JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  90 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) 3.2กะเย็น 13.00 - 21.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000.-
18 Jul 19
2 . Procurement Supervisor / หัวหน้าแผนกงานจัดซื้อจัดจ้างโครงสร้าง-โยธา
1. ดูแลรับผิดชอบงานจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง งานโครงสร้าง-โยธา (งานก่อสร้าง) 2. ควบคุมเงื่อนไขในการตกลงว่าจ้าง/จัดซื้อให้เป็นไปตามระบบงาน 3. จัดเตรียมข้อมูลสอบราคา และติดตามราคาจากคู่ค้า 4. จัดทำเปรียบ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
3 . Safety Professional / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน และดำเนินการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบี...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary N/A
18 Jul 19
4 . IT Support รับสมัครด่วน !
- ติดตัั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ลงโปรแกรม, network - เชื่อมต่อสัญญาณ internet และwi-fi - บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - ประสานงานการส่งซ่อมอุปกรณ์ *มีที่พักฟรีพนักงานใกล้สำนักงา...

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 16,000-17,000
18 Jul 19
5 . PHP Programmersรับสมัครด่วน !
- เขียนเว็บเพื่อการใช้งานภายในองค์กร - เขียนโปรแกรมและดูแลระบบ - รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ***มีที่พักพนักงานฟรี ใกล้ที่ทำงานให้(สวัสดิการ)***

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 18,000 - 19,000
18 Jul 19
6 . ผู้จัดการทั่วไปร้านอาหาร (GM)
- วางแผนและดำเนินการบริหารยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ดูแลคุณภาพอาหาร สินค้าและ Supplier ให้ได้มาตรฐาน - มีส่วนร่วมในการในการประมาณยอดขาย ควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบและสินค้าให้สอดคล้องกับการข...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Jul 19
7 . ผู้จัดการอาคาร (Building Manager) ลุมพินีรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการจัดการเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สิน 2.ดูแลเรื่องนิติบุคคล,อาคารชุด,การให้การบริการ,ประสานงานแก้ไขปัญหา การควบคุมการดำเนินการในควบคุมการปฎิบัติงาน ในเรื่องต่างๆให้เป็นไปตามนโยบาย กฏ ข้อบัง...

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jul 19
8 . ธุรการส่วนงานทรัพย์สิน
- จัดทำบัญชีทรัพย์สิน สินค้าส่วนเครื่องมือแพทย์ - ปรับปรุงข้อมูลที่ตั้งทรัพย์สิน - ออกตรวจสอบทรัพย์สินตามที่ตั้งจริง - ออกตรวจสอบทรัพย์สินต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง+++ ประสบการณ์
18 Jul 19
9 . Sales Engineer
*** Sales Engineer ประจำภาคอีสาน, ภาคเหนือ จำนวน 2 อัตรา *** - ดูแลยอดขายตามสัญญา Contract Maintenance ในเขตที่รับผิดชอบ - เพิ่มยอดขายสัญญา Contract Maintenance ทุก ๆ ปี - สามารถให้ความรู้กับลูก...

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 12,000 - 15,000 +++ ประสบการณ์
18 Jul 19
10 . ธุรการส่วนอุปกรณ์สำนักงาน
- จัดของตามการ เบิก-จ่าย อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน - งานเอกสาร รับเรื่องการเบิกจ่าย - รับสินค้า ตรวจนับสินค้าที่นำมาส่ง - จัดเก็บเอกสาร ภายในหน่วยงาน

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง/ตามประสบการณ์
18 Jul 19
11 . Products Specialist เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางด้านกล้องจุลทรรศน์
• สอนการใช้งาน ให้ข้อมูลสินค้าทางด้านกล้องจุลทรรศน์

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 15,000 -20,000 ++ ประสบการณ์
18 Jul 19
12 . ธุรการคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- คีย์ข้อมูลรับสินค้าในประเทศ และต่างประเทศ - ตัด Stock สินค้าผ่านระบบ Winspeed (จ่ายออกสินค้า) - พิมพ์ใบส่งสินค้า ใบขอซื้อสินค้า ใบยืมสินค้า - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง+++ความสามารถและประสบการณ์
18 Jul 19
13 . วิศวกรไฟฟ้า-ออกแบบรับสมัครด่วน !
ออกแบบระบบไฟฟ้า-สื่อสาร

บริษัท อินเตอร์ ซิสเต็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
14 . พนักงานติดตามหนี้ / Collector
• ดำเนินการเร่งรัดติดตามหนี้ให้บรรลุตามเป้าหมาย และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย • ให้คำปรึกษา เสนอข้อมูล ทางเลือกที่เหมาะสมให้กับลูกค้าเพื่อการชำระหนี้ • นัดหมายและติดตามสอบถามการชำระหนี้ รวมท...

บริษัท บริหารสินทรัพย์ คอลเลคเชียส จำกัด
5 Position
Salary 10,000 + คอมมิชชั่น
18 Jul 19
15 . วิศวกรออกแบบ/พนักงานเขียนแบบ
ทำการออกแบบและเขียนแบบตามที่ลูกค้าต้องการ ในระบบพื้น Post Tension และผนังคอนกรีตสำเร็จรูป Precast

บริษัท โพส แอนด์ พรีคาส จำกัด
3 ตำแหน่ง
18 Jul 19
16 . พนักงานขับรถการตลาด
ขับรถ 6 ล้อ (รถตกแต่งเพื่อการโปรโมทสินค้า) ไปตามสถานที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย ช่วยตั้งบูทกิจกรรม แจกหรือเชียร์สินค้าและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน 6วัน/สัปดาห์

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
17 . Sales IT , พนักงานขายเครื่องมือช่างรับสมัครด่วน !
ดูแลลูกค้าราชการ หรือ เอกชน ทำใบเสนอราคา หาลูกค้าใหม่ดูแลลูกค้าเก่าของ บริษัทฯ ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้

บริษัท ซิสเต็มส์ พี จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามความสามารถ
18 Jul 19
18 . ช่างก่อสร้าง
การซ่อมบำรุงงานอาคาร ,งานก่อสร้างภายในบริษัท

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
19 . หัวหน้างานการเงินอาวุโส
งานการเงินลูกหนี้ ดูแลติดตามเอกสารรับเช็ค/วางบิล เอกสารลูกหนี้

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
20 . ผู้บริหารงานบริการตัวถังและสี(SA รับรถ)รับสมัครด่วน !
ดำเนินการต้อนรับลูกค้าแจ้งซ่อมตัวถังและสี, ส่งมอบ, ติดตามงานซ่อม ประสานงานกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ สามารถอธิบาย รายละเอียด งานซ่อมและมีความรู้ เบื่องต้นในอาการที่มีปัญหา

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
3 อัตรา
Salary 13,000-15,000
18 Jul 19
  90 Positions      
Sort By 
Disability Jobs