JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  373 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- จัดฝึกอบรม/กิจกรรม ตามแผนฝึกอบรม/กิจกรรมประจำปี - เป็นผู้นำกิจกรรม วิทยากร หรือพิธีกร ในงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย - บันทึกและจัดเก็บข้อมูลฝึกอบรม/กิจกรรม - ยื่นเอกสารฝึกอบรมในระบบ e-service ของ...

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 33,000
20 Jul 19
2 . Purchasing Engineer (Mechanical)
- คัดเลือกสินค้า ตามข้อกำหนดและความเหมาะสม เพื่อใช้ในงานโครงการ - ควบคุมงบประมาณ - จัดหาสินค้าส่งให้หน่วยงาน

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 33,000 บาท
20 Jul 19
3 . Purchasing Engineer (Auto Parking)
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างภายในประเทศ ด้านระบบไฟฟ้า / ระบบเครื่องกล / โครงสร้าง - จัดหาจัดจ้างผู้รับเหมา - ติดต่อประสานงานกับผู้จัดจำหน่าย (Supplier) - ติดตามการจัดส่งสินค้า

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
20 Jul 19
4 . Site Executive (Chiller Plant O&M + Energy)
- วางแผน ควบคุม ติดตาม วิเคราะห์การเดินเครื่องจักร และปรับการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา - ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุง - ประสานงานกับเจ้าของอาคาร

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
5 . Design Engineer (วิศวกรออกแบบระบบทำความเย็น)
- ออกแบบระบบทำความเย็นอุตสาหกรรม - ออกแบบงานติดตั้งเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องระบบททำความเย็น - คำนวน ค่าใช้จ่าย โครงการ - ทำรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
6 . ช่างเทคนิค งานติดตั้งเครื่องจักรUrgently Required !
ควบคุมงานติดตั้ง ประสานงานผู้รับเหมา แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในไซด์งาน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งระบบทำความเย็นอุตสาหกรรม

บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
7 . พนักงานบัญชี
- ดูแลเอกสารภาษีซื้อ-ขาย ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดทำรายงานภาษี - บันทึกรายรับ-จ่ายรายวัน - ยื่นภงด3 ภงด53 ภงด90 ภงด91 ภพ30 - ตรวจสอบภาษีซื้อ-ขาย - ดูแลระบบบัญชี ฐานะการเงินลูกค้า - ปิดงบ...

บริษัท ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด
1 Position
Salary 35,000THB (or up to experience)
20 Jul 19
8 . พนักงานปฏิบัติงานขาออก
**ต้องมีประสบการณ์ด้านขาออก 2 ปีขึ้นไป 1.ตรวจเอกสารส่งออกของลูกค้า 2.จัดทำใบขนขาออกให้กรมศุลกากรในระบบ 3.จองเรือ 4.ส่งSI/VGM ให้สายเรือ ติดต่อประสานงานกับสายเรือเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ 5.ส่งBL ให้ลู...

บริษัท ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
9 . พนักงานธุรการบัญชี รับสมัครด่วน !
1. งานธุรการและประสานงาน ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบัญชี 2. จัดทำเอกสารเข้าระบบ 3. จัดเตรียมบิลของงานจัดส่ง พร้อมตรวจสอบให้ถูกต้อง 4. ประสานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เซนเท็กซ์
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
10 . พนักงานส่งเอกสารและสินค้ารับสมัครด่วน !
1. ส่งเอกสาร รับเช็ค วางบิล 2. ส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ 3. ชำระค่าน้ำ ค่าไฟ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เซนเท็กซ์
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
11 . พนักงานขายต่างจังหวัด
ปฏิบัติงานขาย -ขยายฐานลูกค้า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ -รับผิดชอบดูแลงานขายในประเทศ ร้านค้าทั่วไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานกรุงเทพ-ปริมณฑล 1 อัตรา ปฏิบัติงานภาคเหนือ 1 อัตรา ปฏิบัติงานภาคตะวัน...

บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด
2 อัตรา
20 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่วิศวกรรม IEรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์และจัดทำเวลามาตรฐาน (SAM), ตรวจสอบค่าเวลามาตรฐาน (SAM) - จัดสมดุลไลน์ผลิตจาก Cycle check, Real time - ตั้งเป้าหมายการผลิตในแต่ละขั้นตอนการผลิต

บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่วางบิล เก็บเงินตามร้านค้า
- วางบิล เก็บเงินตามร้านค้า

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
Salary ตามที่ตกลง
20 Jul 19
14 . แพทย์แผนจีน
- ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจีน - ดำเนินการจัดทำข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับยาและสมุนไพร - รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
20 Jul 19
15 . Specialist Online Digital Marketing
• Plan and execute all digital marketing • Understanding of landing page optimization • Facebook advertising and Adwords advertising knowledge/experience • Knowledge of using Google Analytics and a...

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
20 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสุขภาพทางโทรศัพท์
- ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ / Line Chat - รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
20 Jul 19
17 . Health Consultant
- ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร - ดำเนินการจัดทำข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับยาและสมุนไพร - นำเสนอและเผยแพร่ความรู้ทางด้านยาและสมุนไพรให้แก่ผู้ที่สนใจ - ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับยาและ...

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
10 Position
20 Jul 19
18 . IT Application Support
Job description - Responsibility to create / update and operate manual operation documents to training user. - Test and evaluate application to implement to user. - Support the roll-out of new appl...

บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
20 Jul 19
19 . Web Developer
- พัฒนา Website เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น ทำระบบจองตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว จองรถ จองห้องพัก รวมถึงพัฒนา Website ให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว - อ่านและแก้ไข Code ตามที่มอบหมาย

บริษัท โฟร์ ร็อกเก็ตส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 Position
Salary Negotiable
20 Jul 19
20 . ตัวแทนออกของ (Shipping)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารพิธีการทางศุลกากรขาเข้า,เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อเดินงานพิธีการทางศุลกากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน - ดำเนินการ การใช้สิทธิประโยชน์กรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ให้คำปรึกษาลูกค้าเกี...

TNY Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 15,000 - 30,000 บาท (ตามประสบการณ์)
20 Jul 19
  373 Positions      
Sort By 
Disability Jobs