JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  356 Positions      
Sort By 
1 . Customer Care Executive : เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าฝ่ายขาย (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
- ให้บริการข้อมูลลูกค้าที่ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนด อาทิเช่น เคสรับเรื่องติดต่อกลับ, ลูกค้าใหม่, ประสานงานติดตั้งและถอดถอนอุปกรณ์, รายละเอียดใบวางบิล ทั้งที่เกี่ยวข้องกับส่วนงา...

Rentokil Initial (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 15,000 - 17,000 บาท
19 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- งานธุรการทั่วไป - ติดต่อประสานงาน - จัดทำเอกสารงานด้านการตรวจสอบอาคารและการออกแบบอาคาร - รวมทั้งงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทริพเพิล ที ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000-12,000 บาท
19 Jul 19
3 . Community Builder
1. ประสานงานภายในและภายนอก 2. ออกแบบและคิดกิจกรรมภายใน 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4. จัดทำรายงานสรุปด้านต่างๆ 5. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Queue Q (thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
19 Jul 19
4 . Chefรับสมัครด่วน !
- ออกแบบ และควบคุม ระบบมาตรฐานภายในครัว - ควบคุมคุณภาพอาหาร ให้ตรงตรามมาตรฐานของร้านโชคชัยสเต็ค - คิดค้นเมนูอาหารใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้ง อาหาร Fusion และ อาหารนานาชาติ - พัฒนาวัตถุดิบให้เป็นผลิตภ...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
5 . Chef de partie / Chef Rotisseur
1. ดูแลการทำงานของพนักงานครัว, อุปกรณ์ต่างๆ, วัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายในครัวที่รับผิดชอบ 2. การควบคุมคุณภาพของการผลิต ความสะอาด สุขอนามัย 3. สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน 4....

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ+Service Charge
19 Jul 19
6 . Recruitment Supervisor
- รับผิดชอบการติดต่อโฆษณาประกาศงาน - เก็บรวบรวมและคัดเลือกใบสมัคร - ประสานงานกับหน่วยต่าง ๆ ในการ ดำเนินการคัดเลือก,ทดสอบ,สัมภาษณ์ - ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการจ้างงาน - ร่วมติดตามผลการทดลองงาน...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
19 Jul 19
7 . Digital marketing
- จัดทำแผนการตลาด ONLINE - ดำเนินการ และควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผน - ดูแลเพจเว็บไซต์ และสื่ออาทิเช่น webบริษัท, google Ads, Facebook, Instagram - เขียน Content - วางแผนโปรโมท

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
19 Jul 19
8 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
รับผิดชอบในการวางแผน จัดหาวัตถุดิบ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และดำเนินงานคัดสรร ต่อรองราคาได้ ในราคาที่เหมาะสม และเพื่อสร้างพันธมิตรกับผู้ขายต่าง ๆ ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในอนาคต รวมทั้งส่ง...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
19 Jul 19
9 . หัวหน้าแผนกผลิตอาหารแปรรูป (เนื้อสัตว์)
- รับผิดชอบงานด้านการคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิตแปรรูป และสอนพนักงาน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตารางการทำงานของพนักงานในแผนก - ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และควบคุมการกระทำผิดวินัย กำหนดวิธีการใช้แล...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
10 . โปรแกรมเมอร์
- ดำเนินการจัดทำและดูแล Website ให้เสร็จตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร - ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมการใช้งานให้กับบริษัท และติดตั้งโปรแกรมที่พัฒนาตามแผนงาน - ดำเนินการสนับสนุน และแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมขององค...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
11 . ช่างเทคนิค
- ประกอบตู้คอนโทรล - ติดตั้งอุปกรณ์ และ ลงโปรแกรมระบบ Home Automation

Smart Home (Thailand) Co.,Ltd.
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
-บริการรับชำระเงิน ดูแลการใช้งานเบอร์โทรศัพท์ AIS ให้ลูกค้าและบริการขายเครื่องโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมให้ลูกค้า - ฐานเงินเดือน 12,000-15,000 บาท/เดือน +OTประมาณ4,000 บาท คอมมิชชั่น 5,000 – 10,00...

บริษัท สายฟ้า เทเลคอม จำกัด
3 Position
Salary 20,000-27,000
19 Jul 19
13 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร จากบ้านแถวถนนศรีนครินทร์มาทองหล่อ ขับออกต่างจังหวัดบางเป็นบางครั้ง - งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

บริษัท โรงพยาบาลฟันทองหล่อ จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000 + OT
19 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
Marketing Officer 1.คิดและดำเนินงานทางการตลาดร่วมกับทีม 2.จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โรงพยาบาลฟันทองหล่อ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่ Call Centerรับสมัครด่วน !
- รับโทรศัพท์ ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานทันตกรรม - ทำนัดหมายการรักษา - โทรคอนเฟิร์มนัดคนไข้และทันตแพทย์ - งานเวชระเบียน - และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โรงพยาบาลฟันทองหล่อ จำกัด
10 อัตรา
Salary 11,000 - 12,000 หรือตามตกลง
19 Jul 19
16 . หัวหน้าแผนกการตลาด
- ร่วมวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดของร้านโชคชัยสเต็ค และร้านสเต็คเบอร์เกอร์ - ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และตลาด - ปรับปรุงพัฒนางานเชิงการตลาด ให้กับฝ่ายขาย - ดำเนินการ ควบคุม และติดตามงานตามแ...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
19 Jul 19
17 . ผู้จัดการร้านโชคชัยสเต็คเฮ้าส์
- รับผิดชอบต่อแผนงานและยอดขาย - แปลงนโยบายไปสู่การปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้จริง - สร้างระบบ ควบคุมการทำงานของพนักงานในแต่ละแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมายและสามารถตรวจสอบได้ - แก้ไขปัญหาต่างๆ...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
19 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกและตรวจสอบพร้อมทั้งรายงาน บัญชีเจ้าหนี้ (AP) และบัญชีลูกหนี้ (AR) รายสัปดาห์ - ประสานงานระหว่างทีมขายและลูกค้า ในการติดตามหนี้ - บันทึกและออกเอกสารบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัท - ตรวจสอบและ...

บริษัท แคสเปอร์ อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด
1 ตำแหน่ง
19 Jul 19
19 . Finance Budget Control Officerรับสมัครด่วน !
- ประสานงาน / ตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณโครงการ ที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง - บันทึกข้อมูลงบประมาณเข้าระบบ SUN เพื่อสามารถใช้ Monitor และตรวจสอบได้ - รวบรวมข้อมูลและ จัดทำสรุปผลการดำเนินงานจริงแต่...

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 15,000-25,000 บาท
19 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานจัดทำเอกสาร รายงาน ข้อมูล ประจำวัน ข้อมูลรายเดือน ต่างๆของแผนก - ดูแลงานจัดซื้อ เบิกของที่เกี่ยวข้องในงานของแผนก - ประสานงานและติดต่อเรื่องเอกสารของแผนกไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
1 อัตรา
19 Jul 19
  356 Positions      
Sort By 
Disability Jobs