JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  833 Positions      
Sort By 
1 . Engineerรับสมัครด่วน !
ถอดแบบและสามารถอ่านวงจร ดูแลงานโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โอเทค ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19

บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จำกัด
หลายอัตรา
Salary N/A
16 Jul 19
3 . Tele Sale (พนักงานขายทางโทรศัพท์)
- ให้คำแนะนำกับลูกค้า เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ในส่วนของ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล ทางโทรศัพท์ - สามารถสื่อสารทางโทรศัพท์ได้ดี และไม่ต้องพบปะลูกค้านอกสถานที่ - รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย - ...

ธนาคารกรุงศรี สาขาสีลม
Salary 15,000 - 100,000++ (รวมค่าคอมมิชชั่น)
16 Jul 19
4 . วิศวกรขาย/พนักงานขาย (กรุงเทพและปริมณฑล)
• ให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทให้กับทางลูกค้า • วิเคราะห์ความได้เปรียบของสินค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันในตลาด • วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อที่จะนำแ...

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ฐานเงินเดือน + คอมมิชชั่น + ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อมรถ
16 Jul 19
5 . พนักงานประสานงานโครงการ (ศูนย์ลุมพินี)
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆภายในองค์กร เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ 2.จัดการงานด้านเอกสารต่างๆ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
6 . วิศวกรโยธา (ศูนย์ลุมพินีหรือศูนย์มหาชัย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ: 1.วิเคราะห์ต้นทุนและเสนอราคางาน 2.ติดต่อประสานงานทีม Fabrication/จัดซื้อ 3.แก้ไขปัญหาแบบและเข้าพบลูกค้า

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
16 Jul 19
7 . พนักงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ศูนย์ลุมพินี
1.ปฏิบัติงานตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย 2.รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ 3.รายงานความคืบหน้าของผลการตรวจสอบ 4.ปรับปรุง พัฒนา ความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง 5.ประสาน...

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามฐานเงินเดือนบริษัทและประสบการณ์
16 Jul 19
8 . วิศวกรขาย/พนักงานขาย (ขายงานระบบท่อ)
• ให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทให้กับทางลูกค้า • วิเคราะห์ความได้เปรียบของสินค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันในตลาด • วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อที่จะนำแ...

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ฐานเงินเดือน + คอมมิชชั่น + ค่าน้ำมัน
16 Jul 19
9 . พนักงานขับรถส่วนกลาง (ผู้บริหาร)รับสมัครด่วน !
1.ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความปลอดภัยและตรงต่อเวลา 2.ดูแลรักษายานพาหนะของผู้บริหาร (ล้างรถ,เช็ดรถและทำความสะอาดภายในให้มีความสะอาดอยู่เสมอ) 3.ดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้พร้อมใช...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
10 . CSR SUPERVISOR รับสมัครด่วน !
วางแผนและดำเนินงานด้านกิจกรรมรวมถึงการจัดเตรียมข้อมูล - ดูแลประสานงานกิจกรรม 5 ส. ,Kaizen,QCC,KPI - ดูและประสานงานกิจกรรมเพิ่มผลผลิตของบริษัทฯ --วางแผนและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมเพื่อสังค...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
16 Jul 19
11 . Sales Representative
บริษัท ผิง ไท่ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ - หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นตัวแทนซื้อ,ขาย,ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

Pingtai Holdings Co.,Ltd.
2 ตำแหน่ง
Salary 18,000-25,000 + ค่าคอมมิชชั่น
16 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายสินเชื่อ ประจำฟอร์ด สาขากัลปพฤกษ์
1.ช่วยเหลืองานเอกสารทั้งหมดของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ 2.ติดตามผลไฟแนนซ์ ตรวจสอบเอกสารใบอนุมัติ ส่งแจ้งประกัน คอนเฟิร์มยอดค่าใช้จ่าย ติดตามค่าตัวรถจากธนาคาร 3.จัดทำรายงานประจำวัน

