JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  494 Positions      
Sort By 
1 . Terminal Supervisorรับสมัครด่วน !
-ดูแล PC ในพื้นที่ที่ดูแล การเข้า - ออกงาน ยอดขายของ PC -จัดกิจกรรมสนับสนุนการขาย display Event ต่างๆในเขต -ดูแล กระตุ้นพนักงานขายหน้าร้าน(PC)ให้ทำได้ตามเป้า -จัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานขายหน้...

บริษัท ดับเบิ้ล วี โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
จำนวนมาก
Salary 12,000++
24 Jul 19
2 . Salesรับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน - นำเสนอสินค้าของบริษัทให้แก่ลูกค้า - ดึงดูดลูกค้าให้สนใจสินค้าของบริษัท - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทกับลูกค้า สวัสดิการ : ประกันสังคม ค่าคอมมิชชั่น เงินรางวัลพิเศษ ค่าน้ำมั...

บริษัท ดับเบิ้ล วี โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
จำนวนมาก
Salary 15,000++
24 Jul 19
3 . Senior iOS Developer รับสมัครด่วน !
Responsibilities  - Develop apps to improve and add new features. Working closely with Product  Manager, UX / UI Designer, Web Frontend / Backend team. And may include other  teams such as Marketing,...

360 Innovative Co., Ltd
1 Position
24 Jul 19
4 . Frontend Web Developer
- Web Development in the Frontend Website  - Quality control of the code to a good quality. Works correctly. Tested and easy to  care. Flexibility and future changes well. 

360 Innovative Co., Ltd
1 Position
24 Jul 19
5 . Sales Coordinator (Online)Urgently Required !
- Coordinate with sale and customer - Support sales executive and report to sale manager - Coordinate with any other related parties

360 Innovative Co., Ltd
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
24 Jul 19
6 . Account Executive / Sale (Online)
- Expand new prospects and business opportunities for the company - Maintain business relationship with potential and existing clients - Responsible for all sales activities including reply/response...

360 Innovative Co., Ltd
1 Position
24 Jul 19
7 . Digital Art Director
– รับผิดชอบงานออกแบบ Digital Campaign ต่างๆ (เช่น Facebook Campaign, Rich Media Banners, Website, Landing Page) – นำบรีฟ Creative idea ที่ได้รับไปต่อยอดให้เห็นภาพ และวาง Mockup เพื่อนำเสนอ – สร้างสร...

360 Innovative Co., Ltd
2 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
24 Jul 19
8 . IT Supportรับสมัครด่วน !
- ศึกษาทำความเข้าใจในระบบงาน ทดสอบโปรแกรม จัดทำเอกสารทดสอบโปรแกรม - จัดทำเอกสารปัญหาที่เกิดจากการใช้งานโปรแกรมเพื่อแจ้งโปรแกรมเมอร์ให้ทำการแก้ไขปรับปรุง - รับแจ้งปัญหาเบื้องต้นจากผู้ใช้งานโปรแกรม ให...

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
1 Position
Salary 17,500
24 Jul 19

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
2 Position
24 Jul 19
10 . หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1. สอบทานความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, รับเงิน 2. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีประเภทต่างๆ 3. ดูแลและควบคุมงานด้านบัญชีให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 4. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 5. ปรับปรุงรายการล...

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านการเดินรถ (จป.วิชาชีพ/จิตวิทยา/ช่าง/พละฯ/วิทย์ฯกีฬา)รับสมัครด่วน !
-คุมดูแล กำกับดูแล แนะนำ ให้คำปรึกษาและตรวจประเมินความพร้อมวามพร้อมของพนักงานรถก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ -คุมดูแล กำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ และตรวจประเมินความพร้อมของตัวรถและอุปกรณ์ -ควบคุม กำกับด...

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
4 Position
Salary ตามตกลง
24 Jul 19

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
13 . ผู้จัดการแผนก-หัวหน้างานการตลาดรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการตลาดเชิงรุก รับผิดชอบเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2. ทำการตลาด ONLINE 3. สรุป วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ 4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การ...

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
2 Position
Salary 35,000-60,000.-
24 Jul 19

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
1 Position
24 Jul 19

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
1 Position
Salary 17,500
24 Jul 19

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
10 Position
Salary 20,000+
24 Jul 19
17 . Call Center (ภาษาจีน)รับสมัครด่วน !
- ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
1 Position
Salary 18,000 บาทขึ้นไป
24 Jul 19
18 . พนักงานขายทางโทรศัพท์ / Telesalesรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อหาลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมายผ่านทางโทรศัพท์ พร้อมแนะนำข้อมูลสินค้าและบริการ 2.ติดตามผลการตอบรับจากลูกค้า พร้อมปิดการขาย 3.รวบรวมข้อมูลและเอกสารของลูกค้าที่จำเป็น เพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบ 4...

บริษัท ทเวลฟ์ บีกิน จำกัด
3 อัตรา
Salary 25,000 - 40,000 (รวม commission)
24 Jul 19
19 . Senior IT รับสมัครด่วน !
1.ดูแลระบบ IT ของบริษัท , ระบบ SAP , ระบบ Network และการจัดการข้อมูล Data Analysis รวมทั้ง Support ระบบการทำงานของ Call Center 2.พัฒนาระบบของบริษัท โดยใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ รวมทั้ง วางแผน คิดค้น...

บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
24 Jul 19
20 . IT Support รับสมัครด่วน !
1.Support แก้ปัญหาด้าน Hardware, Software, Network, IT, ติดตั้ง ลงโปรแกรม 2.บริการแก้ปัญหาให้ลูกค้าผ่านโทรศัพท์ , Line Chat 3.งานด้าน Client Support 4.ดูแล E-Mail และ Website อัพเดทข้อมูลสินค้า...

บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
24 Jul 19
  494 Positions      
Sort By 
Disability Jobs