JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  84 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ควบคุมหนี้)
ติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้ ให้ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และบันทึกการรับชำระหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary 15,000 - 17,000 บาท
18 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำสาขากรุงเทพฯและปริมณฑล
-ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติงานอยู่ -เจรจาชดใช้และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
10 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
3 . ผู้ช่วยหัวหน้า/หัวหน้า แผนกดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
- ติดตาม การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งและข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. สำนักงาน ปปง. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท - ควบคุ...

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ขยายงานตลาด
-ติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวกให้กับตัวแทน / นายหน้า ในการคำนวณเบี้ยประกันภัย -การให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตามเรื่องสินไหมฯ ให้กับริษัทนายหน้า ไฟแนนซ์ ลีสซิ่ง -ติดตามควบคุมทวงถามการชำระเบี้ยปร...

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคา
- ตรวจสอบและประเมินราคาความเสียหายของรถประกัน, คู่กรณีและทรัพย์สิน ให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย - ตรวจสอบราคา จัดหา และติดตาม ควบคุมราคาซ่อมให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ / โปรแกรมเมอร์
- วางแผน พัฒนา โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในองค์กรเพื่อตอบสนอง Business Unit - พัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ / โปรแกรมขององค์กร ( JAVA, Postgresql data )

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
2 Position
Salary ตามประสบการณ์การทำงาน
18 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
-ติดตาม กำกับดูแล และประสานงานให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ให้ถูกต้อง รวมถึงให้คำแนะนำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง -ติดตาม การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งและข้อกำหนดของ...

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
8 . พนักงานขายประจำศูนย์กระจายสินค้า
-นำเสนอขายสินค้า ผลักดันสินค้าให้แก่ร้านค้า -สรรหาลูกค้าใหม่ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ -เข้าเยี่ยมลูกค้าตามแผนการขาย พร้อมทั้งสนับสนุนการขายให้บรรลุเป้าหมาย

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
5 อัตรา
18 Jul 19

บริษัท เอ แอนด์ ซี คอสเมติกส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่วางแผนการสั่งซื้อ
- ประมาณการสั่งซื้อ , เช็คสต็อก ,สั่งซื้อของ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน จ-ส 08.00-17.00น.

บริษัท เอ แอนด์ ซี คอสเมติกส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
11 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
งานทางด้านบัญชี

บริษัท เอ แอนด์ ซี คอสเมติกส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jul 19
12 . ผู้จัดการอาคาร (Building Manager) ลุมพินีรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการจัดการเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สิน 2.ดูแลเรื่องนิติบุคคล,อาคารชุด,การให้การบริการ,ประสานงานแก้ไขปัญหา การควบคุมการดำเนินการในควบคุมการปฎิบัติงาน ในเรื่องต่างๆให้เป็นไปตามนโยบาย กฏ ข้อบัง...

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jul 19
13 . พนักงานขายเบเกอรี่ประจำร้าน ในห้างเกตเวย์ บางซื่อ, เอกมัย
- ต้อนรับลูกค้า - ให้คำแนะนำ/ขายเบเกอรี่ ขนม เครื่องดื่ม - ทำเครื่องดื่ม กาแฟ - แคชเชียร์

บริษัท เจเอสที ฟู้ดส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 11,000-13,000 บาท
18 Jul 19
14 . Account Executive บจก.แอดซ์เจ้าพระยา
ทำงาน จ.-ศ. - ขยายฐานลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าเก่า - ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า และทีมงานในบริษัทฯ - พรีเซ็นต์งาน หรือโปรเจ็กต์ ที่ได้รับมอบหมาย - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
15 . ช่างเทคนิค / บจก.แอดซ์เจ้าพระยา
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค + ผู้สมัครต้องมีความรู้เรื่องการ ติดตั้ง TV / ระบบ Wifi + คอยตรวจเช็คป้ายโฆษณา/TV ตามท่าและบนเรือ + ทำงาน จ-ส ADS เป็นบริษัทที่ ขายสื่อโฆษณา Out of Home รวมทั้งการผลิตแล...

บริษัท เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
16 . วิศวกรโยธา อาวุโส
- ตรวจสอบแบบก่อสร้างที่ใช้ในการเสนอราคาและสำรวจดูสถานที่ก่อสร้างจริง - คิดคำนวณปริมาณงานจากแบบเพื่อเสนอราคาในการก่อสร้าง - ตรวจสอบทำความเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ของสัญญาก่อสร้าง - จัดทำแผนการดำเนินงานตา...

บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
17 . วิศวกรแหล่งน้ำอาวุโส
- ตรวจสอบการดำเนินงานของคู่สัญญาบริหารจัดการเดินระบบน้ำของบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา - เสนอแนะแนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบผลิตน้ำประปา บำบัดน้ำสีย ...

บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
18 . Computer Graphic
- เก่งโปรแกรม Photoshop- Illastrator - ออกแบบสื่อสิงพิมพ์และป้ายโฆษณา ฉลากสินค้าต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย - เวลาปฏิบัติงาน 9.30-18.00 น. (5วัน/สัปดาห์) สวัสดิการ - วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ (วันอาท...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินสไปร์ อิงค์เจ็ท
1 อัตรา ( ประจำสาขาปากเกร็ด)
Salary 15,000-18,000 (เงินเดือน+คอมมิชชั่น)
18 Jul 19
19 . พนักงานเสิร์ฟ,กุ๊ก,แม่บ้าน ประจำสาขา เกตเวย์บางซื่อ(ใกล้รพ.บางโพธิ์)
พนักงานบริการ - ให้บริการการเสิร์ฟอาหารกับลูกค้า - เก็บโต๊ะลูกค้าเเละจัดโต๊ะ - มีความยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจรักการบริการ Cook ผู้ช่วยกุ๊ก - ให้ ปรุง แต่ง ประกอบอาหาร ***ทุกตำแหน่ง ต้องทำงานเป...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
20 อัตรา
Salary 10,000 บาท +++
18 Jul 19
20 . แพทย์ด้าน Plastic Surgery / Skin (Full Time)
แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและผิวพรรณ

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
2 อัตรา
Salary *รายได้รวม : Full time 200,000 - 3,000,000 บาท /เดือน*
18 Jul 19
  84 Positions      
Sort By 
Disability Jobs