JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  105 Positions      
Sort By 
1 . Sale Engineer
1. ให้ข้อมูลสินค้า, กระบวนการผลิตให้กับลูกค้า 2. ปิดการขายกับลูกค้าและสรุปความต้องการและรายละเอียดสินค้าที่ลูกค้าต้องการให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 3. เป็นตัวแทนลูกค้าในการประสานงานกับหน่วยงานภาย...

บริษัท เทคนิคอุตสาหกรรม จำกัด
2 Position
Salary 20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
17 Jul 19
2 . Business Analyst (BA)
- ศึกษา รวบรวม และทำความเข้าใจในรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้งานระบบ (User) เพื่อนำมาจัดทำ Business Requirement ในการพัฒนาระบบ - บริหารจัดการและควบคุมดูแลการพัฒนาระบบงาน ให้เป็นไปตาม Business Requ...

KNACX Corporation .Co.,Ltd
2 อัตรา
Salary 18k - 30k (ตามความสามารถ)
17 Jul 19
3 . UX/UI Designer
- ออกแบบโลโก้,Banner ที่ได้รับมอบหมาย - ออกแบบกราฟฟิค ที่ใช้ในเว็บไซต์ - ประสานงานกับทีมโปรแกรมเมอร์เพื่อสร้าง demo หรือ Mock-up - ดูแลงานด้านกราฟฟิคต่างๆของบริษัท สถานที่ปฏิบัติงาน - แขวงสมเด็...

KNACX Corporation .Co.,Ltd
2 อัตรา
Salary 18k - 30k (ตามความสามารถ)
17 Jul 19
4 . Software Developer (PHP Laravel | NodeJs)
รายละเอียดงาน - พัฒนา Web Application ตาม Requirement ที่ได้รับมอบหมาย - วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สามารถทำตาม Requirement ได้ - ออกแบบโครงสร้างและเขียนโปรแกรมตามคำสั่งงานที่ได้รับมอบหมาย - สามารถแ...

KNACX Corporation .Co.,Ltd
4 อัตรา
Salary 24,000 - 40,000
17 Jul 19
5 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
-บันทึกบัญชี จ่ายเงินสดแต่ละสาขา -บันทึกบัญชี จ่ายชำระเจ้าหนี้ -ตรวจใบกำกับภาษีซื้อสาขาที่รับผิดชอบ -ตรวจนับสต็อคสินค้าคงเหลือและวัสดุสิ้นเปลืองของโรงงานและศูนย์กระจายสินค้า

บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัด
หลายอัตรา
Salary 15,000-17,000
17 Jul 19
6 . Recruitment Officer รับสมัครด่วน !
Perform duties in relation to the recruitment and selection process. Shortlist candidates, liaise with a, and co-ordinate interviews with users. To ensure that employees are smoothly integrated into t...

บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัด
หลายอัตรา
Salary 16,000-30,000
17 Jul 19
7 . Operations Trainer รับสมัครด่วน !
1. สอนและจัดอบรมให้ความรู้พนักงานร้านค้า · อบรมให้ความรู้พนักงานร้านค้าในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานร้านค้า เช่น การบริการ การปฏิบัติงานครัว เป็นต้น · ประสานกับพนักงานจัดอบรมเพื่อเ...

บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัด
2 อัตรา
Salary 30,000-35,000
17 Jul 19
8 . พนักงานตรวจสอบบิลใบเสร็จรับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบบิลใบเสร็จจากสาขา โดยตรวจสอบจำนวนบิลและใบรับออเดอร์ • กระทบยอดขาย รวมถึงการตรวจสอบการอนุมัติยกเลิกรายการอาหารตามออร์เดอร์ • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัด
2 อัตรา
Salary 9,800 - 10,000
17 Jul 19
9 . HR Supervisor/Assistant Manager รับสมัครด่วน !
Responsible for supervising and monitoring the daily work of human resources associates including aiding in problem solving solutions, coaching and counseling associates and fostering high morale with...

บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัด
1 อัตรา
17 Jul 19
10 . ผู้จัดการเขต / ผู้ช่วยผู้จัดการเขตรับสมัครด่วน !
• บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานของร้าน ฮะจิบัง ราเมน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของอาหาร ระบบการบริการลูกค้าและความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท • วางแผนการทำงานโด...

บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัด
หลายอัตรา
Salary 35,000
17 Jul 19
11 . Human Resources Officer – Payroll รับสมัครด่วน !
Responsible for payroll, performance appraisal including administrative function in order to support Company's strategic direction and long term goals. • To administrate all company leave, payroll, w...

บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัด
หลายอัตรา
Salary 13,000-20,000
17 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่สโตร์
- ตรวจสอบสินค้า รับสินค้าตามรายการสั่งซื้อ และตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า - นับสินค้า - ดูแลความเรียบร้อยของคลังสินค้า

TopHat Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์
17 Jul 19
13 . งานบัญชี
- ทำงานเกี่ยวกับบัญชี - ทำงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

TopHat Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary ืืN/A
17 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี สต๊อค ( ทำงานที่ บางบอน )
1. จัดทำบัญชีสต็อกกระดาษกล่อง และแผ่น 2. จัดทำบัญชีอะไหล่เครื่องจักรต่างประเทศ 3. จัดทำบัญชียอดการใช้อะไหล่วัสดุ และวัตถุดิบต่างๆ 4. รับผิดชอบพื้นที่ภายในหน่วยงานให้สะอาดเป็นระเบียบเรีย...

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary อัตราตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
15 . พนักงานฝ่ายผลิต
ปฏิบัติงานกับเครื่องพิมพ์

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
จำนวนมาก
17 Jul 19
16 . วิศวกร - บรรจุภํณฑ์ ( R&D ) ทำงานที่บางบอน
1. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับกล่องกระดาษลูกฟูก 2. ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองความต้องการและความพิงพอใจของลูกค้า 3. ดูแลรับผิดชอบงานด้าน Design ทำ Drawing, Auto Cad 4. ประสานงานกับหน่...

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary อัตราตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่ขาย ( ทำงานที่ บางบอน )
- รับผิดชอบในการวางแผนการดำเนินงาน กลยุทธ และแผนการขายตามเป้าหมาย - บริหารและจัดการทีมขายเพื่อบรรลุยอดขายตามเป้าหมายตามที่บริษัทได้ตั้งไว้ - สอนงาน สังเกตการณ์ ติดตามดูแล ให้ข้อมูลป้อนกลับกับทีมขาย ...

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC
1.ควบคุมการปฏิบัติงานใน Line การผลิต 2.ตรวจสอบแผนการผลิตประจำวัน 3.ตรวจสอบ และติดตามในกระบวนการผลิต 4.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงาน 5.เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ยั่งยืน

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Jul 19
19 . ช่างซ่อมไฟฟ้า -ช่างกล ( ทำงานที่บางบอน ) รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในกระบวนการวางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าซ่อมงาน 2.ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงงาน ที่ได้รับมอบหมายประจำวัน ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องก...

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่การเงิน ( ทำงานที่บางบอน )
1.จัดเตรียมเช็คเอกสาร เพื่อนำเข้าบัญชีบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละวัน 2.ทำการต่อตั๋ว P/N เมื่อตั๋วครบกำหนด 3.จัดทำ BANK RECONCILTION ของบริษัทฯในเครือ 4. รวบรวมเอกสารรายรับหรือรายจ่า...

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary อัตราตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
  105 Positions      
Sort By 
Disability Jobs