JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  79 Positions      
Sort By 
21 . ช่างแพทเทิร์น/ช่างเย็บผ้า (พระราม 2 : ทำงานวันเสาร์)
- รับผิดชอบด้านงานแพทเทิร์นกระเป๋า/หมวกเพื่อส่งต่อห้องเย็บ (ช่างแพทเทิร์น) - ตัดเย็บงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย (ช่างเย็บผ้า) สวัสดิการ : เงินเดือน/ประกันสังคม/โบนัส/ปรับเงินประจำปี

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
2 Position
Salary 15,000 - 25,000
23 Aug 19
22 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
- ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาล - ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาล เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดยอดขาย - รับเรื่องร้องเรียน หรือ ปัญหาที่เกิดขึ้น และประสานงานต่อหากเรื่องร...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
1 Position
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
23 Aug 19
23 . เจ้าหน้าที่ประสานงานแผนกนำเข้า-ส่งออก
- ประสานงานด้านนำเข้า - ส่งออก (Import-Export)ประสานงานShippingและสายเรือแจ้งกำหนดสินค้าเข้าโรงงานต่อคลังสินค้า - รับชำระเงิน (Export) - เคลมสิทธิประโยชน์ - จัดทำรายงาน สรุปในแต่ละเดือน - ติดตามข้...

บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
24 . สมุห์บัญชี
- ปิดงบการเงินประจำเดือน (งบดุล/งบกำไรขาดทุน / งบต้นทุน) - ปิดงบการเงินประจำปี จัดทำแบบ ภงด.50 / สบช.3 - จัดทำประมาณการครึ่งปี ยื่นกรมสรรพากร ภงด.51 - ดูแลบัญชีด้านภาษ๊ ตรวจสอบคำนวนภสษี/จัดทำแบบนำส...

บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษ้ัท
23 Aug 19
25 . หัวหน้าส่วนขายโมเดิร์นเทรด
- ดูแลงานขายในกลุ่มโมเดิร์นเทรด - วางแผนกลยุทธ์การขายสำหรับโมเดิร์นเทรด - บริหารทีมขายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและเพื่อยอดขายตามเป้าให้กับบริษัท - ประเมินและวางแผนกลยุทธ์ในการขายสำหรั...

บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษ้ัท
23 Aug 19
26 . Technician ช่างเทคนิค
- ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงปั๊มแรงดันสูงทั้งที่ไซต์ของลูกค้าและที่โรงงาน ตามคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา - บำรุงรักษาอุปกรณ์ในเวิร์คชอปและดูแลสถานที่ปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ปฏิบัติงานรับ-ส่ง ตรวจรั...

บริษัท โทริชิมา เซอร์วิส โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
Salary 16,000 - 20,000 (ไม่รวมค่าอื่นๆ)
23 Aug 19
27 . เจ้าหน้าที่พัฒนาคลังข้อมูล(Data Center)
- ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับเพื่อจัดทำ Report สำหรับฝ่ายบริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ - สะท้อนกลับข้อมูลที่ตรวจสอบเพื่อร่วมวิเคราะห์หาปัญหา กับหัวหน้างาน - Monitor การทำงานของแผนก/ฝ่ายต่างๆ - ดึงข้อมูล ท...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
23 Aug 19
28 . เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับสมัครด่วน !
- ให้บริการคนไข้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ - ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคกับคนไข้ตามกลุ่มวัย - จัดทำรายงาน และแฟ้มงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง - เป็นผู้ส่งมอบสุขภาพดีให้กับคนไข้ - หน้าที่อื...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 Aug 19
29 . Sales Executive
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลให้กับลูกค้าใหม่ - ออกเยี่ยมลูกค้าเก่าเพื่อรักษายอด และสร้างยอดรายได้จากลูกค้าเก่า - ทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด - ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
จำนวนมาก
Salary 15,000-22,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)
23 Aug 19
30 . System Analyst
- ประชุมเก็บความต้องการของลูกค้า นำมาวิเคราะห์เพื่อออกเอกสาร SRS - ให้คำแนะนำกับลูกค้าถึงระบบที่เหมาะสมกับปัญหาของลูกค้า - ออกแบบระบบงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ปัญหา และจัดทำเอกสาร functional ...

