JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  132 Positions      
Sort By 
1 . Terminal Supervisorรับสมัครด่วน !
-ดูแล PC ในพื้นที่ที่ดูแล การเข้า - ออกงาน ยอดขายของ PC -จัดกิจกรรมสนับสนุนการขาย display Event ต่างๆในเขต -ดูแล กระตุ้นพนักงานขายหน้าร้าน(PC)ให้ทำได้ตามเป้า -จัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานขายหน้...

บริษัท ดับเบิ้ล วี โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
จำนวนมาก
Salary 12,000++
19 Jul 19
2 . Salesรับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน - นำเสนอสินค้าของบริษัทให้แก่ลูกค้า - ดึงดูดลูกค้าให้สนใจสินค้าของบริษัท - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทกับลูกค้า สวัสดิการ : ประกันสังคม ค่าคอมมิชชั่น เงินรางวัลพิเศษ ค่าน้ำมั...

บริษัท ดับเบิ้ล วี โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
จำนวนมาก
Salary 15,000++
19 Jul 19
3 . IT Support รับสมัครด่วน !
1.Support แก้ปัญหาด้าน Hardware, Software, Network, IT, ติดตั้ง ลงโปรแกรม 2.บริการแก้ปัญหาให้ลูกค้าผ่านโทรศัพท์ , Line Chat 3.งานด้าน Client Support 4.ดูแล E-Mail และ Website อัพเดทข้อมูลสินค้า...

บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
19 Jul 19
4 . Account Executive (AE)
1.ด้านขายสื่อออนไลน์ และ งานอีเวนท์ 2.หาลูกค้าใหม่ และ รักษาฐานลูกค้าเก่า 3.นำเสนองานใหม่ๆ ให้กับบริษัท และลูกค้าของบริษัท 4.พบลูกค้าเพื่อนำเสนองานขายให้กับลูกค้าและรับ Brief กับลูกค้าโดยตรง

บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
19 Jul 19
5 . ผู้จัดการฝ่ายขายสื่อโฆษณาและพื้นที่แสดงสินค้า
- กำกับ ควบคุม ดูแลทีมขาย ให้ยอดขายของทีมบรรลุได้ตามเป้าหมายของบริษัท - วางแผนการบริหารลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม - จัดทำรายงาน วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนกลยุทธ์ เพื่อสร้างโอกาสของที...

บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary หากทำยอดขายได้ถึงเป้าหมาย รายได้รวมคอมมิชชั่นตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
19 Jul 19
6 . Marketing Secretary
1.ดูแลรับผิดชอบงานในส่วนของการบริหารงานการตลาดตามที่กรรมการผู้จัดการกำหนด 2.ปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการผู้จัดการ และทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานภายในเวลาที่กำหนด 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน...

บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
19 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา ยิ่งเจริญ สะพานใหม่
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) กะเย็น 13.00 - 21.00 น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000.-
19 Jul 19
8 . พนักงานขายหน้าร้าน/ แคชเชียร์(ประจำ สาขารังสิต,สาขาเจเจมอลล,สาขาพุทธมณฑล สาย4 )รับสมัครด่วน !
1.บริการลูกค้าหน้าร้าน 2.รับชำระค่าสินค้า , เก็บเงิน 3.จัดเก็บ จัดวางสินค้าหน้าร้าน 4.งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮงฮวด จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
19 Jul 19
9 . ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า(งานConvention Hall)
- วางแผนกลยุทธ์ แผนปฎิบัติงาน จัดระบบการทำงานของฝ่ายบริการลูกค้า (Service Operation Department) - สรุปผลการดำเนินงาน รวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาต่อผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วย...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
1 อัตรา
19 Jul 19
10 . พนักงานป้องกันอัคคีภัย / Fire Man (มีประสบการณ์)
1.ตรวจสอบสภาพและสถานะความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยทุกชนิดที่ติดตั้งอยู่ในทุกตำแหน่งภายในตัวอาคาร 2.ตรวจสอบความปลอดภัยในการดำเนินการของร้านค้าและผู้รับเหมาที่มาทำงานภายในศูนย์การค้าฯ โ...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
1 อัตรา
19 Jul 19
11 . Sales (ขายพื้นที่ลานกิจกรรม )
- วางแผนและขายพื้นที่เช่าในส่วน ลานโปรโมชั่น ลานกิจกรรม ให้ได้ตามเป้าหมาย - ตรวจสอบสัญญาและเอกสารการขายพื้นที่เช่าก่อนการทำสัญญา และหลังการทำสัญญาให้เป็นไปตามการเจรจาและอยู่ภายใต้ข้อตกลง - นำเสนอ แล...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
12 . Event Marketing Officer
- ดำเนินการด้านกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการตลาดของศูนย์การค้า - จัดทำรายงานผลงานการส่งเสริมการขายและงานกิจกรรมของศูนย์การค้า - ดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ให้บบรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ - สรุปและปร...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
1 อัตรา
19 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ /บริการลูกค้า (ชาย/หญิง)รับสมัครด่วน !
1.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์การค้า สินค้าและบริการอย่างถูกต้อง และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ 2.รับข้อร้องเรียน ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของลูกค้า/ผู้เช่า และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
14 . พนง.ป้องกันความสูญเสีย /loss prevention
1.ช่วยงานตรวจสอบด้านความปลอดภัยร้านค้าต่างๆในศูนย์การค้า 2.ดูแลกฎระเบียบร้านค้าเช่น กฎระเบียบการเปิด-ปิดร้าน เป็นต้น 3.จัดทำรายงานเหตุประจำวันเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่งานพัสดุสำนักงานและคลังอะไหล่รับสมัครด่วน !
- ดูแล และ ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน - ดูแลและ ควบคุมการเบิกจ่ายอะไหล่ในShopช่าง - ติดต่อประสานงานในการรับของ/สั่งของเข้าคลังสินค้า - จัดทำรายงานและสรุปเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ดูแลการเบิก...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
1 อัตรา
19 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่ตกแต่งและออกแบบ Display(ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์)
1.ออกแบบงานตกแต่งสถานที่ในศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ให้เหมาะสมตรงกับกิจกรรม หรือเทศกาลต่าง ๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามายังศูนย์การค้า อีกทั้งส่งเสริมภาพรวมของกิจกรรมทางการตลาด 2.มีทักษะในการติดต่อประสานงา...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
1 อัตรา
Salary ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
19 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า (Shop /booth)
- วางแผนและขายพื้นที่เช่าในส่วน Shop /boothให้ได้ตามเป้าหมาย - ตรวจสอบสัญญาและเอกสารการขายพื้นที่เช่าก่อนการทำสัญญา และหลังการทำสัญญาให้เป็นไปตามการเจรจาและอยู่ภายใต้ข้อตกลง - นำเสนอ และปรับเปลี่ยน ...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
2 อัตรา
19 Jul 19
18 . หัวหน้าพนักงานบริการบาร์น้ำ (Juice Bar Specialist) รั บ ส มั ค ร ด่ ว น!!!
1. ดูแลและบริหารงานในร้านอย่างเป็นระบบ 2. คิดค้นสูตรและปรับปรุงพัฒนาเมนูเครื่องดื่ม 3. ออกแบบและพัฒนารูปแบบร้าน 4. ดูแลการทำงานของพนักงานทุกคนในร้าน 5. ดูแลควบคุมสต๊อกวัตถุดิบ และสินค้าต่างๆ ภายใ...

WE Fitness Co.,Ltd. (บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด)
1 อัตรา
Salary 25,000 - 35,000 บาท + สุขภาพที่ดี
19 Jul 19
19 . พนักงานต้อนรับ(Front Service Staff)*สาขาเจ อะเวนิว ทองหล่อ,ปิ่นเกล้า,รัชโยธิน*รับสมัครด่วน !
1. ต้อนรับลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติ 2. ให้ข้อมูลด้านบริการ สร้างความประทับใจอย่างสูงสุดแก่ผู้รับบริการ 3. รับเรื่องร้องเรียน ช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหา 4. ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตราฐา...

WE Fitness Co.,Ltd. (บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด)
3 อัตรา
Salary 17,000 - 22,000 บาท
19 Jul 19
20 . พนักงานขาย
- นำเสนอขายสมาชิกของฟิตเนสให้กับลูกค้า - แนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้นให้กับลูกค้า พาลูกค้าเยี่ยมชมฟิตเนส - ติดตามผลและดูแลลูกค้าให้ได้รับการบริการที่ประทับใจและพึงพอใจมากที่สุด - ดูแลด้านยอดขายให้ต...

WE Fitness Co.,Ltd. (บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด)
5 อัตรา
Salary รายได้ 15,000 - 100,000 บาท + สุขภาพที่ดี
19 Jul 19
  132 Positions      
Sort By 
Disability Jobs