JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  287 Positions      
Sort By 
1 . Business Analyze / System Analyze
- วิเคราะห์ ศึกษา รวบรวม Business Requirement เพื่อนำไปออกแบบ Software ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ - เข้าใจการทำงาน Mobile Application, Android Platform, iOS Platform, Website - ประสานงานกับลูกค้า เพื...

Queue Q (thailand) Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
21 Jul 19
2 . IT Support (Onsite)
- ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคและลงโปรแกรมบนระบบแอนดรอยส์ให้ลูกค้า(มีงานติดตั้งทั่วประเทศและต่างประเทศ) - เข้าแก้ไขปัญหาที่หน้างาน On-site Service สวัดดิการตำแหน่งงานนี้ - มีค่าเดินทางให้ - มีโบนั...

Queue Q (thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000
21 Jul 19
3 . Software Tester
หน้าที่และความรับผิดชอบ -ทดสอบระบบการทำงาน Mobile Application บน Android Platform, iOS Platform, Website -ประสานงานกับลูกค้า ในส่วนของผลการทดสอบ -ตอบคำถาม วิธีการใช้งานของ Application -จัด...

Queue Q (thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 20,000 - 35,000
21 Jul 19
4 . Programmer
พัฒนาระบบ ตามความต้องการของลูกค้า

บริษัท อะกู้ดพลัส จำกัด
1 Position
21 Jul 19
5 . ธุรการบัญชีและการเงิน
- เอกสารทั่วไป - เอกสารบัญชีรายรับ-รายจ่าย - เอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี - เอกสารออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - ประสานงานทั่วไปภายนอกและภายในบริษัท

บริษัท อะกู้ดพลัส จำกัด
1 Position
21 Jul 19
6 . วิศวกรฝ่ายสำรวจปริมาณงานและราคา (ไฟฟ้า, เครื่องกล) รับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2.การประมาณการสำหรับการวางแผนงบประมาณเบื้องต้น (Cost Plan) 3.ประสานงานในการถาม - ตอบ จากผู้เข้าร่วมประกวดราคา 4.จัดทำ BOQ และราคากลาง 5.จัดทำก...

บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
21 Jul 19
7 . Senior System Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- ดูแล และแก้ไขปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ทั้งองค์กร - ติดตั้งอุปกรณ์ และ Software ต่างๆ เช่น MS Windows, MS Office, Antivirus - จัดหา และจัดซื้ออุปกรณ์ทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ - ควบคุมและ...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
21 Jul 19
8 . Sale engineer (เพศชาย สาขา เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ / วัสดุศาสตร์ / สาขาอื่นๆ)
- ให้ข้อมูล - แนะนำสินค้าแก่ลูกค้า - ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าเพื่อส่งเสริมการขาย ทั้งก่อนและหลังการขาย - หาลูกค้ารายใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิม - ทำความเข้าใจและจัดเตรียมทา...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
21 Jul 19
9 . ผู้จัดการร้านขายบรรจุภัณฑ์ / หัวหน้าแผนกขาย (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- บริหารระบบจัดการงานขายหน้าร้าน / ระบบบริการลูกค้าภายในร้าน - บริหารสินค้า / คลัง และสต็อกสินค้าภายในร้าน - ดูแลบริหารพนักงานในทีมขายและทีมคลังสินค้า - แก้ไขปัญหาเมื่อลูกค้าร้องเรียน / เรื่องอื่น...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
21 Jul 19
10 . หัวหน้างานบัญชี / ผู้จัดการแผนกบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง) ** 1 อัตรา ** - บันทึกบัญชี, บันทึกทำจ่ายต่างประเทศ และตัดชำระ AP - ติดตามสินค้าชดเชยจาก AP - ตรวจสอบเอกสาร และบันทึกการตั้งหนี้ - จัดทำใบแจ้ง...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
21 Jul 19
11 . Graphic Designer (ยินดีรับผู้มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป -ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- ออกแบบ Artwork ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ - ออกแบบงานกราฟฟิค กล่องบรรจุภัณฑ์, โลโก้, กล่อง, ซอง, ถุง, ฉลาก และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ - ดูเรื่องงานพิมพ์ Sticker / งาน Screen - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
3 อัตรา
Salary N/A
21 Jul 19
12 . Sale (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง - ยินดีรับนิสิต/นักศึกษาจบใหม่ + มีรถส่วนตัว)
- แนะนำ และขายผลิตภัณฑ์ความงาม - ออกบูธขายสินค้า ทั้งในและต่างประเทศ - จัดทำรายงาน และนำเสนองานแก่ผู้บังคับบัญชา - Survey ตลาด และ หาลูกค้ารายใหม่ตามเป้าหมายที่มอบหมายไว้ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอ...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
21 Jul 19
13 . Sale & Marketing Supervisor (ยินดีรับผู้มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป)
- วางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย ทั้งค้าปลีก-ค้าส่งและออนไลน์ - วางแผนสินค้าที่จะนำมาขายให้ตรงกับความต้องการลูกค้า - วิเคราะห์ตลาด ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบความต้องการของตลาด - เพิ่มส...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
21 Jul 19
14 . พนักงานคลังสินค้า (เพศชาย / หญิง วุฒิ ม.3 ถึง ป.ตรี - ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- รับ-จ่ายสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของคลังสินค้าตามระบบ 5ส. - จัดแพ็คสินค้า - บันทึกและจัดทำรายงานประจำวัน

