสมัครด่วน !
- Update Promotion , Product และข่าวสารต่าง ลง Social เช่น Facebook, Instagram, Line@ - ดูแลด้านประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Online ,จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย - วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และสรุปรายงานเสนอผ...

ลา กราซ คลินิก
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) 3.2กะเย็น 13.00 - 21.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000.-
17 Jul 19
6 . พนักงานแคชเชียร์
-รับชำระเงิน ทอนเงิน ค่าสินค้า อาหาร และเครื่องดื่ม ที่เป็นเงินสด และบัตรเครดิต พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง -รับผิดชอบการเบิกเงินทอน และส่งเงินยอดขาย ให้ถูกต้อง แม่นยำ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนขอ...

บริษัท เจ.ซี.เซ็นต์หลุยส์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
7 . พนักงานร้านขนมหวาน (ทำขนม และเครื่องดื่ม)
• มีความเข้าใจ และสามารถแนะนำข้อมูลของสินค้า เพื่อเสนอขายสินค้า และการบริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจสูงสุด • ดูแลประสานงานกับร้านค้า และอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค • ตรวจเช็คสินค้าให้มีค...

บริษัท เจ.ซี.เซ็นต์หลุยส์ จำกัด
1 Position
Salary 10,500++ บาท (พิจารณาตามประสบการณ์)
17 Jul 19
8 . ผู้ช่วยหัวหน้าด้านการขาย
• มีความเข้าใจ และสามารถแนะนำข้อมูลของสินค้า เพื่อเสนอขายสินค้า และการบริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ • ดูแลประสานงานกับร้านค้า และอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค • ตรวจเช็คสินค้าให้มีความสวย...

บริษัท เจ.ซี.เซ็นต์หลุยส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
9 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการเงิน
• สามารถจัดทำ และวางแผน Cash Flow ของบริษัทฯ รายเดือน รายปี เพื่อรองรับแผนงาน และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท • จัดทำรายงานวิเคราะห์ Cash Flow โดยเปรียบเทียบแผนงบประมาณกับผลการดำเนินง...

บริษัท เจ.ซี.เซ็นต์หลุยส์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
10 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชี
• บริหารการปิดบัญชี ตรวจสอบความถูกต้อง และปิดบัญชี จัดทำงบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน • จัดทำรายการปรับปรุงบัญชี กระทบยอดเงินฝากธนาคาร กระทบยอดบัญชีฯ และตรวจสอบรายงานทางบัญชีฯ • ตรวจส...

บริษัท เจ.ซี.เซ็นต์หลุยส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
11 . บุคคล และธุรการ
งานธุรการ • การดูแลประสานงานกับร้านค้า ทั้งด้านการจัดเก็บรายได้ และการอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค • การดูแลอาคาร สถานที่ และทรัพย์สินของบริษัทให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาตลอดจน การซ่อม และการบ...

บริษัท เจ.ซี.เซ็นต์หลุยส์ จำกัด
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
12 . หัวหน้าแผนกบุคคล และธุรการ
งานบุคคล • งานด้านการจัดทำบัญชีเงินเดือนพร้อมการหักภาษี ณ ที่จ่าย / การบริหารงานบุคคลตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท งานธุรการ • การดูแลประสานงานกับร้านค้า ทั้งด้านการจัดเก็บรายได้ และการอำนวยความ...

บริษัท เจ.ซี.เซ็นต์หลุยส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) 3.2กะเย็น 13.00 - 21.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000.-
17 Jul 19
14 . อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ย่านสุขุมวิท (ซอย 62)รับสมัครด่วน !
- สอนภาษาอังกฤษปูพื้นฐานไวยากรณ์แบบเร่งรัด เพื่อเตรียมพร้อมการเรียนสนทนากับอาจารย์เจ้าของภาษา - สอนวันจันทร์และพฤหัสฯ เวลา 17.00-19.00 น.

โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
15 . แม่บ้านประจำออฟฟิศ ประจำสาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ รามอินทรารับสมัครด่วน !
ทำความสะอาดพื้นที่ในอาคารเรียน กวาด เช็ด ถูพื้น เช็ดกระจก ล้างจาน ถ้วยกาแฟ สำหรับให้บริการผู้เรียน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
16 . แม่บ้านประจำบ้านผู้บริหาร รับสมัครด่วน !
- แม่บ้านประจำบ้านผู้บริหาร รับผิดชอบงานทำอาหาร ให้สมาชิกในครอบครัวผู้บริหาร และช่วยงานด้านทำความสะอาด

โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี)
- ตรวจสอบเอกสารบัญชีทั่วไป เช่นเอกสารเกี่ยวกับรายงานธนาคารต่างๆ ก่อนบันทึกบัญชี - บันทึกบัญชีรายการต่างๆ ในโปรแกรมบัญชี - กระทบยอดเงินฝากธนาคาร - กระทบยอดบัญชีหมวดสินทรัพย์ และหมวดหนี้สิน - จัดทำร...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
17 Jul 19
18 . Quantity Surveyor Engineer
1. ถอดปริมาณวัสดุจากแบบก่อสร้างเพื่อควบคุมการใช้วัสดุและออก MR. ขอซื้อวัสดุหรือสั่งจ้าง 2. ถอดปริมาณงานจากแบบก่อสร้างเพื่อขออนุมัติกับผู้ว่าจ้างและตรวจสอบปริมาณงานใน BOQ ตามแบบก่อสร้าง 3. ตรวจสอบผลง...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
17 Jul 19
19 . Assistant Chief Financial Officer (ACFO)รับสมัครด่วน !
Working days: Monday – Saturday at Jasmine lnternational Tower, Nonthaburi 08:30 am. -17:30 pm. - Assist and support the CFO in ensuring that all the companies accounting operations are accurate ...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary Negotiable
17 Jul 19
20 . วิศวกรประมาณราคา (Estimator) ประจำสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี
1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานในด้านการถอดแบบรายละเอียด รายการ และ ปริมาณงาน 2. การอ่านข้อกำหนด / ทำความเข้าใจขอบเขตรายละเอียดงานในแต่ละรายการว่าประกอบด้วยงานอะไรบ้าง 3. การถอดแบบรายละเอียด รายการ และ ปริ...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
17 Jul 19
  102 Positions      
Sort By 
Disability Jobs