JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,168 Positions      
Sort By 
21 . พนักงานเก็บเงินลานจอดรถ (ประจำห้างยูเนี่ยนมอลล์)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบแจกบัตรตามประเภทลูกค้า - เก็บค่าที่จอดรถ - ตรวจสอบและส่งเงินตามระเบียบของบริษัท

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
22 Aug 19
22 . เจ้าหน้าที่งานพัสดุสำนักงานและคลังอะไหล่รับสมัครด่วน !
- ดูแล และ ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน - ดูแลและ ควบคุมการเบิกจ่ายอะไหล่ในShopช่าง - ติดต่อประสานงานในการรับของ/สั่งของเข้าคลังสินค้า - จัดทำรายงานและสรุปเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ดูแลการเบิก...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
1 อัตรา
22 Aug 19
23 . Visual Merchandiser
1. ทำงานร่วมกับแผนกสื่อสารการตลาดเพื่อวางแผนและออกแบบ งานตกแต่งต่างๆ ให้เป็นไปตามคอนเซปต์ที่ศูนย์การค้ากำหนด 2. ดูแลภาพรวมของศูนย์การค้า ให้ตรงตามภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image) 3. ควบคุมค่าใช้จ่า...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
1 อัตรา
22 Aug 19
24 . เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า (Shop /booth)
- วางแผนและขายพื้นที่เช่าในส่วน Shop /boothให้ได้ตามเป้าหมาย - ตรวจสอบสัญญาและเอกสารการขายพื้นที่เช่าก่อนการทำสัญญา และหลังการทำสัญญาให้เป็นไปตามการเจรจาและอยู่ภายใต้ข้อตกลง - นำเสนอ และปรับเปลี่ยน ...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
2 อัตรา
22 Aug 19
25 . Call Center 15,000 + 500 Incentive + 100ค่าเดินทาง + OT ไม่จำกัดวุฒิ/หยุด 2 วันรับสมัครด่วน !
- ตอบคำถาม ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ หรือ E-Mail เข้ามา เกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า และ/หรือ บริการด้านอื่น ๆ ของลูกค้าตามแต่ละแผนงานหรือโครงการ -ส่งข้อมูล ข่าวสาร ตามที่กำหนดให้กับลูกค้า ผ่า...

Transcosmos (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary 15,000 + Incentive + ค่าเดินทาง + OT
22 Aug 19
26 . พนักงานขับรถส่วนกลาง ประจำ หน่วยงานราชการ อาคารซอฟต์แวร์ ด่วน!!!รับสมัครด่วน !
- ขับรถยนต์ส่วนกลางให้สำนักงาน - ดูแล ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่นๆตามมอบหมาย วันและเวลาทำงาน - จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. ** สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพ...

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 Position
Salary 11,000 + เบี้ยขยัน + OT ต่างหาก
22 Aug 19
27 . Walk in 22-23 ส.ค.62 International VDO Call (อังกฤษ/จีน/ญี่ปุ่น/รัสเซีย)
เปิดรับสมัคร และสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่ง International VDO Call (Skill อังกฤษ/จีน/ญี่ปุ่น) รายละเอียดงาน : ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาหลังการขาย ให้กับลูกค้าที่เข้ามาขอรับบริการในศูนย์บริการ True ...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary รายได้เฉลี่ย 20,000 - 25,000 ขึ้นไป
22 Aug 19
28 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์/ Product Development Officerรับสมัครด่วน !
1. รับข้อมูลความต้องการงานใหม่ และงานแก้ไขของลูกค้าจากทางฝ่ายขาย 2. วางแผนเรื่องวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานใหม่ และงานแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ประสานงานและกระจายข้อมูลงานใหม่ และงานแก้ไขให้ทุกฝ่ายท...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 Aug 19
29 . หัวหน้าเครื่องพิมพ์ /ช่างพิมพ์ มือ1(พระราม3)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมเครื่องพิมพ์และบุคลากรในบังคับบัญชาให้พิมพ์งานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพ 2. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและวิธีการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดทุกงาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
5 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 Aug 19
30 . พนักงานประจำเครื่องขึ้นรูปกล่อง (พระราม 3)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบใบสั่งผลิต 2. ป้อนงานเข้าเครื่องขึ้นรูปกล่อง 3. ปรับตั้งเรื่องงานขึ้นรูปกล่อง 4. จัดเตรียมวัสดุ+อุปกรณ์ก่อนที่จะปฏิบัติงาน 5. ตรวจสอบจำนวนการผลิต 6. บรรจุงานใส่หีบห่อ 7. ดูแลรักษาความส...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
10 อัตรา
Salary N/A
22 Aug 19
31 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารด้านการจัดซื้อทั้งหมด 2. สั่งซื้อ ติดตามการสั่งซื้อ และบันทึกรายละเอียดวัตถุดินในใบขอซื้อ 3. รวบรวมเอกสารเตรียมวางบิล รวบรวมเอกสาร INVOICE และใบสั่งซื้อให้กับแผนกบัญชี 4....

