JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  738 Positions      
Sort By 
1 . Finance Section Manager
หน้าที่รับผิดชอบ รับผิดชอบการตรวจสอบรายงานยอดการรับ – จ่ายเงิน การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสดย่อย การจัดทำงบประมาณเงินสด กระทบยอดเงินฝาก ติดตามหนี้ที่ค้าง ควบคุม/ดูแลงานด้านการรับ – จ่าย และการบริหาร...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
17 Jul 19
2 . Accounting Officer
Post transactions to journals, ledgers and other related records Reconciling of bank statements against the GL, and clearing accounts assigned Issue overseas' supplier payment through online banking...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
17 Jul 19
3 . Project Coordinator (Contract 3-6 month)
- ดูแล ประสานงาน กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - อัพเดท และสรุปงานรายสัปดาห์ - จัดการข้อมูลการประสานงาน เพื่อให้ฝ่ายอื่นๆ นำข้อมูลไปใช้ได้ - ประชุมร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำ minute Meeting ...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4 Position
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่การตลาดสาขา ปิ่นเกล้ารับสมัครด่วน !
• แนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียนและระบบการเรียนให้แก่ผู้ที่สนใจ • จัดกิจกรรมทางการตลาดในพื้นที่ • ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาติดต่อในสาขา • งานการจัดการภายในสาขา

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
17 Jul 19
5 . Copy Writer & Content Editor
1.สร้างสรรค์ คำพูด Tag-line, Key Message และ Content ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในเรื่องส่งเสริมการขาย และส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ในการนำเสนอผ่านช่องทางสื่อ Online และ Offline ทั้งหมด ...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
6 . Product Marketing Executive
1. วางแผนสื่อและกิจกรรมทางช่องทาง Online และ Offline เพื่อกระตุ้นยอดขาย 2. วางกลยุทธ์ทางการตลาดของสินค้า และนำเสนอผู้บริหารให้มีการเห็นชอบร่วมกัน โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ market share, target mark...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4 Position
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
7 . Event Marketing
1. สามารถคิดเนื้อหาและรูปแบบงาน Event ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและธุรกิจได้ 2. บริหารจัดการงาน PR และ งาน Event ได้ดำเนินการอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความประทับใจให้ผู้ร่วมงาน หรือ ...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
8 . รองผู้จัดการสาขา หรือ ผู้จัดการสาขาพญาไทรับสมัครด่วน !
• แนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียน และระบบการเรียนให้แก่ผู้ที่สนใจ (มีอบรมให้) • ให้บริการดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างต่อเนื่อง • ควบคุมกำหนดแผนงานการตลาดภายในสาขา • วางแผน วิเคราะห์ เพื่อผลักดันยอด...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
17 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่ Media
- บันทึกวีดีโอ-ถ่ายทำการเรียนการสอน(มีอุปกรณ์ให้) - ตัดต่อไฟล์วีดีโอ ด้วยโปรแกรม Adobe Primiere Pro (มีอุปกรณ์ให้) - ดูแลและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้านโสตทัศน์อุปกรณ์ต่าง ๆ - งานด้านมัลติมีเดีย อื่น ๆ...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
17 Jul 19
10 . English Curriculum Development
• วางแผน และ พัฒนาการสอนร่วมกับอาจารย์ • วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ เฉลยข้อสอบ ภาษาอังกฤษ • ร่วมพัฒนา เอกสาร และ ตำราเรียน สำหรับนักเรียนในระบบ มัธยม ต้น - ปลาย • ให้บริการทางวิชาการอื่นๆ เช่น ทำเฉล...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
17 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่วิชาการชีววิทยา/GAT
- วางแผนและพัฒนาการสอน - วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ เทคนิคการทำข้อสอบ - จัดทำตำราเรียน หรือ เอกสารประกอบการเรียน - เฉลยข้อสอบ - ให้บริการทางวิชาการอื่นๆ เช่น ตรวจการบ้าน, ตรวจข้อสอบ และตอบคำถามทา...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
17 Jul 19
12 . Education Counsellor
- แนะนำให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียน และระบบการเรียนให้แก่ผู้ที่สนใจ - วางแผนและกิจกรรมทางการตลาด - งานธุรการภายในสาขา

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
13 . Area Sales Manager / ผู้จัดการเขตขาย รับสมัครด่วน !
•กลยุทธ์การบริหารยอดขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ •สนับสนุน วางแผน ควบคุมดูแลและหาวิธีการให้สาขาสามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมาย •บริหารงานสาขาในพื้นที่ ควบคุมดูแล การจัดการ ภายในสาขาให้เป็นไปอย่างเรียบร...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
- ดูแลประสานงานกับโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย - เป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัทกับโรงเรียน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้ข้อมูลวิเคราะห์เบื้องต้นแก่คุณครู อาจารย์ หรือผู้อำนวยการโรงเรียน - อบรมบุคลากรในโรงเรีย...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
17 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่การตลาดสาขาวงเวียนใหญ่รับสมัครด่วน !
• แนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียนและระบบการเรียนให้แก่ผู้ที่สนใจ • วางแผนและจัดกิจกรรมทางการตลาด • งานธุรการภายในสาขา

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
17 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่วิชาการคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ
- พัฒนาการสอนร่วมกับอาจารย์ (หาแนวทางการสอนใหม่ๆเพื่อน้องๆมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น) - ควบคุมบรรยากาศในการสอนสด ในห้องเรียน - วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ พัฒนาเทคนิคในการทำ โจทย์/ข้อสอบ (SAT) - จัด...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา วิสุทธานี (ลาดพร้าว101/3) รับสมัครด่วน !
• แนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียนและระบบการเรียนให้แก่ผู้ที่สนใจ • วางแผนและจัดกิจกรรมทางการตลาดในพื้นที่ • งานการจัดการภายในสาขา • งานบริการภายในสาขา • ทำงาน 6 วันได้ (ไม่หยุดเสาร์,อาทิตย์)

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
17 Jul 19
18 . ช่างอาคาร/หัวหน้าช่าง(รัชดา,อ่อนนุช) Walk-in Interview จันทร์-ศุกร์ 9.00-15.00รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค สระว่ายน้ำ 2.ซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำอาคารสูง **เข้ากะ, ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน(วันหยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์)** **สัมภาษณ์ทุกวันจันทร์ถ...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
30 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
17 Jul 19
19 . Distribution Route Manager สาขาหัวหมาก
บริหาร ควบคุม ดูแล และวางแผน ทีมงานจัดส่งให้จัดส่ง / เก็บ สินค้า และอุปกรณ์การขาย ให้ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตรวจสอบการเก็บเงิน ส่งเงิน และการจัดทำเอกสารการขายให้ครบถ้ว...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 Position
Salary 20,000-30,000 บาท
17 Jul 19
20 . IT Support รับสมัครด่วน !
1.Support แก้ปัญหาด้าน Hardware, Software, Network, IT, ติดตั้ง ลงโปรแกรม 2.บริการแก้ปัญหาให้ลูกค้าผ่านโทรศัพท์ , Line Chat 3.งานด้าน Client Support 4.ดูแล E-Mail และ Website อัพเดทข้อมูลสินค้า...

บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
17 Jul 19
  738 Positions      
Sort By 
Disability Jobs