บริษัท มาสด้า ซิตี้ จำกัด (Mazda) และ บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด (FORD)
1 Position
Salary 15,000
16 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ FORD พระราม 4 แยกกล้วยน้ำไท (สำนักงานใหญ่)
1.จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์ต่างๆให้กับสาขาของหน่วยงาน 2.จัดทำเอกสารต่าง ๆ ในกระบวนการจัดซื้อ 3.ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการจัดซื้อสินค้า

บริษัท มาสด้า ซิตี้ จำกัด (Mazda) และ บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด (FORD)
1 อัตรา
Salary 17,000-19,000
16 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายสินเชื่อ ประจำฟอร์ด สาขาพระราม 4
1.ช่วยเหลืองานเอกสารทั้งหมดของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ 2.ติดตามผลไฟแนนซ์ ตรวจสอบเอกสารใบอนุมัติ ส่งแจ้งประกัน คอนเฟิร์มยอดค่าใช้จ่าย ติดตามค่าตัวรถจากธนาคาร 3.จัดทำรายงานประจำวัน

บริษัท มาสด้า ซิตี้ จำกัด (Mazda) และ บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด (FORD)
1 Position
Salary 15,000
16 Jul 19
15 . ลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายบริการ Ford สาขากัลปพฤกษ์
1. นัดหมายลูกค้าเพื่อเข้ารับการบริการ 2. อธิบายขั้นตอนการส่งมอบรถ 3. โทรสอบถามความพึงพอใจจากลูกค้า 4. ประสานงานและแก้ไขปัญหาลูกค้าร้องเรียน 5. ทำรายงานส่งมาสด้าเซลส์ (ประเทศไทย) 6. จัดทำเอกสารเกี...

บริษัท มาสด้า ซิตี้ จำกัด (Mazda) และ บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด (FORD)
1 อัตรา
16 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่อะไหล่ ศูนย์ซ่อมสี-ตัวถัง ฟอร์ดและมาสด้าพระราม3
1.ดำเนินการสั่งอะไหล่ตามออเดอร์ 2.จัดการแยกเอกสารสำหรับใบกำกับต่างๆเพื่อส่งฝ่ายบัญชี 3.คีย์ขายอะไหล่และตรวจสอบ 4.ตรวจสอบจำนวนสินค้าในคลังอะไหล่ 5.รายงานสถานะอะไหล่พร้อมแจ้งผู้บังคับบัญชา

บริษัท มาสด้า ซิตี้ จำกัด (Mazda) และ บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด (FORD)
1 อัตรา
Salary เงินเดือน+Incentive
16 Jul 19
17 . พนักงานขาย(Sales) ประจำโชว์รูม Ford (สาขาพระราม4 และ สาขากัลปพฤกษ์)
ภาพรวม •นำเสนอ สาธิต ตอบคำถามลูกค้าเป้าหมายในช่องทางต่างๆรวมถึงช่วยเหลือลูกค้าในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการ มีหน้าที่ในการติดต่อและจัดการเรื่องการเงินให้ลูกค้าเพื่อให้ได้กำไรขั้นต้น ยอดขาย แ...

บริษัท มาสด้า ซิตี้ จำกัด (Mazda) และ บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด (FORD)
30 อัตรา
16 Jul 19

บริษัท ศรีอยุธยา การบัญชี จำกัด
1 อัตรา
16 Jul 19
19 . Marketing Analyst
If you are a marketer who is into data-driven approach, enjoys studying analytics tools as well as always keeps up with marketing trends, you could be the one we are looking for! Job Descriptions ...

THiNKNET Co., Ltd. (Marketing)
1 Position
Salary Depends on experience
16 Jul 19
20 . Admin Officer ประจำสำนักงานสีลม
ขอบข่ายความรับผิดชอบ - ติอต่อ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก - ดูแลรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟ, โทรศัพท์สำนักงาน, โทรศัพท์มือถือ, ค่าเช่าสำนักงาน, เครื่อ...

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary 15,000++
16 Jul 19
  833 Positions      
Sort By 
Disability Jobs