JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  494 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำสาขารามคำแหง
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1 กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) 3.2 กะเย็น 13.00 - 21.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000.-
22 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี เพรชเกษม
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน กะเช้า 08.00 - 16.00 น. (8 ชั่วโมง) กะเย็น 13.00 - 21.00 น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000.-
22 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี เพรชเกษม
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน - กะเช้า 08.00 - 16.00 น. (8 ชั่วโมง) - กะเย็น 13.00 - 21.00 น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000.-
22 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา รามคำแหง
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1 กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) 3.2 กะเย็น 13.00 - 21.00น. (8 ชั่วโมง) ...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000.-
22 Jul 19
5 . ผู้แทนขายยา และเครื่องมือแพทย์ กทม.
ผู้แทน กทม. จำหน่ายสินค้าประเภท เลนส์แก้วตาเทียม ยาตา คอนแทคเลนส์ น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ รับผิดชอบเขต สามเสน อนุสาวรีย์ชัย สะพานใหม่ ดอนเมือง สีลม บางรัก สาทร เยาวราช รามคำแหง ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น
1 อัตรา
Salary ตามข้อตกลง + ค่าเดินทาง + ค่าเบี้ยเลี้ยง + ค่าคอมฯ
22 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี (อาวุโส)
-บันทึกรายการลงบัญชี และปรับปรุงรายการในสมุดรายวันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน -สามารถปิดงบทดลองในแต่ละเดือนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา -ควบคุมดุแลระบบงานทะเบียนทรัพย์สิน สต้อคยูนิฟอร์มให้เป็นไปอย่างถูก...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000 บาท
22 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่การเงิน (สัญญาจ้าง 4 เดือน)
จัดทำเอกสารประกอบการวางบิล การรับเงิน ติดตามลูกค้าให้ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยปฎิบัติตาม policy ของบริษัทฯ รวมถึงจัดทำรายงานปัญหาลูกหนี้ที่เกินกำหนดทุกสิ้นเดือน ปฏิบัติงาน : จันทร์ -ศุกร์...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 12,000-15,000 บาท
22 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล(Mazda สุขุทวิท65)
ดูแล ช่วยเหลือและสนับสนุนพนักงานในองค์กรในเรื่องต่าง ๆ เช่นเอกสารชุดประวัติพนักงานเข้าใหม่ ดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกในสำนักงานให้เรียบร้อย จัดกิจกรรม CSR เป็นต้น ช่วยงานสรรหาว่าจ้างพนักงานในบางตำแหน่ง ...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 15,000-20,000
22 Jul 19
9 . ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า(อาวุโส)BizCar Rental บางนารับสมัครด่วน !
- นำเสนอข้อมูลโครงการรถยนต์เช่า รวมถึง จัดเตรียมข้อมูล การวางแผนขายโครงการรถเช้่า - ให้ข้อมูลที่ถูกต้องของโครงการรถเช่าตลอดจนดูแลลูกค้า - ประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขาย และข่าวสารของบริษัทฯ ให้แก...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 18,000-20,000 (ไม่รวม Commission )
22 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / Procurement Officerรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบกระบวนการสั่งซื้อรถยนต์และอุปกรณ์ติดตั้งพิเศษจาก Dealer และ Supllier - การคัดเลือกผู้ขาย และ ผู้บริการ - การขอใบเสนอราคา - การจัดทำ Price List - การจัดทำใบสั่งซื้อ (PO) - การติดตามการส่ง...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000 (ตามประสบการณ์)
22 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านการเงินการธนาคาร)
-จัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน หนังสือคั้ำประกัน ธุรกรรมธนาคาร -พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด -จัดทำ Bank Reconcile พร้อมรายงานสินเชื่อ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย * วันปฏิบัติงาน : จันทร์-...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 18,000 - 22,000 บาท
22 Jul 19
12 . ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุุคคลและธุรการ (Human Resource Division Manager)รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงาน HR และธุรการ อาทิเช่น งานด้านเงินเดือน งานสรรหา งานธุรการ งานซ่อมบำรุง - การจัดส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมตามแผน ดูแลพนักงานสัมพันธ์ - ควบคุมดูแล อาคารสถานที่ งานซ่อม งานธุรการและจัดซื...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 40,000 ++ บาท
22 Jul 19
13 . พนักงานขับรถผู้บริหาร/ขับรถส่วนกลางรับสมัครด่วน !
เปิดรับสมัครพนักงานขับรถ -พนักงานขับรถส่วนกลาง ไซต์งานอโศก 1 อัตรา -พนักงานขับรถส่วนกลาง ไซต์งานสาทร 1 อัตรา -พนักงานขับรถส่วนกลาง ไซต์งานคลองเตย 3 อัตรา -พนักงานขับรถส่วนกลาง ไซต์งานพัทยาเหนือ 1 ...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
หลายอัตรา
Salary 15,000-30,000 บาท (รายได้รวมทุกอย่างแล้ว)
22 Jul 19
14 . นักศึกษาฝึกงานธุรการ ITรับสมัครด่วน !
1. ทดสอบ Application ต่างๆ 2. ทำงาน Document 3. มีพี่เลี้ยงคอยสอนงาน