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
3 อัตรา
Salary N/A
21 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน) รับสมัครด่วน !
- ดูแลการจัดซื้อตามแผน (ประเทศจีน) - หาสินค้า Made to order ตามที่ลูกค้าต้องการได้ และรวดเร็ว - บริหารจัดการต้นทุนด้าน Shipping ได้ดี - มีทักษะการติดต่อ การเจรจาสั่งซื้อสินค้าได้เป็นอย่างดี - จัดท...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 Position
Salary N/A
21 Jul 19
16 . ผู้ช่วยแพทย์
- ต้อนรับคนไข้ - แนะนำ ตอบคำถามคนไข้ พร้อมทั้งอธิบายบริการต่างๆ ของทางคลินิก - ทำทรีทเม้นต์ - เข้าเคสหัตถการกับแพทย์ของทางคลินิก - เก็บประวัติคนไข้ *คลินิกตั้งอยู่ลาดพร้าว 67/2 ติดถนนใหญ่ *เปิ...

บริษัท พรอสเพอรัสทีพี จำกัด
หลายอัตรา
Salary 20,000 ขึ้นไป
21 Jul 19
17 . ผู้จัดการแผนกพัฒนาคุณภาพนักเรียน
- บริหารจัดการแผนกพัฒนาคุณภาพนักเรียน (การวิเคราะห์การศึกษา และคุณภาพของนักเรียน การสอบ การติว และค่ายกิจกรรมต่างๆ) - สามารถประยุกต์ ปรับเปลี่ยนการประเมินรูปแบบต่างๆ ได้ - มีกระบวนการด้านการวัดและ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
21 Jul 19
18 . บรรณาธิการหนังสือคู่มือรับสมัครด่วน !
- จัดทำหนังสือเตรียมสอบสำหรับเด้กประถมศึกษา ม.ต้น และม.ปลาย - ติดต่อและประสานสรรหา ผู้เขียน จนถึงเสร็จเป็นรูปเล่ม - วิเคราะห์หลักสูตรการเรียน เพื่อจัดทำเป็นหนังสือ - ตรวจสอบ และแก้ไขหนังสือคู่มือให...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 Position
Salary 15,000-20,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 Jul 19
19 . ผู้จัดการแผนก Digital Commerce
Digital marketing,E-Commerce - พัฒนาและดำเนินการ สนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจออนไลน์ - คิดค้นกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานที่มีประสิทธิ บริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี - สร้างสรรค์ และปรับปรุงโปรโมชั่น ให...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
21 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟิกรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้าน Graphic, ตัดต่อ ในด้านสื่อการเรียนการสอน สำหรับใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการตลาดต่าง ๆ ให้มีความสวยงาม ดึงดูด น่าสนใจ - มีแนวทางการออกแบบ แนวคิดใหม่ๆ ไม่ติดกรอบ

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000-20,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 Jul 19
  287 Positions      
Sort By 
Disability Jobs