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อโยเดีย
2 อัตรา
Salary 18,000 - 30,000 บาท
23 Aug 19
31 . ที่ปรึกษาการบริการ ดาวคะนอง
ที่ปรึกษาการบริการ ด้ายการรับรถ ให้บริการคำปรึกษาเรื่องรถยนต์กับลูกค้า

บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+คอมมิชชั่น
23 Aug 19
32 . Project Sales Executive รับสมัครด่วน !
- เปิดตลาดใหม่ๆ นำเสนอผลิตภัณฑ์ E-Services ทั้งหมดของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า - นำเสนอราคา และสรุป Specification ตามที่ลูกค้าต้องการ - พัฒนายอดขาย ติดตามผลงานตามที่ได้นำเสนอ - วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในกา...

บริษัท แอ้ดวานซ์ มีเดีย ซัพพลายส์ จำกัด
1 Position
Salary 20,000 - 30,000
23 Aug 19
33 . พนักงานเช็กเกอร์รับสมัครด่วน !
ขับรถลูกค้าไปเก็บในพื้นที่ที่กำหนด และนำรถออกมาส่งลูกค้า

บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
3 Position
23 Aug 19
34 . ผู้จัดการ บัญชี
1.  วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการทำบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ และบัญชีแยกประเภท 2.  ควบคุมการปิดบัญชีและจัดทำรายงานประกอบงบการเงิน 3. ควบคุม ติดตามและตรวจสอบการคำนวณต้นทุนสินค้า ...

บริษัท เบบี้ กิฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
22 Aug 19
35 . เจ้าหน้าที่ธุรการนิติอาคารชุด (สุขุมวิท 64)
1.พิมพ์รายงานประชุมนิติบุคคลอาคารชุด 2.ดูแลการรับเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลาง,ค่าสาธารณูปโภค 3.สนับสนุนประสานงานให้แนะนำเบื้องต้นให้กับเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย 4.ทำงาน 6 วัน หยุดวันธรรมดา

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
36 . ผู้นำทีมติดตามหนี้ (OA Supervisor)
- เจรจาต่อรองและให้คำแนะนำ สำหรับการแก้ไข/ปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อผู้บริโภค กลุ่ม Non Performing Loan (NPL) - วิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อผู้บริโภคและนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ - จั...

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
5 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
37 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการติดตามหนี้ (QA)
- ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการด้านการติดตามหนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์กรและเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ประเมินสายสนทนา (Silent Monitor) และสรุปผลคะแนนของพนักงานติดตามหนี้รายบุคคล ทั้งด้านคุณภาพ และการปฏิบัติต...

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
5 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
38 . เจ้าหน้าที่ติดตามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ (Collector) Walk-In และสัมภาษณ์ทันทีรับสมัครด่วน !
- ติดตาม, แก้ไขและให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้ทางโทรศัพท์ - เจรจาต่อรอง, ให้คำแนะนำ และจัดสรรการชำระหนี้ของธนาคารให้บรรลุตามเป้าหมาย

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
จำนวนมาก
Salary 13,000 หรือ ตามประสบการณ์ รายได้รวม 15,000-28,000 บาท/เดือน
21 Aug 19
39 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดทำใบสำคัญรับ/จ่าย 2.บันทึกบัญชี ลงบัญชีรับ/จ่าย 3.ทำหนังสือรับรองภาษี/หนังสือหัก ณ ที่จ่าย สำหรับค่าใช้จ่ายของห้างหุ้นส่วน เช่นค่าเช่า/ค่าบริการ 4.รวบรวมใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินสำหรับค่าใช้จ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ละมุนกรุ๊ป
1 Position
Salary 22,000-27,000
21 Aug 19
40 . พนักงานพิมพ์ ประจำหน้าร้านรับสมัครด่วน !
1. ดูแลต้อนรับ ประสานงาน ลูกค้าเข้า-ออก หน้าร้าน 2. ดูแลการเตรียมไฟล์ และการผลิตงานจากเครื่องพิมพ์ให้ออกมาอย่างมีคุณภาพ 3. ให้บริการประสานงาน ระหว่าง ร้าน โรงงาน และ ลูกค้า 4. มีความสามารถทางกรา...

บริษัท บี. บี. อินเนอร์แวร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 16,000 บาท
21 Aug 19
  79 Positions      
Sort By 
Disability Jobs