JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  78 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน (ประจำย่านสำเพ็ง) ทำงาน จ-สรับสมัครด่วน !
-งานธุรการเอกสาร -งานประสานงาน ติดต่อทั้งภายใน-ภายนอก -ต้อนรับ ดูแล ผู้มาติดต่อ (ทำงาน จ - ส)

บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000 -13,000 หรือตามประสบการณ์
17 Jul 19
2 . Senior System Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- ดูแล และแก้ไขปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ทั้งองค์กร - ติดตั้งอุปกรณ์ และ Software ต่างๆ เช่น MS Windows, MS Office, Antivirus - จัดหา และจัดซื้ออุปกรณ์ทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ - ควบคุมและ...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
17 Jul 19
3 . Sale engineer (เพศชาย สาขา เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ / วัสดุศาสตร์ / สาขาอื่นๆ)
- ให้ข้อมูล - แนะนำสินค้าแก่ลูกค้า - ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าเพื่อส่งเสริมการขาย ทั้งก่อนและหลังการขาย - หาลูกค้ารายใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิม - ทำความเข้าใจและจัดเตรียมทา...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
17 Jul 19
4 . ผู้จัดการร้านขายบรรจุภัณฑ์ / หัวหน้าแผนกขาย (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- บริหารระบบจัดการงานขายหน้าร้าน / ระบบบริการลูกค้าภายในร้าน - บริหารสินค้า / คลัง และสต็อกสินค้าภายในร้าน - ดูแลบริหารพนักงานในทีมขายและทีมคลังสินค้า - แก้ไขปัญหาเมื่อลูกค้าร้องเรียน / เรื่องอื่น...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
17 Jul 19
5 . หัวหน้างานบัญชี / ผู้จัดการแผนกบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง) ** 1 อัตรา ** - บันทึกบัญชี, บันทึกทำจ่ายต่างประเทศ และตัดชำระ AP - ติดตามสินค้าชดเชยจาก AP - ตรวจสอบเอกสาร และบันทึกการตั้งหนี้ - จัดทำใบแจ้ง...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
17 Jul 19
6 . Graphic Designer (ยินดีรับผู้มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป -ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- ออกแบบ Artwork ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ - ออกแบบงานกราฟฟิค กล่องบรรจุภัณฑ์, โลโก้, กล่อง, ซอง, ถุง, ฉลาก และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ - ดูเรื่องงานพิมพ์ Sticker / งาน Screen - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
3 อัตรา
Salary N/A
17 Jul 19
7 . Sale (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง - ยินดีรับนิสิต/นักศึกษาจบใหม่ + มีรถส่วนตัว)
- แนะนำ และขายผลิตภัณฑ์ความงาม - ออกบูธขายสินค้า ทั้งในและต่างประเทศ - จัดทำรายงาน และนำเสนองานแก่ผู้บังคับบัญชา - Survey ตลาด และ หาลูกค้ารายใหม่ตามเป้าหมายที่มอบหมายไว้ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอ...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
17 Jul 19
8 . Sale & Marketing Supervisor (ยินดีรับผู้มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป)
- วางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย ทั้งค้าปลีก-ค้าส่งและออนไลน์ - วางแผนสินค้าที่จะนำมาขายให้ตรงกับความต้องการลูกค้า - วิเคราะห์ตลาด ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบความต้องการของตลาด - เพิ่มส...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
17 Jul 19
9 . พนักงานคลังสินค้า (เพศชาย / หญิง วุฒิ ม.3 ถึง ป.ตรี - ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- รับ-จ่ายสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของคลังสินค้าตามระบบ 5ส. - จัดแพ็คสินค้า - บันทึกและจัดทำรายงานประจำวัน

