JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  330 Positions      
Sort By 
21 . เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลตัวอย่าง(ปฏิบัติงาน พระรามสาม 59)(SGS-HR)Urgently Required !
- Key in Data of Laboratory Sample - Reviewing Sample and separator sample to each LAB - contacting clients to confirm and respond lab results

SGS (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
17 Aug 19
22 . เจ้าหน้าที่ Graphic Designรับสมัครด่วน !
- ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท แผ่นพับหรืองานกราฟิกอื่นๆ เพื่อสนับสนุนงานขายและการตลาด - สร้างสื่อมัลติมีเดีย กราฟิก แบนเนอร์เพื่อโฆษราประชาสัมพันธ์ลงสื่อออนไลน์ต่างๆ ทั้ง Webs...

บริษัท เกิร์ลลี่เชฟ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
23 . พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานรับ-ส่งเอกสาร พัสดุและลงบันทึก - กำหนดสืบหาเส้นทางการเดินทางไปสถานที่จัดส่งเอกสารหรือพัสดุที่ได้รับมอบให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพมากที่สุด - รับผิดชอบให้การจัดส่ง-รับเอกสารพัสดุ...

บริษัท เกิร์ลลี่เชฟ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
24 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานเอกสารการขาย ทำบันทึก และจัดเก็บเอกสารการขายให้เป็นหมวดหมู่ - ติดตามออเดอร์ลูกค้า - ติดต่อประสานงานระหว่างพนักงานขายและลูกค้า รวมถึงการประสานงานกับแต่ละแผนกภายในบริษัท - รับโทรศัพท์ลู...

บริษัท เกิร์ลลี่เชฟ จำกัด
1 อัตรา(ด่วน)
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
25 . Sales Executive / ผู้แทนขายรับสมัครด่วน !
- วางแผนการขายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ - ติดต่อนำเสนอขายสินค้าต่างๆ ของบริษัทฯให้แก่ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้ารายใหม่ - จัดหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อขยายตลาดให้แก่บริษัทฯ - ดูแลลูกค้า และออกเยี่ยมเ...

บริษัท เกิร์ลลี่เชฟ จำกัด
10 อัตรา(ด่วน)
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
26 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศและต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- ดูแลการสั่งซื้อวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน ตาม PR ของผู้ใช้งาน - เจรจาต่อรองราคา เงื่อนไขการสั่งซื้อและทำการเปรียบเทียบราคา - เปิด PO และติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า - งานอื่นๆ ตามที่ไ...

บริษัท เกิร์ลลี่เชฟ จำกัด
1 อัตรา(ด่วน)
Salary ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
17 Aug 19
27 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีอาวุโส (Senior Accountant)รับสมัครด่วน !
- คำนวณต้นทุน - วิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนสินค้า - ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี - ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี - บันทึกการ...

บริษัท เกิร์ลลี่เชฟ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
17 Aug 19
28 . พนักงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม /ไฟฟ้า/เครื่องกลUrgently Required !
*ตำแหน่งพนักงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม - ดูแลรับผิดชอบงานเขียนแบบงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของโครงการตามที่ได้ประชุม หรือรับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ เขียนแบบAuto Cad Shop Drawing (แบบที่ใช้ในการก่อสร้า...

บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด
หลายอัตรา
Salary พิจารณาตามประสบการณ์
17 Aug 19
29 . วิศวกรโครงสร้าง/วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
ตำแหน่งงานวิศวกรโครงสร้าง - ทำงานประจำที่หน่วยงานก่อสร้าง ทำหน้าที่บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง - ประสานงานกับเจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง วิศวกรผู้ออกแบบ สถาปนิก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด
หลายอัตรา
17 Aug 19
30 . เซลล์ขายน้ำมันเครื่อง
-ขยายฐานลูกค้าใหม่ -ขายสินค้าตามเป้าที่กำหนด -ส่งเสริมและสนับสนุนงานขายและการตลาด -ประสานงานงานขายและการตลาด -หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆในสายงานขายและการตลาดที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มซีทีซี เพาเวอร์ จำกัด
3 Position
Salary 27,000 (คอม 8-16%)
17 Aug 19
31 . Sale Executive (พนักงานขาย)
1. นำเสนอการขาย 2. เสนอราคาให้กับทางลูกค้า 3. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการขาย 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 5. ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ 6. ออกไปพบลูกค้าเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ / ให้คำแนะนำกับลู...

บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary 15,000 - 30,000
17 Aug 19
32 . Counter Reception / Cashier (Part Time & Full Time)
- ให้การต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการพร้อมทั้งรับโทรศัพท์ของบริษัท - ให้ข้อมูลและรายละเอียดของสถานที่และสินค้าที่ขาย - คิดราคาสินค้าและบริการพร้อมทั้งรับชำระเงิน - ดำเนินการจัดเก็บเอกสารลงทะเบียนของล...

Rock Domain Co., Ltd.
2 Position
Salary 13,000 - 15,000 / 600 บาทต่อวัน (Part Time)
17 Aug 19
33 . โฟร์แมนงานเครื่องกล (อโศก)
- ตรวจสอบงานเครื่องกล - ตรวจหน้างานให้เป็นไปตามแบบ - ประสานงานกับทางผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ (Owner)

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Aug 19
34 . วิศวกรโครงสร้าง (Structural Engineer)Urgently Required !
1. วางแผนและบริหารควบคุมงานก่อสร้าง 2. ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมา 3. จัดทำและตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง 4. ตรวจสอบและจัดทำเอกสารการเบิกงวดงาน 5. จัดหา ควบคุม ตรวจสอบรายการอนุม...

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Aug 19
35 . โฟร์แมนงานโครงสร้าง สถาปัตย์ (S&A Inspector)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบงานโครงสร้าง สถาปัตย์ 2. ตรวจหน้างานให้เป็นไปตามแบบ 3. ประสานงานกับทางผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Aug 19
36 . โฟร์แมนงานระบบ (M&E Inspector)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบงานไฟฟ้า, เครื่องกล - ตรวจหน้างานให้เป็นไปตามแบบ - ประสานงานกับทางผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ (Owner)

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Aug 19
37 . วิศวกรสนาม / วิศวกรสำนักงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ศึกษาแบบอย่างรอบคอบและเข้าใจ 2. ถอดแบบและคำนวณปริมาณ / วัสดุให้เสร็จตรงตามกำหนด 3. ประสานงานกับผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ ตลอดจนผู้รับเหมาอื่นๆ 4. ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้...

PMec Engineering Co., Ltd.
Salary ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
17 Aug 19
38 . Human Resource Officer (Pay roll)
1. ดูแลรวบรวมการบันทึกเวลา เข้า-ออก ของพนักงาน ขาด ลา มาสาย 2. คำนวณเงินเดือนผ่านระบบ B-Plus และ Excel คิดรายละเอียดเงินได้, เงินหักต่าง ๆ, คำนวณค่าล่วงเวลา OT และค่าสวัสดิการต่างๆของพนักงานทุกเดือ...

TRC Motorsport
1 ตำแหน่ง
Salary 15,000 - 20,000 บาท/เดือน (ยังไม่รวมสวัสดิการ)
17 Aug 19
39 . หัวหน้างานหน้าลาน / พนักงานหน้าลาน(ประจำปั้มบางจาก ถนนบางนา-ตราด กม.4.5)
หน้าที่ของตำแหน่ง "หัวหน้างานหน้าลาน" - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานหน้าลาน - ให้บริการเติมน้ำมัน หน้าที่ของตำแหน่ง "พนักงานหน้าลาน" -ให้บริการเติมน้ำมัน สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำปั้มบางจากเ...

SC Group / SC Carrier Co.,Ltd.
15 Position
Salary 10,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมโอที)
17 Aug 19
40 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายได้ (ประจำสำนักงานใหญ่บางนา กม.5)
1. ติดตามเอกสารการปฏิบัติงานขนส่ง - ประสานงานกับฝ่ายปฏิบัติงานขนส่งเพื่อติดตามจำนวนงานและเอกสารการปฏิบัติงาน 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการปฏิบัติงานขนส่ง - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช...

SC Group / SC Carrier Co.,Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 19
  330 Positions      
Sort By 
Disability Jobs