JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  309 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
ทำงานวัน จันทร์ - ศุกร์ 1. งานธุรการ งานสรรหาว่าจ้าง งานบุคคล 2. จัดทำ Time Attendance สถิติการขาด ลา มาสาย ออกใบเตือน ของ พนักงาน 3. ดูแลด้านสวัสดิการพนักงาน แรงงานสัมพันธ์ การจ...

บริษัท หลีแซอิมปอร์ต (1975) จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000
23 Jul 19
2 . SEO IT Marketing / ไอที คอมพิวเตอร์ การตลาด
1.ดูแล พัฒนา วางแผน พัฒนาระบบทางด้านการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อทำการตลาด 2.มีความรู้ ความเข้าใจการทำการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 3.ร่วมให้ความคิดเห็นในการออกแบบ และวิเคราะห์การตลาดกับทางผู้บังคับบั...

บริษัท บางกอกลิฟท์ แอนด์ เครน จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000
22 Jul 19
3 . พนักงานประจำ ร้าน SEEKNATURE สาขาโรงพยาบาลนครธน รับสมัครด่วน !
ร้านซีคเนเจอร์ (SEEKNATURE) เป็นร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพแบรนด์ใหม่ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ที่กำลังมองหาสุขภาพที่ดีให้กับตัวเอง ประเภทสินค้า มีทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณท์เพื่อสุขภาพต่างๆ หน้าท...

บริษัท ธัมดี ไดนิ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000 - 15,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
22 Jul 19
4 . ลูกค้าสัมพันธ์ Call Centerรับสมัครด่วน !
1. รับสายลูกค้าที่ติดต่อโทรมาสอบถาม 2. แนะนำสินค้าและบริการของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ 3. โทรหาลูกค้าเก่า เพื่อเปิดการขาย

ทีวีออนไลน์ช็อปปิ้ง
4 อัตรา
Salary เงินเดือนประจำ
22 Jul 19
5 . ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น
เป็นล่ามแปลภาษา เพราะส่วนมากลูกค้าเราเป็นคนญี่ปุ่น ช่วยงานด้านเอกสารที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ

Kingdom THAI LEO Co., Ltd. (ร้านเนื้อย่าง อร่อย)
2 คน
Salary มีโอกาสได้รับเงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถการใ้ภาษาญี่ปุ่น )
22 Jul 19
6 . เจ้าหน้าการตลาดสื่อออนไลน์
1.ดูแลการสื่อสาร content สามช่องทางออนไลน์ทั่ง Facebook acts,LINE,TWEETER,Instagram,Youtube จัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน 2.ประสานงานการลงสื่อออนไลน์ (SEO,SEM ,YOUTUBE,BLOGGER,Social Network,เว็บอร์ดต่าง...

บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำกัด
1 อัตรา
22 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่แนะนำเวชภัณฑ์จากอเมริกา ประจำร้านขายยาเขต อนุสาวรีย์ เทเวศรับสมัครด่วน !
ทำหน้าที่ขายสินค้า แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับลูกค้า

บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำกัด
หลายอัตรา
Salary *** มีเงินเดือน รายได้ประจำ คอมมิชชั่น รางวัลการขาย ค่ารถ โบนัส และประกันสังคม ***
22 Jul 19
8 . พนักงานขายทางโทรศัพท์(Telesale)-Outbound
ติดต่อ ให้ข้อมูล นำเสนอขาย ประกันสุขภาพหรืออุบัติเหตุหรือชดเชยรายได้ ทางโทรศัพท์ (มีรายชื่อลูกค้าให้ ไม่ต้องออกสถานที่ ไม่ต้องหารายชื่อเอง) ทำงานประจำออฟฟิตวันจันทร์-ศุกร์(+เสาร์เดือนละ2เสาร์) 9...

