JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  203 Positions      
Sort By 
1 . Admin
หน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่างร้านแก๊สและลูกค้า 1) คอนเฟิร์ม​ คิว​ เวลาส่ง 2) บอกให้ร้านแก๊ส​ โทรคอนเฟิร์มลูกค้า​ ก่อนออกไปส่ง 3)​ โทรเช็คร้านแก๊ส​ว่า ส่งแล้วหรือยัง​ โทรเช็คลูกค้า​ ว่า​ feedback.อ...

บริษัท ฟินแก๊ส จำกัด
5 Position
Salary 12,000 - 15,000
20 Jul 19
2 . พนักงานขายหลอดไฟ รับสมัครด่วน !
นำเสนอขายหลอดไฟ ยี่ห้อbiobulb ประจำกรุงเทพ/ต่างจังหวัด

บริษัท ยูไนเต็ด ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary 12,000 ขึ้นไป +น้ำมัน+โทรศัพท์+เบี้ยเลี้ยง
20 Jul 19
3 . ช่างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต (รับเหมา)รับสมัครด่วน !
- ติดตั้ง ระบบอินเตอร์เน็ต ***หมายเหตุ*** รับประกันรายได้ ไม่น้อยกว่า 60,000 บาทต่อเดือน ***เงินออกทุก 15 วัน***

โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี
10 อัตรา
Salary 60,000 - 120,000 บาทขึ้นไป
19 Jul 19
4 . ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
1.บริหารจัดการงานขายและทีมงานขายรวมทั้งวางแผนให้สอดคล้องกับแผนการตลาด แผนโครงการและแผนทางธุรกิจ ตลอดจนร่วมในการควบคุมติดตามดูแลเพื่อให้เกิดยอดขายและควบคุมการใช้จ่ายในสำนักงานให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่...

บริษัท บริลเลี่ยนเทค อิมเมจิ้ง รีซอร์ส จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
19 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- วางแผน วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา การขาย, การตลาด และการส่งเสริมการขาย, การขยายช่องทางการขายใหม - วิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ของคู่แข่ง พร้อมเสนอแนวทางในก...

บริษัท บริลเลี่ยนเทค อิมเมจิ้ง รีซอร์ส จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
19 Jul 19
6 . Project Sale
นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มบ้านจัดสรรหรือคอนโดต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

บริษัท บริลเลี่ยนเทค อิมเมจิ้ง รีซอร์ส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
7 . Product Management / เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์
ร่วมวางแผนการตลาด วางแผนช่องทางการขายและกระจายสินค้าและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงผู้บริโภค ตลอดจนคิดค้นแนวทางการส่งเสริม การขายใหม่ๆ วิเคราะห์วิจัยความต้องการของตลาด เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒ...

บริษัท บริลเลี่ยนเทค อิมเมจิ้ง รีซอร์ส จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
8 . เลขานุการผู้บริหาร
- งานผุ้ช่วยผุ้บริหาร เช่น กลั่นกรองงาน - จัดทำตารางนัดหมายการประชุม - จัดเตรียมเอกสารการประชุม - บันทึกรายงานการประชุม จัดทำรายงานสรุปการประชุม - ติดตามงานต่างๆ ของผู้บริหาร - ติดต่อประส...

บริษัท บริลเลี่ยนเทค อิมเมจิ้ง รีซอร์ส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
9 . ผู้จัดการส่วนงานบริหารการเงิน การลงทุน และสินเชื่อพัฒนาโครงการ
-รับผิดชอบงานด้าน Cash Management -รับผิดชอบงานด้าน Project Loan -รับผิดชอบงานด้านบริหารเงินลงทุนอื่นๆ

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
19 Jul 19
10 . Copy Writer , Content Editorรับสมัครด่วน !
- เขียนงาน Product Content, Content Marketing, Product Review, VDO Presentation, Tips, Info graphics, Press release ของการนำเสนอสินค้าที่มีคุญภาพและมีความน่าสนใจ - ตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องงานเขีย...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
11 . HR Strategy Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)Urgently Required !
• Formulates HR strategies, goals and objectives that are aligned with business direction and objectives that initiate HR action items as per outlined in the HR Strategies. • Communicate HR polices a...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
1 อัตรา
19 Jul 19
12 . Programmer (โปรแกรมเมอร์)รับสมัครด่วน !
- งานดูแลระบบด้าน IT - พิมพ์รายงานโดยใช้ Crystal Report

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
13 . Product Specialistรับสมัครด่วน !
- จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม Training year plan ของพนักงานขายและเภสัชกร - ดำเนินการจัดฝึกอบรมตาม Plan - จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม - ทำหน้าที่เป็นวิทยากรฝึกอบรมในทุกหลักสูตร - ดำเนินการทดสอบ pre-test ...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
19 Jul 19
14 . Customer Service (เครื่องมือแพทย์)รับสมัครด่วน !
• ประสานงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น • รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า • จัดเตรียมความพร้อมของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดี • ประสานงานกับลูกค้าทั้ง offline และ onlin...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
5 อัตรา
Salary N/A
19 Jul 19
16 . Sales Administration รับสมัครด่วน !
1.ทำการคีย์ออเดอร์ ในส่วนทีมขายที่รับผิดชอบ 2.จัดทำใบเสนอราคา, สอบราคายา, ประมูลยา 3.ติดต่อประสานงานกับทีมงานขายต่างๆ และติดต่อ ประสานงานลูกค้าทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล 4.จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่ส่ว...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
17 . Recruit Supervisorรับสมัครด่วน !
1.กำกับดูแลบริหารระบบงานบริหารระบบการสรรหาว่าจ้างให้สามารถจัดหาพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทฯ กำหนดเข้ามาทำงานได้อย่างเหมาะสม ในเชิงรุก 2.กำกับดูแลบริหารระบบงานพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมให้พนักงานมีค...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
18 . ผู้แทนยา รับสมัครด่วน !
ผู้แทนยา ที่เปิดรับแบ่งตามโซนดังนี้ 1.ผู้แทน รพ. ในเขตกรุงเทพฯ 2.ผู้แทน รับผิดชอบ : ชัยภูมิ,นครราชสีมา,มหาสารคาม,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ร้อยเอ็ด 3.ผู้แทน รับผิดชอบ : กาญจนบุรี,นครปฐม,สมุทรสงคราม,ราชบุร...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
5 อัตรา
19 Jul 19
19 . หัวหน้าบัญชีลูกหนี้ / เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการเปิด Code ลูกค้าใหม่, อนุมัติวงเงิน Over Line 2. ปรับเพิ่ม/ลด วงเงินลูกค้า โดยพิจารณาร่วมกับฝ่ายขายและการตลาด 3. ตรวจเช็คที่รับมาว่าตรงกับการจัดจ่ายหรือไม่ เจรจาต่อรองกับลูกค้าให้จัดจ่าย...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
19 Jul 19
20 . วิศวกรสำรวจ
-บริหารงานสำรวจ จัดเตรียมพิกัดผังจัดสรรหลักของโครงการเพื่อคำนวณพิกัดต่างๆ -ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนในการตอกเสาเข็ม -ควบคุมติดตามการสำรวจเพื่อให้มีมาตราฐานและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด -ประสานงานกับฝ่ายก...

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
19 Jul 19
  203 Positions      
Sort By 
Disability Jobs