JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  54 Positions      
Sort By 
1 . Sales Project, Sales Executive |เข้าลูกค้ากลุ่ม เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา
1. หาลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเก่า กลุ่มลูกค้าประเภท ผุ้ออกแบบ ผุ้รับเหมา 2. รับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 3. วางแผนการทำงาน รายงานผลการทำงาน และประชุมประจำสัปดาห์ 4. มีความรู้ความเข้าใจ...

บริษัท ไทยเมก้า จำกัด
2 Position
Salary 20,000 - 70,000
14 Sep 19
2 . ประชาสัมพันธ์ รับสมัครด่วน !
1.ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อกับทางบริษัท 2.โอนสายต่างๆให้แผนกที่เกี่ยวข้อง 3.ต้อนรับลูกค้าหรือพนักงานที่เข้ามาติดต่อประสานงาน 4.ดูเอกสารที่ส่งระหว่างสาขา 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (IT Support)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลระบบ IT งานระบบ Server และ Software และกล้องวงจรปิด ของบริษัท 2. ติดตั้ง ดูแลรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด 3. ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งานของ User 4. ให้คำ...

บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1 Position
Salary 18,000-20,000 บาท
14 Sep 19
4 . วิศวกรเครื่องกล
1.ควบคุมงาน/ดูสถานที่ 2.ถอดแบบ และประเมินราคางาน 3.เขียนแบบ 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
2 Position
Salary 20,000+
14 Sep 19
5 . วิศวกรไฟฟ้า
1.ควบคุมงาน/ดูสถานที่ 2.ถอดแบบ และประเมินราคางาน 3.เขียนแบบ 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
2 Position
Salary 20,000+
14 Sep 19
6 . พนักงานจัดส่งเอกสาร/สินค้า
1.จัดส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย 2.จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
2 Position
Salary 10,000+
14 Sep 19
7 . ช่างแอร์รับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงาน ติดตั้ง ซ่อม ล้าง ระบบปรับอากาศ และระบบทำความเย็น ให้เป็นไปตามแผนงาน

บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
10 Position
Salary 10,000 -15,000 บาท
14 Sep 19
8 . ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบ แจ้งซ่อมบำรุง เครื่องมือไฟฟ้าที่ใช้ในการทำงาน 2.จัดทำรายการเครื่องมือไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบและตรวจเช็คให้ใช้งานได้อยู่เสมอ 3. ตรวจเช็คเครื่องมือช่าง ประจำรถบริการทุกคัน 4. วางแผนงาน ในก...

บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
2 Position
Salary 18,000 -22,000 บาท
14 Sep 19
9 . ธุรการประสานงานทั่วไป , ธุรการพิมพ์เอกสารรับสมัครด่วน !
1.ธุรการประสานงานทั่วไป - รับโทรศัพท์ รับแจ้งปัญหาจากลูกค้า - พิมพ์เอกสารต่าง ๆ - ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและช่างบริการ - คีย์ข้อูลใบรับบริการต่าง ๆ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2.ธุรการ...

บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
4 Position
Salary 12,000-16,000
14 Sep 19
10 . ผู้ควบคุมงาน
1.จัดทำแผนงานการก่อสร้าง และจัดทำงบประมาณหลักโครงการ 2.ติดตาม กำกับ และควบคุมการทำงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท 3.จัดทำรายงานการก่อสร้าง เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 4.วางแผน และ...

บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
2 Position
Salary 18,000
14 Sep 19
11 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี-การเงิน
1.ดูงานการเงินทั้งระบบ 2.ดูแลงานบัญชี/ประสานงานกับสำนักงานบัญชี 3.ประสานงานทั้งภายในและภายนอก 4.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1 Position
Salary 25,000-27,000
14 Sep 19
12 . พนักงานบัญชี-การเงิน
1. จัดทำแบบภาษีส่งกรมสรรพากร 2. ดูแลเงินสดรักษาเงินสดย่อย 3. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย 4. ติดตามทวงถามหนี้ 5. ตรวจสอบ Stock สินค้า 6. รับวงบิล-จ่ายเช็ค 7. ประสานงานระหว่างแผนก 8. ประสานงานกับ...

บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
2 Position
Salary 15,000+
14 Sep 19
13 . พนักงานขับรถ (Driver)
ขับรถส่งสินค้าของบริษัทฯ (เครื่องมือแพทย์)

บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด
2 Position
13 Sep 19
14 . ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ (Product Specialist)รับสมัครด่วน !
ศึกษาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผิดชอบ อบรมความรู้แก่ผู้แทนขายในเรื่องผลิตภัณฑ์ สื่อสารเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้ ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์

บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
13 Sep 19
15 . เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (International Business officer)รับสมัครด่วน !
- จัดทำ เตรียมเอกสารและติดต่อประสานงานกับบริษัทและหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ - ขึ้นทะเบียนสินค้านำเข้า(สินค้าทางการแพทย์) - จัดทำและตรวจสอบเอกสารเพื่อการนำเข้าเช่น L/C,AWB or B/L,Invoice...

บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด
1 Position
13 Sep 19
16 . ช่างเทคนิค (Technician)รับสมัครด่วน !
- ซ่อมผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่าย และได้รับมอบหมายแจ้งให้ซ่อม - ทำการตรวจสอบ พร้อมสอบเทียบสินค้า และบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ - ร่วมสาธิตวิธีการใช้งานสินค้ากับพนักงานฝ่ายขาย

บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด
2 Position
Salary อยากได้เงินเดือนเท่าไหร่มาตกลงกัน
13 Sep 19
17 . ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
-email ส่งใบเสนอราคา ตอบคำถามจากลูกค้า -ดูแลประสานงานขาย เช่น แจ้งโปรโมชั่นสินค้าให้กับลูกค้า ทำใบเสนอราคา และงานเอกสารต่างๆ ของฝ่ายขาย -ประสานกับแผนกต่างๆ ภายในบริษัท

บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Sep 19
18 . พนักงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์รับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้าและรับผิดชอบงานขายสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - รักงานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่องานขาย - เปิดกลุ่มลูกค้าใหม่ - ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดตามราชการ สวัสดิการตำแหน่งน...

บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด
6 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Sep 19
19 . PHP Programmersรับสมัครด่วน !
- เขียนเว็บเพื่อการใช้งานภายในองค์กร - เขียนโปรแกรมและดูแลระบบ - รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ***มีที่พักพนักงานฟรี ใกล้ที่ทำงานให้(สวัสดิการ)***

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 18,000 - 19,000
13 Sep 19
20 . Graphic Design‏ (สัญญา 6 เดือน) รับสมัครด่วน !
1.ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อผลิตชิ้นงานสื่อ online และงานกราฟฟิก 2.ออกแบบงานกราฟฟิกและวางรูปแบบสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา, ภาพโปสเตอร์, โบชัวร์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์บริษัทฯ 3.จัดทำงานวารส...

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง / ตามประสบการณ์
13 Sep 19
  54 Positions      
Sort By 
Disability Jobs