JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  398 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลและทำความสะอาดรถให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
2 . หัวหน้าแผนกฝึกอบรม
-ดูแลงานด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรทั้งระบบ -ดำเนินการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมขององค์กร -จัดทำงบประมาณในการจัดฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมที่กำหนด -ดำเนินการงานด้าน พ.ร.บ.พัฒนาฝีมือแรงงานให้ครบ...

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (สัญญาจ้าง 1 ปี)รับสมัครด่วน !
1.ติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ภายในองค์กร 2.ดูแลจัดซื้อและควบคุมการเบิกใช้อุปกรณ์สำนักงานและของใช้จำเป็นต่าง ๆ 3.ดูแลสาธารณูปโภค,จัดทำต่อทะเบียนต่อประกันภัยประจำปี 4.ปฎิบัติงานตามคาสั่งผู้...

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 -16,000 บาท
19 Jul 19
4 . พนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รับสมัครด่วน !
- ให้ข้อมูลอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราฯ แก่ลูกค้า - ให้บริการรับซื้อและขายเงินตราต่างประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีความผิดพลาด และไม่มีลูกค้าร้องเรียน รวมถึงสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่ลูกค้าได้ดี...

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด
หลายอัตรา
Salary 15,000+++
19 Jul 19

บริษัท พรเกษม กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สรรหา)
1. ดำเนินการสรรหาพนักงานปฏิบัติการสาขา (Mass Recruitment) 2. ติดต่อประสานงานกับผู้จัดการสาขา / ฝ่ายปฏิบัติการเพื่อการจัดคนลงสาขาอย่างเพียงพอและเหมาะสม 3. ประสานงานกับสถาบันการศึกษา เพื่อการรับสมัคร...

บริษัท พรเกษม กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary พิจารณาตามประสบการณ์
19 Jul 19
7 . พนักงานประจำสาขาด้านใน
1.ทำทรีทเมนต์ และเป็นผู้ช่วยเลเซอร์แพทย์ 2.เป็นผู้ช่วยแพทย์ในห้องตรวจ และช่วยแพทย์ทำหัตถการได้ 3.ดูแล/บริการคนไข้ภายในห้องทำหัถตการ 4.แนะนำอธิบายตัวยา และวิธีการใช้ยาให้กับคนไข้

บริษัท พรเกษม กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (มีเบี้ยขยัน ค่าวัดผลงาน และอื่นๆตามหน่วยงานที่ืได้รับมอบหมาย)
19 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสาขา
1.งานด้านจัดซื้อ 2.ทำเอกสารทางบัญชี 3.ทำเอกสารดำเนินการที่เกี่ยวกับฝ่ายบุคคล 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรเกษม กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขาด้านหน้ารับสมัครด่วน !
รายละเอียดของงานตำแหน่งพนักงานประจำสาขาด้านหน้า ประชาสัมพันธ์ แคชเชียร์ จ่ายยา โดยการทำงานจะทำงานแบบเวียนจุด ซึ่งทางบริษัทจะมีการอบรมทีละจุดและให้ประจำในจุดนั้นจนเชี่ยวชาญจึงส่งเรียนในจุดอื่นๆ เพื่อพ...

บริษัท พรเกษม กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (มีเบี้ยขยัน ค่าวัดผลงาน และอื่นๆตามหน่วยงานที่ืได้รับมอบหมาย)
19 Jul 19
10 . Engineer ไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาทั้ง Preventive Maintenance และ Corrective Maintenance ของโครงการ และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน โดยให้เป็นไปตามระบบงานคุณภาพและตามหลักวิศวกรรม...

บริษัท ไบนารี่ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
11 . Administration Manager
- ดูแลสัญญาการเช่าพื้นที่, จัดเตรียมเอกสารการทำสัญญา,การต่อสัญญาหน้าร้านแต่ละสาขา - ควบคุม ดูแลงานจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน วัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุง และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในออฟฟิศ - ควบคุม ดูแลติดต่อประ...

