JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  788 Positions      
Sort By 
1 . Barista
ดูแลเคาน์เตอร์ เครื่องดื่ม และบริการลูกค้า

B-Story Garden
2 Position
Salary ตามความสามารถ+Service Charge+Tip+อาหาร 2 มื้อ
20 Jul 19
2 . Japan Customer Support
1.ช่วยแปลภาษาระหว่างลูกค้ากับร้านค้า ระหว่างการซื้อสินค้า 2.ช่วยพาลูกค้าไปซื้อสินค้า คาตามสถานที่ต่องๆ ที่ลูกค้าต้องการ 3.ช่วยประสานงาน สั่งซื้อสินค้าตามที่ลูกค้าได้ออเดอร์สินค้ากับร้านค้า 4.ทำงานท...

Nissho trade & support service .Co.,Ltd
2 อัตรา
Salary 15,000-20,000
20 Jul 19
3 . Cashier (เจ้าหน้าที่รับจ่ายเงิน)
1. จัดทำและดำเนินการเกี่ยวกับด้านรับ - จ่ายเช็คให้กับผู้เกี่ยวข้อง ต่าง ๆ ในแต่ละวัน เช่น ลูกค้า Supplier พนักงาน จ่ายเช็คส่วนกลาง เป็นต้น 2. นัดหมายและให้ข้อมูลการจ่ายให้ Supplier, Subcontractor ตา...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
4 . นักศึกษาฝึกงาน ส่วนงานสื่อสารองค์กร
1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ขององค์กร 2. ดูแลการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารขององค์กร ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท, Facebook, และสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ 3. ถ่ายภาพและวิดีโอเพื่อใช้ใน...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 200 ต่อวัน
20 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Cost Control) ใกล้รถไฟฟ้าสนามเป้า
1. ตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลทางบัญชี ทั้งด้านรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวกับโครงการ 2. จัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เบื้องต้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการในระบบบัญชี 3. จัดทำเอกสารสำหรับรายการปร...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
6 . วิศวกรจัดซื้อ (Purchasing Engineer) สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า/สิ่งแวดล้อม
1. ควบคุมและบริหารการจัดซื้อ-จัดจ้าง Supplier และ Subcontractor 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของโครงการและความต้องการของฝ่ายวิศวกรรมโครงการ 3. ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคกับเจ้าหน้าที่จัดซื้...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่บริหารงานสวัสดิการ (Benefits Officer)
1.รับผิดชอบงานและจัดทำรายงานด้านการบันทึกเวลาทำงาน และตรวจสอบประเภทการลา จากโปรแกรมสำเร็จรูปงาน HR 2.รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการที่บริษัทกำหนดไว้ เช่น เครื่องแบบพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำป...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP) ใกล้รถไฟฟ้าสนามเป้า
1. ตรวจสอบเอกสารใบวางบิลจาก Supplier ให้ถูกต้องครบถ้วน 2. ตรวจสอบเอกสารและบันทึกการตั้งหนี้ 3. บันทึกทำค่าใช้จ่าย, การเบิกจ่ายทั้งหมดของบริษัท โดยตรวจสอบให้ตรงกับเอกสารประกอบการจ่าย 4. บันทึกตัดรับ...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
20 Jul 19
9 . Project Engineer (สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล) ประจำโครงการกรุงเทพ
1.จัดทำและวางแผนการดำเนินโครงการให้ได้มาตราฐานตามระยะเวลาที่กำหนด 2.จัดหาผู้รับเหมาและคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา 3.ควบคุมและแก้ไขงานติดตั้งให้เป็นไปตามแผน แบบ และข้อกำหนดโครงการ ...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
10 . IT Support ใกล้รถไฟฟ้าสนามเป้า
1 บำรุงรักษาและปรับปรุง Computer PC Notebook และอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 วิเคราะห์แก้ไขปัญหาการใช้งาน Computer PC Notebook และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
11 . วิศวกรสนาม (Site Engineer) สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า/สิ่งแวดล้อม (งานระบบ)
1. ควบคุมงานติดตั้งให้ได้ตามมาตราฐานระบบบริหารงานคุณภาพและงานก้าวหน้าตามแผนงาน 2. ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย 3. ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าหน่วยงานตามแผนงานและเก็บรักษาอย่างดี 4. ร่วมประชุมกับเจ้าข...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jul 19
12 . วิศวกรงานขาย (Sales Engineer)
1. ขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เช่น กล้อง CCTV, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ(BAS), อุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่าง ๆ งานขาย Data Center products และ Precision air (เฉพ...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
13 . ช่างเทคนิคประจำอาคาร (ประจำโครงการเขตบางกอกน้อย-วังหลัง)
1.ตรวจดูการทำงานของระบบตามกำหนด 2.รักษาความสะอาดของสถานที่ให้บริการ 3.เก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ซ่อมบำรุง 4.ซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ตามตารางที่กำหนด 5.ทำรายงานผลการซ...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jul 19
14 . พนักงานเขียนแบบ (Draftsman AC-SN) ประจำโครงการกรุงเทพฯ รับสมัครด่วน !
• ศึกษารายละเอียด ความต้องการของงาน และทำการเขียนแบบและรายละเอียดส่วนประกอบของโครงการ • เขียนแบบเอกสารอื่นๆ ประกอบโครงการ • จัดเขียนแบบตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด • เคลียร์แบบงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการก่อสร้าง (ประจำโครงการในกรุงเทพ)
1.พิมพ์เอกสารและจดหมายต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลจัดเก็บเอกสารเข้า-ออก และไฟล์งานให้เป็นระบบ 3.รับเอกสารและแยกส่งตามแผนกที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำใบคำขอสั่งซื้อส่งฝ่ายจัดซื้อ 5.จัดทำการเคลียร์เงินล่วง...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
16 . พนักงานขายเครื่อง X-ray
-นำเสนอสินค้าขาย ติดต่อประสานงานกับลูกค้าหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามเขตที่รับผิดชอบ -งานอื่นๆทีได้รับมอบหมาย

R.B DENTAL GROUP
2 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
17 . Telesales
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ (สินเชื่อบุคคล บัตรเครติต) - ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
15 อัตรา
Salary 8,000 - 12,000 + Commission (ขึ้นอยู่กับผลงานและความสามารถของแต่ละบุคคล )
19 Jul 19
18 . พนักงานฝ่ายผลิต/ QC โรงงาน คลอง4 ลำลูกกา อยู่ใกล้ Big C สามารถเริ่มงานได้ทันที!รับสมัครด่วน !
- สายการผลิตพลาสติก - ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ **กะเช้า 08.00 น.- 17.00 น. (เวลา OT 17.00 น. - 20.00 น.) **กะดึก 20.00 น. - 05.00 น. ( เวลาก OT 05.00 น. - 08.00 น.) - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้...

Bangkok Staffing Co., Ltd.
จำนวนมาก
Salary รายวัน
19 Jul 19
19 . พนักงานฝ่ายผลิต ประจำโรงงาน คลอง9 ลำลูกกา..สามารถเริ่มงานได้ทันที!!รับสมัครด่วน !
- โรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Bangkok Staffing Co., Ltd.
จำนวนมาก
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
20 . ธุรการทั่วไป (ดอนเมือง)
- ทำเอกสารบัญชี - ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร - ดูแลและจัดเก็บเอกสาร - ทำงานเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

Bangkok Staffing Co., Ltd.
2 อัตรา
19 Jul 19
  788 Positions      
Sort By 
Disability Jobs