JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,689 Positions      
Sort By 
1 . Project Manager
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE): ตรวจสอบ ควบคุมดูแล แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการทีมงานที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานที่กำหนด เพื่อส่งมอบบริการที่ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าในเวลาท...

บริษัท เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Jul 19
2 . พนักงานจัดเรียงสินค้าประจำห้างสรรพสินค้า
- จัดเรียงสินค้าเป็นหมวดหมู่ดูสวยงามเป็นระเบียบ - รายงานสินค้าขาดในสาขาและสินค้าโปรโมชั่น - รายงานสินค้าคู่แข่ง

บริษัท เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
Salary รายได้รวม 14,000 +++
23 Jul 19
3 . Customer Support Officer
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE) ประสานงานกับลูกค้า หน่วยงานภายใน และภายนอก เพื่อให้การทำงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวมทั้งจัดทำรายงานและเอกสารสนับสนุนต่าง ๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนส่งลูก...

บริษัท เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
23 Jul 19
4 . Accounting Manager
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE) บริหารและจัดการระบบงานบัญชีแยกประเภท ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานเกี่ยวกับบัญชีแยกประเภทและการทำรายงานการเงิน พัฒนาทีม...

บริษัท เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
23 Jul 19
5 . Graphic Designer
1. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น Brochure, Poster, Standy 2. จัดทำภาพ Perspective Image 3. จัดทำ Art work เพื่อใช้ในการผลิตงาน

บริษัท เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Jul 19
6 . Graphic Designer
1. รับผิดชอบงาน Design ขององค์กร ได้แก่ สิ่งพิมพ์ โบรชัวร์ ป้ายโฆษณา 2. ออกแบบสื่อดิจิทัล และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ อาทิ เช่น E-Newsletter, E-Brochure, E-card, Interface 3. Design หน้าเว็บต่างๆ ของอ...

บริษัท เฮ้าส์ ออฟ กริฟฟิน จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000-23,000 บาท (แล้วแต่ประสบการณ์)
23 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกค้า
- ดูแลงานด้านบัญชีของลูกค้าและจัดทำเอกสารทางบัญชีตามหลักการบัญชี - จัดเอกสารและหลักฐานการบันทึกบัญชีตามระบบของการบัญชีและเก็บเข้าแฟ้มบัญชีของลูกค้าที่รับผิดชอบแต่ละรายให้เรียบร้อย - ตรวจสอบความถูกต้...

Sunbelt Asia Co., Ltd.
2 Position
Salary 20,000 – 28,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
23 Jul 19
8 . Real Estate Consultant
ให้บริการลูกค้า อำนวยความสะดวกแก่เจ้าของและลูกค้า ในการปล่อยเช่า-ขาย ควบคุมติดตาม เพื่อให้ตนเองและทีมสามารถทำยอดได้สำเร็จตามเป้าหมาย รวมถึงเป็นตัวแทนในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร หน้าที่ความร...

Cattha Estate Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 20,000-30,000
23 Jul 19
9 . Estimate Engineer
• ประเมินราคาโครงการก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย • จัดทำข้อมูลประเมินราคาและเปรียบเทียบต้นทุนของวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร ค่าแรง ให้แก่โครงการก่อสร้างเพื่อนำเสนอราคา • ถอดแบบจาก drawing เพื่อประเมินรา...

Taikisha (Thailand) Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
10 . วิศวกรเครื่องกล (ประจำภาคเหนือ)
- เขียนแบบและตรวจสอบแบบ (โปรแกรม AutoCAD) - ตรวจสอบและควบคุมโปรเจค และไซต์งานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานผู้รับเหมา ลูกค้า และแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมเอกสารรายงาน และอื่นๆ

Taikisha (Thailand) Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่ OPERATION IMPORT & EXPORT
- ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่าย OPERATION IMPORT และ OPERATION EXPORT รับผิดชอบส่วนงาน IMPORT & EXPORT และประสานงานกับ SHIPPING , SALE และอื่น ๆ

Intercosped (Thailand) Co., Ltd.
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 Jul 19
12 . วิศวกรเครื่องกล
- เขียนแบบและตรวจสอบแบบ (โปรแกรม AutoCAD) - ตรวจสอบและควบคุมโปรเจค และไซต์งานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานผู้รับเหมา ลูกค้า และแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมเอกสารรายงาน และอื่นๆ

Taikisha (Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
23 Jul 19
13 . Call Center สถานีบริการน้ำมัน ประจำลาดพร้าว 101/3
- แจ้งข้อมูลการสะสมคะแนนในบัตรสมาชิก - รับเรื่องประสานงานเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัตร - ปฏิบัติงาน 5 วันหยุด 2 วัน (วันหยุดไม่ตรงกับเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์) - ปฏิบัติงานเป็นกะ เวลา 08.00-17.00 น.หร...

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary รายได้ 10,000 บาท+ OT.+Incentive
23 Jul 19
14 . Admin ประสานงาน รับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงาน 2.จัดทำสรุปข้อมูลพนักงานเพื่อสรุปผลการปฎิบัติงานของพนักงานให้ฝ่าย 3.จัดทำการดึงข้อมูล เพื่อจัดทำสรุป Report ในการทำงานของทางทีมในแต่ละวันและสรุปผลการทำงาน ทั้งเดือนให้กับที...

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary 12,000 - 15,000 บาท (หรือ ตามประสบการณ์)
23 Jul 19
15 . Call Center Inbound Fibre
เช็คพื้นที่อินเตอร์เน็ตบ้าน -สายให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์เช็คพื้นที่อินเตอร์เน็ตบ้าน ,มาร์คจุด -วัน/เวลาปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน : 5 วัน/สัปดาห์ (หยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์) เวลาปฎิบัติง...

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary รายได้ 11,000 บาท + OT + Incentive
23 Jul 19
16 . QA (ประสบการณ์สายงาน Call Center เท่านั้น)
- ทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการรับสายของเจ้าหน้าที่ Call center ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 Jul 19
17 . Parttime Survey (หยุด เสาร์-อาทิตย์)
-โทรสำรวจความพึงพอใจลูกค้า -ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary 10,000 บาท +OT+Incentive
23 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ (สัมภาษณ์ทราบผลทันที )
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาประนอมหนี้ให้ลูกค้าชำระหนี้ - ทำงานจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์) เวลา 8.30-17.30 น.

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (ปรับฐานเงินเดือนตามผลงาน) + โอที + Incentive
23 Jul 19

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
23 Jul 19
20 . หัวหน้าฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
1. ดูแลและรับผิดชอบงาน ฝ่ายบุคคลและสรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามา ทำงานโดยวิธีประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างรับสมัคร และทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก ผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติดีที่สุดเพื่อการจ้า...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
23 Jul 19
  1,689 Positions      
Sort By 
Disability Jobs