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
32 . พนักงานประจำเครื่องล้างแป้ง/ลามิเนต (พระราม 3)รับสมัครด่วน !
1.เคลือบผิวหน้ากระดาษ 2.และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
5 อัตรา
Salary รายได้รวมขั้นต่ำ 15,000บาท/เดือน
22 Aug 19
33 . วิศวกรพัฒนากระบวนการ (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.ช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ในการศึกษา วิเคราะห์ และหาแนวทางในการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นเรื้อรัง 2.ศึกษา เก็บข้อมูล และหาปัจจัยกระบวนการ และวิธีการทำงานที่เหมาะสมที่สุด ที่จะทำให้ปฏิบัติงานได้อย่าง ปลอดภ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 Aug 19
34 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์/ Product Design (พระราม 3)รับสมัครด่วน !
1.ทำการคิดค้น, ปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้าของลูกค้า, สินค้าอื่นๆที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตในตลาด หรือสินค้าที่เป็นลักษณะเฉพาะ โดยยึดหลัก - ทำเป็นรูปแบบใหม่โดยไม่มีใครเคยทำ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
2 อัตรา
22 Aug 19
35 . พนักงานคลังสินค้า (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจรับสินค้าได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีคุณภาพ พร้อมมีการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด 2. มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้าอย่างเรียบร้อย เป็นระเบียบ ปลอดภัย และถูกต้องตามข้อกำหนดในการเ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
10 อัตรา
Salary รายได้รวมขั้นต่ำ 15,000บาท/เดือน
22 Aug 19
36 . ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาการเรียนรู้ (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.หาความต้องการและวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นในการฝึกอบรม เพื่อจัดทำหลักสูตร และแผนดำเนินการฝึกอบรมประจำปี 2.ควบคุม ดูแล และติดตามการดำเนินการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม และการดำเนินการฝึกอบรมให้ดำเนินไปอย...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
1 อัตรา
22 Aug 19
37 . วิศวกรผลิต(พิมพ์/หลังพิมพ์) (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพ และนำมากำหนดเป็นมาตรฐานปัจจัยกระบวนการที่จะนำไปควบคุมปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 2.ติดตามและผลักดันให้มีการนำปัจจัยกระบวนการและมาตรฐานการทำงานที่กำหน...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
2 อัตรา
22 Aug 19
38 . พนักงานฝ่ายผลิต (ทุพพลภาพ พระราม 3)รับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานในสายการผลิต ของโรงงาน 2. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary รายได้รวมขั้นต่ำ 15,000บาท/เดือน
22 Aug 19
39 . พนักงานฝ่ายผลิต/พนักงานทั่วไป (พระราม 3)รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติหน้างานตามหน้าที่ เช่น ตัดกระดาษ, นับกระดาษ, แกะกระดาษ, แพ็คผลิตภัณฑ์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
20 อัตรา
Salary 15,000 บาท
22 Aug 19
40 . เจ้าหน้าที่ประกอบอาร์ตเวิร์ค/Graphic Design (พระราม 3)รับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบในขั้นตอนการตรวจสอบไฟล์งาน, จัดการไฟล์, วางเลย์, แก้ไขงาน • แยกสีไฟล์, ปรับสีไฟล์ภาพ • ดูแลการจัดเก็บไฟล์งานในระบบ • ทำงานให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด • ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักร

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
5 อัตรา
Salary N/A
22 Aug 19
  1,168 Positions      
Sort By 
Disability Jobs