Thailand YellowPages
2 อัตรา
Salary เบี้ยเลี้ยง 200 บาท/วัน
22 Jul 19
15 . Backend Developerรับสมัครด่วน !
1. สร้าง API สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล ฺBack Office และ Mobile Application (iOS, Android) 2. สร้างระบบ Back Office สำหรับบริหารจัดการจัดการข้อมูลของ Mobile Application ผ่่านหน้าเว็บ (Bac...

Thailand YellowPages
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
22 Jul 19
16 . นักศึกษาฝึกงาน ธุรการ (Admin)รับสมัครด่วน !
ดูแลและจัดทำเรื่องจดหมายต่างๆ เพื่อแจ้งเตือนลูกค้า เพิ่มและอัปเดทฐานข้อมูลโปรไฟล์ธุรกิจฟรีให้กับบริษัท และนำเข้าข้อมูล คีย์ข้อมูลธุรกิจใหม่ให้กับเว็บไซต์ Yellowpages ตามที่ได้รับมอบหมาย

Thailand YellowPages
3 อัตรา
Salary เบี้ยเลี้ยง 200 บาท/วัน
22 Jul 19
17 . Digital Marketing Consultant / Salesรับสมัครด่วน !
1. หาและติดต่อลูกค้าใหม่ของบริษัท 2. ให้คำปรึกษาทางด้าน Digital Marketing แก่ลูกค้า ทั้ง Content และ Display ad เพื่อเสนอ Product ที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า 3. ทำพรีเซนต์งาน ทำการเสนอราคา ทำงานด้านเอกสา...

Thailand YellowPages
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
22 Jul 19
18 . System Analyst (SA) รับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน 1. วิเคราะห์ระบบ ออกแบบ flow การทำงาน ออกแบบ UX-UI และ Diagram ต่างๆ ใน Application 2. ประสานงานและแก้ปัญหาร่วมกับ Application Developer และ User เพื่อให้งานออกมาตาม Requirement 3.จัดทำ...

Thailand YellowPages
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
22 Jul 19
19 . นักศึกษาฝึกงาน (Content Re-writer) **มีเบี้ยเลี้ยงให้ 200 บาท/วันรับสมัครด่วน !
“ จัดทำโครงการเป็นนักข่าวสายบันเทิง ออกหาข่าว ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ การเขียน Content Update ข้อมูลลงเว็บ ”

Thailand YellowPages
3 อัตรา
Salary เบี้ยเลี้ยง 200 บาท/วัน
22 Jul 19

Thailand YellowPages
5 อัตรา
Salary 25,000++
22 Jul 19
  494 Positions      
Sort By 
Disability Jobs