JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  49 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) 3.2กะเย็น 13.00 - 21.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000.-
18 Jul 19
2 . หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์
1.ควบคุมดูแลงานบริการหลังการขาย 2.ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย 3.จัดกิจกรรมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 4.Marketing (เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ออกบูธ จัดทำของที่ระลึก ชองขวัญ) 5.ท...

บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
3 . ธุรการส่วนงานทรัพย์สิน
- จัดทำบัญชีทรัพย์สิน สินค้าส่วนเครื่องมือแพทย์ - ปรับปรุงข้อมูลที่ตั้งทรัพย์สิน - ออกตรวจสอบทรัพย์สินตามที่ตั้งจริง - ออกตรวจสอบทรัพย์สินต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง+++ ประสบการณ์
18 Jul 19
4 . Sales Engineer
*** Sales Engineer ประจำภาคอีสาน, ภาคเหนือ จำนวน 2 อัตรา *** - ดูแลยอดขายตามสัญญา Contract Maintenance ในเขตที่รับผิดชอบ - เพิ่มยอดขายสัญญา Contract Maintenance ทุก ๆ ปี - สามารถให้ความรู้กับลูก...

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 12,000 - 15,000 +++ ประสบการณ์
18 Jul 19
5 . ธุรการส่วนอุปกรณ์สำนักงาน
- จัดของตามการ เบิก-จ่าย อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน - งานเอกสาร รับเรื่องการเบิกจ่าย - รับสินค้า ตรวจนับสินค้าที่นำมาส่ง - จัดเก็บเอกสาร ภายในหน่วยงาน

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง/ตามประสบการณ์
18 Jul 19
6 . Products Specialist เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางด้านกล้องจุลทรรศน์
• สอนการใช้งาน ให้ข้อมูลสินค้าทางด้านกล้องจุลทรรศน์

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 15,000 -20,000 ++ ประสบการณ์
18 Jul 19
7 . ธุรการคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- คีย์ข้อมูลรับสินค้าในประเทศ และต่างประเทศ - ตัด Stock สินค้าผ่านระบบ Winspeed (จ่ายออกสินค้า) - พิมพ์ใบส่งสินค้า ใบขอซื้อสินค้า ใบยืมสินค้า - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง+++ความสามารถและประสบการณ์
18 Jul 19
8 . ครูสอนวิชาชีววิทยา
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
1 อัตรา
Salary 26,000 - 35,000 บาท
18 Jul 19
9 . พนักงานขาย ( สำนักงานใหญ่ )รับสมัครด่วน !
- ออกพบลูกค้านำเสนอขายผลิตภัณฑ์ สินค้า,เพิ่มยอดขาย,สร้างความสนิทสนม, สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า,สร้างความต้องการในการซั่งซื้อ - หาแนวทางเพื่อเพิ่มโอกาศในการขาย - แก้ไขปัญหาหน้างานเบื้องต้นได้...

บริษัท สเป็คซีล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
10 . พนักงานบัญชี (สำนักงานใหญ่ )รับสมัครด่วน !
- ทำบัญชีทรัพย์สิน จัดทำเอกสารต่างๆ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท สเป็คซีล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
11 . พนักงานสโตร์ (สำนักงานใหญ่)
ควบคุมพัสดุคงคลัง บันทึกรับ-จ่าย อะไหล่ เครื่องมืออุปกรณ์ ตรวจรับพัสดุอะไหล่ สรุปรายงานรับ-จ่ายอะไหล่ประจำเดือน ควบคุมงานสโตร์ **ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.30 น

บริษัท สเป็คซีล จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
12 . System Engineer
- ออกแบบ ติดตั้ง บำรุง รักษา ระบบ network and data security system - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ตามองค์กรต่างๆ

บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
13 . Procurement Supervisor / หัวหน้าแผนกงานจัดซื้อจัดจ้างโครงสร้าง-โยธา
1. ดูแลรับผิดชอบงานจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง งานโครงสร้าง-โยธา (งานก่อสร้าง) 2. ควบคุมเงื่อนไขในการตกลงว่าจ้าง/จัดซื้อให้เป็นไปตามระบบงาน 3. จัดเตรียมข้อมูลสอบราคา และติดตามราคาจากคู่ค้า 4. จัดทำเปรียบ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
14 . Safety Professional / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน และดำเนินการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบี...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary N/A
18 Jul 19
15 . Project Management Leader & System Analyst
ดูแล ให้คำแนะนำ ควบคุม และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 1. ควบคุมดูแล กำหนดรวบรวม ตรวจสอบติดตาม สนับสนุน เสนอ และร่วมประเมิน ผลการปฎิบัติงานของผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื...

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
16 . HRD Supervisor (Training & Development) - Human Resource Development
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทำแผนงานดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลประมวลผล 2.วางแผนการอบรบบุคลากรของบริษัทในแต่ละปี ให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัท 3.จัดทำ Tr...

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
17 . พนักงานขาย/การตลาดรับสมัครด่วน !
- ศึกษาสินค้าและวิเคราะห์แนวทางการตลาดเชิงรุก,ส่งเสริมการขาย - รับผิดชอบทำการตลาด นำเสนอขาย สาธิต ปิดการขายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
หลายอัตรา
18 Jul 19
18 . Digital Media Marketingรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้าน Digital Media Marketing ทั้งหมด ทั้งในส่วนของ Website,Social Media, Promotion ต่างๆ ทำกิจกกรรมการตลาด Online ดุแลเว็ปไซต์องค์กร แก้ไขปรับปรุง อัพเดทข้อมูลต่างๆ ให้น่าสนใจและเข้าถึงข...

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
19 . Programmer & System Analystรับสมัครด่วน !
Programmer 1.เขียนและพัฒนาโปรแกรมผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2.พัฒนาโปรแกรมทางด้าน Android และ IOS 3.รับผิดชอบงานด้านพัฒนาโปรแกรมบน Web,ทดสอบโปรแกรม,จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง System Analyst 1.รับผิดชอบสำ...

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าบริษัท
18 Jul 19
20 . พนักงานธุรการแคชเชียร์ ประจำศูนย์กระจายสินค้า เขตเพชรเกษม กทม.
- ดูแลการเบิก-จ่ายเงินสดประจำศูนย์ฯ - ตรวจสอบและควบคุม Stock สินค้า - จัดทำรายงานการขายและรายงานการเงิน/ จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง - งานธุรการต่างๆ สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ฯอยู่ตรงข้ามเรือนจำคลองเ...

Dutch Mill Group
1 Position
Salary 13,000-15,000
18 Jul 19
  49 Positions      
Sort By 
Disability Jobs