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
3 อัตรา
Salary N/A
17 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-คลังสิ้นค้า
- จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงานประจำเดือน ของคลินิกสาขา และโรงพยาบาล - ตรวจสอบระบบสต๊อกของคลินิกสาขา และโรงพยาบาลให้ถูกต้อง โดยทำหน้าที่ประสานงานกับสาขา เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบ ตรวจสอบให้ถูกต...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
17 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับสมัครด่วน !
- ให้บริการคนไข้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ - ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคกับคนไข้ตามกลุ่มวัย - จัดทำรายงาน และแฟ้มงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง - เป็นผู้ส่งมอบสุขภาพดีให้กับคนไข้ - หน้าที่อื...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Jul 19
12 . Call Center Reservation and Ticketing (Thai Skill) ประจำสำนักงานหลานหลวง รับสมัครด่วน !
- ให้บริการข้อมูล และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเที่ยวบินการเดินทาง ข้อมูลต่างๆ ด้านสายการบินไทยให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ **สัมภาษณ์ผ่าน...อบรม&ฝึกงานให้ฟรี! ก่อนทำงานจริง**

บริษัท ทรู ทัช จำกัด
9 อัตรา
Salary 12,500 ขึ้นไป (ยังไม่รวม เบี้ยขยัน+ค่ากะ +โอที,ค่าแท็กซี่,ค่า Skill Airline)
17 Jul 19
13 . Sales Executive
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลให้กับลูกค้าใหม่ - ออกเยี่ยมลูกค้าเก่าเพื่อรักษายอด และสร้างยอดรายได้จากลูกค้าเก่า - ทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด - ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
จำนวนมาก
Salary 15,000-22,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)
17 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน
- สร้าง Flow การทำงานและระบบการทำงาน - จัดทำคู่มือประกอบขั้นตอนการทำงานของ Flow - พัฒนา ฝึกอบรมพนักงานให้สามารถปฏิบัติตาม Flow และคู่มือที่ได้จัดทำขึ้น - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Jul 19
15 . พนักงานส่งอาหาร
- จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร - จัดส่ง - เก็บภาชนะบรรจุอาหารสำหรับผู้ป่วยตามเวลาที่กำหนด - ทำความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร วัสดุอุปกรณ์ รถเข็นอาหาร - ตรวจนับความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ในการบริการอาหาร...

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง(Supply)
- ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ - จัดเตรียมเวชภัณฑ์ให้มีเพียงพอกับการใช้งานของแต่ละหน่วยงานในโรงพยาบาล - การรับเครื่องมือที่ใช้แล้วและส่งเครื่องมือปลอดเชื้อให้กับหน่วยงานต่างๆในโรงพยา...

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ
1.ลงทะเบียนผู้ป่วย 2.ให้บริการลุกค้า 3.ติดตามผลเพื่อส่งมอบให้ลุกค้า 4.ประสานงาน ติดต่อ ตามนัดหมาย

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
18 . Sales Executiveรับสมัครด่วน !
- ขายสินค้าสายยาง,ท่อยาง,ยางอุตสาหกรรม - จัดทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย - ขยายฐานการขายทั้งในส่วนลูกค้าใหม่ และสินค้าใหม่ - รวบรวมข้อมูลลูกค้า สินค้า คู่แข่ง เพื่อวางแผนการขายให้สอดคล้องกับแผนงานบริ...

บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (สำนักงานกรุงเทพ)
1 อัตรา
17 Jul 19
19 . Business Analyst (BA)
- ศึกษา รวบรวม และทำความเข้าใจในรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้งานระบบ (User) เพื่อนำมาจัดทำ Business Requirement ในการพัฒนาระบบ - บริหารจัดการและควบคุมดูแลการพัฒนาระบบงาน ให้เป็นไปตาม Business Requ...

KNACX Corporation .Co.,Ltd
2 อัตรา
Salary 18k - 30k (ตามความสามารถ)
17 Jul 19
20 . UX/UI Designer
- ออกแบบโลโก้,Banner ที่ได้รับมอบหมาย - ออกแบบกราฟฟิค ที่ใช้ในเว็บไซต์ - ประสานงานกับทีมโปรแกรมเมอร์เพื่อสร้าง demo หรือ Mock-up - ดูแลงานด้านกราฟฟิคต่างๆของบริษัท สถานที่ปฏิบัติงาน - แขวงสมเด็...

KNACX Corporation .Co.,Ltd
2 อัตรา
Salary 18k - 30k (ตามความสามารถ)
17 Jul 19
  78 Positions      
Sort By 
Disability Jobs