บริษัท บูทรูม จำกัด
1 อัตรา
19 Jul 19
12 . Inventory Audit Officer
- ตรวจนับสินค้าตามสาขาและคลังสินค้า - จัดทำรายงานการตรวจนับและกระทบยอด - ตรวจเอกสารในระบบของบริษัท เพื่อส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ

บริษัท บูทรูม จำกัด
1 อัตรา
19 Jul 19
13 . Sales/พนักงานขาย PC-Ari Football Concept Store (บางกะปิ)
1.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่่วางขายในร้าน Ari Football Concept Store 2.ดูแลการจัดวางสินค้า (ดิสเพลย์) สินค้าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สวยงาม ทันสมัย 3.ดูแลสินค้าหน้าร้านและสินค้าคงเหลือใน...

บริษัท บูทรูม จำกัด
หลายอัตรา
Salary 11,000-20,000
19 Jul 19
14 . Product Development Executive
- ค้นหาผู้ผลิตใหม่ๆ เพื่อเพิ่มกำลังในการผลิตและผลักดันสินค้าใหม่ๆ ภายใต้แบรนด์ "Ari" - ประสานงานกับ Designer เพื่อออกแบบสินค้าใหม่ๆ - ประสานงานกับผู้ผลิตเพื่อกำหนดรายละเอียดและคุณภาพของสินค้า เพื่อใ...

บริษัท บูทรูม จำกัด
1 อัตรา
19 Jul 19
15 . Social Media Executive
- เขียน Content, ลงโปรโมทสินค้า ผ่านทาง Social Media เช่น Facebook,Intragram และทางเว็บไซต์ของบริษัท - อัปเดตข่าวสารต่างๆของทางอาริฟุตบอล - ดูแลการการตอบคำถามต่างๆผ่านทาง Social Media ของอาริฟุตบอลท...

บริษัท บูทรูม จำกัด
1 อัตรา
19 Jul 19
16 . Sales/พนักงานขาย PC-Ari Football Concept Store (สยามสแควร์)
1.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่่วางขายในร้าน Ari Football Concept Store 2.ดูแลการจัดวางสินค้า (ดิสเพลย์) สินค้าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สวยงาม ทันสมัย 3.ดูแลสินค้าหน้าร้านและสินค้าคงเหลือใน...

บริษัท บูทรูม จำกัด
หลายอัตรา
19 Jul 19
17 . HROD Executive
Coordinate recruitment processes of the organisation and support in staff recruitment • Provide induction, orientation and reorientation to all staff to help them understand the HR systems, policies ...

บริษัท บูทรูม จำกัด
2 Position
Salary 25,000
19 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (สรรหา)
1.ประสานงานต่างๆในการติดต่องานภายใน-ภายนอกบริษัทฯ 2.รับสมัครงาน,สัมภาษณ์,Update Database,จัดทำเอกสารสรรญาจ้างพนักงาน 3. Orientation พนักงานใหม่ แนะนำพนักงานใหม่ให้กับแผนกต่างๆ 4.ออกหนังสือรอบรองเง...

บริษัท บูทรูม จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-20,000
19 Jul 19
19 . Marketing Specialist
We are looking for an experienced and competent Marketing Specialist to help further our brand and develop effective strategies. You will be responsible for the part of the creation and execution of m...

บริษัท บูทรูม จำกัด
2 Position
Salary 30,000
19 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคลังสินค้า (Inventory Audit)
1) ควบคุม ประสานงาน ตรวจสอบและดำเนินการสุ่มตรวจสต็อคแต่ละสาขา 2) ควบคุม ตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้สต็อค เกิดความคาดเคลื่อนและแก้ไขปัญหา 3) ดูแลการนำออกอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในสต็อค เพื่อให้เกิดความโปร่งใส...

บริษัท บูทรูม จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
19 Jul 19
  398 Positions      
Sort By 
Disability Jobs