JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  347 Positions      
Sort By 
1 . Salesรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ - ทำใบเสนอราคา - ออกพบลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ - รักษาฐานลูกค้า

บริษัท เอส.เอส. โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19

A-Gape Consulting (Thailand) Co., Ltd.
Salary พิจารณาตามความสามารถ
19 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพภูมิทัศน์/Landscape (QC)
- ตรวจสอบความเรียบร้อย/ความสวยงามในโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท - สำรวจ/ตรวจสอบและนำเสนอข้อผิดพลาดเพื่อแก้ไข

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
19 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ขาย (Lanceo เพชรเกษม 81)(สายงานขาย)
- ดูแลงานขาย ให้ข้อมูลและบริการลูกค้าที่เข้ามาในโครงการ - ประสานงานด้านสินเชื่อ และประสานงานบริการหลังการขาย - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่ออำนวนความสะดวกให้กับลูกค้า

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary รายได้สูง
19 Jul 19
5 . ช่างเทคนิคควบคุมงานติดตั้งแผ่น Precas(ประจำกรุงเทพและปริมณฑล)รับสมัครด่วน !
การควบคุมงานผลิต หรือติดตั้งชิ้นงาน Precast ให้ตรงตามตำแหน่ง ละบริหารการจัดการเครื่องจักร ควบคุมให้แล้วเสร็จตามกำหนด ปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
6 . Senior Marketing Executive / Marketing Executive (สายงานการตลาด)
จัดทำและวางวัตถุประสงค์ เป้าหมายแผนการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย , ดำเนินการสร้างยอดลูกค้า Visit ที่มีคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมายกำหนด , ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายขายให้สามารถสร้างยอด...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
4 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
7 . หน.แผนกขาย(โซนพระราม 2) (สายงานขาย)
-ดูแลงานขายและเป็นที่ปรึกษา , ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ -ประสานงาน , ติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะ...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ขาย(โซนรามอินทรา) (สายงานขาย)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานขายและเป็นที่ปรึกษา , ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ - ประสานงาน , ติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยควา...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary รายได้สูง
19 Jul 19

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
10 . ผู้จัดการส่วน CRM
1.วางแผนพัฒนาและบริหารจัดการ CRM เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยายาว ทำให้ลูกค้าเกิด Royalty Programs 2.จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายด้านการบริหาร CRM/ งบประมาณ / แผนปฎิบัติการ / แผนส่งเสริมการขาย 3.กำ...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 30,000 - 40,000 บาท/เดือน
19 Jul 19
11 . Business Development Executive
Survey การตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเศรษฐกิจ

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 28,000-30,000
19 Jul 19
12 . วิศวกร/ผู้ช่วยวิศวกร/โฟร์แมน (สายงานก่อสร้าง)
ควบคุม และดูแลงานก่อสร้างบ้าน , คอนโดมิเนียม และอื่นๆ ให้เสร็จงานตามแผนงานที่กำหนด โซนเทพารักษ์, คลอง6 เพชรเกษฒ81, บ้านกล้วย,วัชรพล)

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จำนวนหลายอัตรา
Salary รายได้สูง
19 Jul 19
13 . ผอ.ฝ่ายประสานงานราชการและฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ - อสังหาริมทรัพย์
- ดูแลงานประสานงานราชการและลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
14 . programmer
-เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP,ASP , .Net , Web Service, SQL command และเคยผ่านการใช้งาน MVC Frameworks (Zend Frameworks) หรือ Frameworks อื่นๆ -ออกแบบโครงสร้างของ Database MSSQL และ MySQL

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
19 Jul 19
15 . ผจก.ส่วนประสานงานราชการ
- ควบคุม , ดูแล จัดการบริหารโครงการ และประสานงานในงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง , ประสานงานขออนุญาตจัดสรรที่ดิน - ขออนุญาตงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานราชการ , ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ อาทิ เช่น งานธุร...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 30,000 - 40,000
19 Jul 19
16 . หัวหน้าแผนกขาย (โซนเพชรเกษม 81) สายงานขายรับสมัครด่วน !
- ดูแลควบคุมทีมงานขายและเป็นที่ปรึกษา, ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ - ประสานงาน, ติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออ...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
17 . หัวหน้าแผนกขาย (ลลิลกรีนวิลล์ลักซ์พระยาสุเรนทร์ 40)สายงานขาย
ดำเนินการขายและปิดการขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด แก้ปัญหาต่างๆ ในการขายและปิดการขาย (ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อต่อรองทั้งที่อยู่ในอำนาจและขออนุมัติดำเนินการจากผู้บังคับบัญชา) ดำเนินการขายให้มีประสิทธิภา...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
18 . พนักงานรายวัน ประจำสำนักงานใหญ่
- พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน - จ่ายเช็ค ,ทำเอกสารการเงิน ,เดินเอกสาร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
19 . หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์(สายงานสนับสนุน1)
บริหารงานหมู่บ้านจัดสรร ควบคุมดูแลบริษัทคู่สัญญา, รปภ., แม่บ้าน, คนสวน บริหารงานบริการหลังการขาย งานรับเรื่องแจ้งซ่อม งานจัดเก็บค่าสวนกลาง งานบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี งานติดต่อราชการต่างๆ ...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
20 . ผู้ช่วย.ผอ/ผู้อำนวยฝ่ายก่อสร้าง (สายงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
ดูแลควบคุม บริหารงานก่อสร้าง ในแนวราบ

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
19 Jul 19
  347 Positions      
Sort By 
Disability Jobs