บริษัท เอไอเอ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ค่าบริการรายเดือน 10,000+เบี้ยขยัน3เดือนแรกเดือนละ2,000+วันเสาร์ให้พิเศษเสาร์ละ500(เดือนละ2เสาร์)
22 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- รับผิดชอบงานสต๊อก งานคลังสินค้า การบันทึกรับเข้าออกของสินค้าของส่วนงานที่ได้รับผิดชอบ ทั้งส่วนโรงพยาบาล และคลินิกสาขา - ตรวจสอบยอดคงเหลือตามระบบ กับการตรวจเช็คหน้างานว่าตรงกันหรือไม่ เพื่อคำนวณยอ...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
22 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี(ฝั่งรายได้)
- วางบิลรายได้บางส่วน เช่น ประกัน คู่สัญญา เป็นต้น - ตรวจสอบการตั้งเบิกว่า ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา - บันทึกรายได้ทุกประเภทและตัด statement - ติดตามลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและควบคุมอายุลูกหนี้ให้สั้...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
22 Jul 19
11 . หัวหน้าแผนกการตลาดและการขาย
- วางกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ - ขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้ไปสู่เป้าหมาย โดยดูจากยอดขายที่ทำได้ให้กับองค์กร - กำกับดูแลทีมงานให้สามารถเดินตามแผนงานที่วางไว้ - ริเริ่มสร้างสรร กิจก...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
1 Position
Salary 40,000-60,000 บาท(ขึ้นอยู่กับความสามารถ)
22 Jul 19
12 . Sales Executive
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลให้กับลูกค้าใหม่ - ออกเยี่ยมลูกค้าเก่าเพื่อรักษายอด และสร้างยอดรายได้จากลูกค้าเก่า - ทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด - ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
จำนวนมาก
Salary 15,000-22,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)
22 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่บุคคล (งานสรรหา-ธุรการบุคคล)
- สรรหาพนักงาน คัดเลือก ว่าจ้างพนักงาน จนถึงประเมินผลทดลองงาน - ดูแลเรื่องการเบิกค่าสวัสดิการต่างๆ - จัดทำรายงานสถิติการขาดลามาสาย - งานกิจกรรมต่างๆ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 17,000 - 22,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
22 Jul 19

โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี
2 อัตรา
Salary 12,000+ บาท
22 Jul 19
15 . ธุรการช่างรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับช่าง และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - คีย์ข้อมูลต่าง ๆ - งานด้านเอกสารต่างๆ ของฝ่ายช่าง - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี
1 อัตรา
Salary 11,000 - 13,000 บาท
22 Jul 19
16 . ช่างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต (รับเหมา)รับสมัครด่วน !
- ติดตั้ง ระบบอินเตอร์เน็ต ***หมายเหตุ*** รับประกันรายได้ ไม่น้อยกว่า 60,000 บาทต่อเดือน ***เงินออกทุก 15 วัน***

โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี
10 อัตรา
Salary 60,000 - 120,000 บาทขึ้นไป
22 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
- โทรติดตามกลุ่มลูกค้าค้างชำระ และหาทางติดต่อลูกค้าทางช่องทางต่างๆ - ให้บริการข้อมูล ตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ - เจรจากับลูกค้าที่มียอดค้างให้ชำระหนี้ และพิจารณาส่วนลดค่าปรับให้แก่ลูกหนี้ - บันทึกกา...

บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด
10 อัตรา
Salary 15,000 – 20,000 บาท
22 Jul 19
18 . Programmer C#.Net
- ดูแลระบบงานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย - เพิ่ม Content / Permissions - แก้ไข Error ต่างๆ รวมถึง fix bugs - เขียน และพัฒนาระบบสำหรับโปรเจ็คใหม่ - หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
19 . Telesales สาขาสีลม, เพลินจิต, อโศก และพระราม9
- มีหน้าที่โทรเสนอการขายประกันทางโทรศัพท์ - บริษัทมีฐานรายชื่อลูกค้าให้โทรในแต่ละวัน ( นั่งทำงานประจำออฟฟิศมีโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในการทำงานที่ทันสมัย ) - ทำงานประจำออฟฟิศ จันทร์-ศุกร์ และ ...

บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด
50 Position
Salary ฐานเงินเดือน 9,000 - 12,000 ไม่รวมเบี้ยขยัน 2,000 - 3,000 และค่าคอมมิชชั่นต่างหาก
22 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่การตลาด
รับผิดชอบในงานด้านการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย รับผิดชอบงานการส่งเสริมการขาย การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หาข้อมูล Trend ของอุตสาหกรม สร้างการรับรู้ให้เกิดการกระตุ้นการซื้อสินค้าและบริการ หาตลาดลูกค้า จัดท...

บริษัท โอเอซิสการ์เม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 17,000-30,000
22 Jul 19
  309 Positions      
Sort By 
Disability Jobs