JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  496 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ/ฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
-นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารแก่ลูกค้าบุคคลทั่วไป -ทำงานในออฟฟิตหรือสามารถติดต่อลูกค้านอกสถานที่ได้ไม่จำกัด -ทางธนาคารมีอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัยให้ สามารถติดต่อลูกค้าได้หลากหลายช่องทา...

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
20 Position
18 Jul 19
2 . System Analysis Specialistรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการออกแบบระบบ - นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับระบบที่พัฒนาให้กับลูกค้า เป็นที่ปรึกษาของลูกค้า ในการออกแบบระบบ Software - ควบคุม ดูแลการทำงานของทีมพัฒน...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
Salary 50,000 - 80,000 บาท
18 Jul 19
3 . Senior Developer
- มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Software ด้วยหลักการ Algorithm, Validation, และ Debugging Concept ด้วย C# .Net - มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Programming Tool Visual Studio - สามาถทำความเข้าใจระบบที่ Designe...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
Salary 40,000 - 70,000 บาท
18 Jul 19
4 . System Analystรับสมัครด่วน !
A. งานศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า - วางแผนวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม จัดเก็บข้อมูลได้มีประสิทธิ์ภาพ วิเคราะห์ข้อมูลจนเข้าใจความต้องการที่แท้จริง B. งานออกแบบและพัฒนา software - จัดทำเอ...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
Salary 30,000 - 45,000 บาท
18 Jul 19
5 . Programmer and Programmer Analyst รับสมัครด่วน !
พัฒนา Software เชิงสถาปัตยกรรม N-Tier สำหรับระบบธุรกิจ Enterprise

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
Salary 25,000 - 35,000 บาท
18 Jul 19
6 . Programmerรับสมัครด่วน !
พัฒนา Software เชิงสถาปัตยกรรม N-Tier สำหรับระบบธุรกิจ Enterprise

ProsperSof Consulting Co., Ltd
2 ตำแหน่ง
Salary 17,000 - 22,000 บาท
18 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) 3.2กะเย็น 13.00 - 21.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000.-
18 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา ยิ่งเจริญ สะพานใหม่
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) กะเย็น 13.00 - 21.00 น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000.-
18 Jul 19

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป (ชาย)
รับผิดชอบในการดูแลสำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร ,เครื่องใช้ไฟฟ้า , และจดหมาย เพื่อสนับสนุนงานของหน่วยงานอื่น ๆ ของบริษัท อีกทั้งรับผิดชอบการตรวจสอบค่าใช้จ่ายธุรการกลาง รับ-ส่งเอกสาร เบิกจ่าย การต่อส...

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
11 . Telemarketing Manager
- ควบคุม ดูแล บริหารพนักงานTelemarketing ในทีมให้ปฏิบัติงานได้สำเร็จ ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - รับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาข้อร้อ...

บริษัท ไฮบาลานซ์ จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถ
18 Jul 19
12 . Marketing Communicatons
-ติดต่อ ประสานงานกับคู่ค้าในการสนับสนุนการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการร่วมกับคู่ ค้า -จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทาง Facebook,Fan Page และสื่อต่าง ๆ ของบริษัท -จัดทำรายละเอียดเนื้อหาเพื่อทำสื่อประชาสัมพันธ์...

บริษัท ไฮบาลานซ์ จำกัด
1 Position
18 Jul 19
13 . Graphic
- ออกแบบโลโก้ ออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า

บริษัท ไฮบาลานซ์ จำกัด
1 Position
18 Jul 19
14 . Telemarketing
• โทรสอบถามความพึงพอใจลูกค้าเก่า เสนอขายสินค้า สามารถปิดการขายได้ • ตอบคำถามให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ • ติดตาม ประสานงาน และจัดการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ • ให้ข้อมูลลูกค้าในช่องทางออนไลน์ เช่น F...

บริษัท ไฮบาลานซ์ จำกัด
10 Position
Salary ตามความสามารถ
18 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) 3.2กะเย็น 13.00 - 21.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000.-
18 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา ยิ่งเจริญ สะพานใหม่
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) กะเย็น 13.00 - 21.00 น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000.-
18 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายทางโทรศัพท์ และออกบู๊ท
ลักษณะงาน คือ การโทรติดต่อลูกค้าตามฐานข้อมูลที่ให้ทางโทรศัพท์ เพื่อแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าด้านสินเชื่อบุคคล

CIMB
18 Jul 19
18 . ธุรการบัญชีและการเงิน
- เอกสารทั่วไป - เอกสารบัญชีรายรับ-รายจ่าย - เอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี - เอกสารออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - ประสานงานทั่วไปภายนอกและภายในบริษัท

บริษัท อะกู้ดพลัส จำกัด
1 Position
18 Jul 19
19 . พ่อบ้าน หรือ แม่บ้าน ดูแลน้องหมารับสมัครด่วน !
ดูแลสุนัข จำนวน 21 ตัว มีทั้งพันธุ์ไทย และต่างประเทศ ทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ เช่น สุนัขเล็ก พันธุ์ปอมและพุดเดิ้ล มีทั้งหมดประมาณ 7 ตัว ลาบาดอล สุนัขไทย อื่น ๆ ดูแลด้านความเป็นอยู่ทำความสะอาดบ้านบริเว...

บริษัท ฟู๊ดแล็บ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
20 . พนักงานล้างจาน (Steward)รับสมัครด่วน !
ทำความสะอาดจาน ชาม พาชนะต่าง ๆ ข้าวของเครื่องใช้ ในห้องครัว ทำงาน 6 วันหยุด 1 วัน

บริษัท ฟู๊ดแล็บ จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000 บาท++
18 Jul 19
  496 Positions      
Sort By 
Disability Jobs