JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  153 Positions      
Sort By 
1 . Programmer
ด้านการพัฒนาและเขียนโปรแกรม - รับทราบความต้องการของผู้ใช้ - วิเคราะห์และกำหนดการเขียนโปรแกรม - เขียนโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้ - ตรวจสอบโปรแกรมที่เขียน - ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดจากเบียนโปรแ...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
2 . พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)
- ดูแลและตรวจตราบริเวณภายในและภายนอกบริษัทฯ - ตรวจตราการเข้า - ออก ของบุคคล, รถยนต์บรรทุกส่งของที่เข้ามาภายในบริเวณบริษัทฯ และจัดทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา - สังเกตุพฤติกรรมของพนักงานที่บกพร่องต่อหน้...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary (ตามประสบการณ์)
20 Jul 19
3 . นิติกร
1.ร่างและตรวจสอบสัญญา ข้อตกลง และเอกสารทางกฎหมายของบริษัทฯ รวมทั้งให้คำแนะนำด้านกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 2.ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายของบริษัท ทั้งในแง่การเสนอความคิดเห็น แนะนำและ...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000.- บาท
20 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิครับสมัครด่วน !
- ออกแบบสื่อสื่งพิมพ์ / ออกแบบสื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง (Digital Images) - ออกแบบสำหรับสื่อ online marketing เพื่อลงใน Facebook / website - ตัดต่อ Video - ออกแบบ Art work สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาต่าง...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary 17,000-20,000 บาท
20 Jul 19
5 . Product specialist Dental รับสมัครด่วน !
•ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จัดการฝึกอบรมให้กับทีมขาย และลูกค้า ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์สำหรับประกอบการนำเสนอขาย •พัฒนาแผนการตลาดผลิตภัณฑ์และแคมเปญกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000
20 Jul 19
6 . Marketing Online
-ดำเนินการจัดทำการตลาดช่องทางออนไลน์ ในทุก Platform (Facebook, Line@, Google Adwords, Website, Google My Business, Instagram, Youtube) เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำของผู้บริโภค และ เพิ่มยอดขายในอีกช่...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000
20 Jul 19
7 . Sales Executive เครื่องมือแพทย์ เขตภาคกลาง เขตใต้
1. นำเสนอขายสินค้าเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ Blood Bank Accessories, Infusion Set, ID. BRACELETS อื่นๆ 2. ดูแลลูกค้าเก่าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย หาลูกค้าใหม่ 3. จัดทำแผนการขาย, แผนการนำเสนอสินค้า 4. ศ...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000-20,000 บาท (ตามประสบการณ์)
20 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะ
1.หาแนวทางการพัฒนาทักษะ ความสามารถพนักงาน ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 2.พัฒนาทักษะการสอนงานของ Trainer / Line Leader ให้มีประสิทธิภาพ 3.พัฒนาทักษะการทำงานของพนักงานและเทคนิคต่...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
9 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
1. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล 2. วางระบบเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำบัญชีต้นทุน 3. ปิดงบต้นทุนผลิต 4. กระทบยอดบัญชีสินค้าคงเหลือ 5. จัดทำและวิเคราะห์รายงานต้นทุนการผลิต 6. ปฏิบัติ...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
10 . Trend Analyze
1.Manage the jewelry theme for show in each Jewelry fair 2.Support the artwork and Photographer team to accomplish the publications 3.Lead the Designers to think of the new way to create unique desi...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
11 . R&D Manager
1. บริหารงานด้านแผนการผลิตแม่พิมพ์และงานตัวอย่าง 1.1 วางแผนการผลิตตาม Priority และตาม Ship date 1.2 ตรวจสอบแผนการผลิตพร้อมทั้งประเมินกำลังการผลิต 1.3 ปรับแผนการผลิตเมื่อมีความคลาดเคลื่อนด้านการผ...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
12 . Vice Product Development Manager
1. Develop creative and product awareness in order to produce a creative and competitive that will help grow the business 2.Research competitive markets to identify new trends, fabrics, and techniques...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
13 . Manager of Sale
1. Set sales targets, plan sales and sales operations according to the assigned goals. 2. Summary / analysis of customer data regarding buying behavior and customer needs To provide information to th...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่ติดตามแผนการผลิต
ทำหน้าที่ในการติดตามแผนและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
15 . Personal Assistant
- เป็นตัวแทนในการรับ Requirement จากส่วนงานต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางในการพัฒนาโครงการต่างๆร่วมกับทีม - บริหารและจัดการทีมงานและทรัพยากร เช่น คน เวลา และงบประมาณให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายและ...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
16 . Account Executive (ประสานงานต่างประเทศ)
1.ติดต่อประสานงาน เสนอราคาสินค้ากับลูกค้า ชาวต่างชาติ ยุโรป อเมริกา และ จีน 2. ตอบคำถามลูกค้า 3. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แนะนำทางเลือกพิเศษให้กับลูกค้า เพื่อปดการขายให้ได้ผลกำไรสูงสุด ...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
17 . Production Manager
1. Managing Production line to meet company KPIs. 2. Set up yearly budget plan and monitor that it remains according to plan 3. Managing Ensure that products are produced on time , high Productivity...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
18 . Gemstone Purchasing Supervisor
1.ตรวจสอบและเซ็นใบสั่งซื้อใน PO 2.ติดตามสถานะพลอยตั้งแต่เปิดใบสั่งซื้อ คัดพลอย และส่งเข้าสต๊อก 3.ติดตามด้านการเปลี่ยนแปลงราคาพลอยของตลาดและสถานการณ์ ทางการตลาดและรายงานผู้บังคับบัญชารับทราบ 4.ตรวจ...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
19 . Production Supervisor
1.วางแผนกำลังการผลิตและตรวจสอบแผนการทำงานประจำวัน เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายแผนกที่กำหนดไว้ 2.ดูแลกระบวนการทำงานต่างๆ ให้ตรงตามวิธีการปฏิบัติที่กำหนด และสนับสนุนการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดป...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
20 . ล่ามภาษาจีน
ทำหน้าที่ในการแปลเอกสารไทยเป็นจีน และ จีนเป็นไทย ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นล่ามแปลภาษา รวมทั้งงานเลขาบางส่วนให้กับผู้บริหารชาวไต้หวัน

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
  153 Positions      
Sort By 
Disability Jobs