JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  110 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ช่วยดูแลตลาดนัด / พนักงานขับรถ
- เก็บค่าเช่า พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน - เก็บค่าไฟ นำเงินฝากธนาคาร - สรุปรายงานรายรับประจำวัน - ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของตลาด - ขายพื้นที่และติดต่อประสานกับลูกค้าในเรื่องต่างๆ - มีหน้าที่ขับ...

บริษัท มั่นคง มั่งคั่ง พาณิชย์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามนโยบายบริษัท
21 Jul 19
2 . พนักงานแนะนำสินค้าพรีเมี่ยม กล้องติดรถยนต์
Store กล้องติดรถยนต์แบบพรีเมี่ยม ออกแบบโดยมี Reference แนวเดียวกับ iStudio โดยเป็นศูนย์รวมกล้องติดรถยนต์หลากหลายแบรนด์แห่งแรกในประเทศไทย สถานที่ตั้งอยู่ติดถนนศรีนครินทร์ อาศัยความรู้และไวพริบในการ แนะ...

CarcamStore
3 Position
Salary 15,000-22,000
21 Jul 19
3 . ช่างติดตั้งกล้องติดรถยนต์
เปิด Store กล้องติดรถยนต์แบบพรีเมี่ยม ออกแบบโดยมี Reference คล้าบกับ iStudio โดยเป็นศูนย์รวมกล้องติดรถยนต์หลากหลายแบรนด์ สถานที่ตั้งอยู่ติดถนนศรีนครินทร์ ใกล้กับ BigC Srinakarin งานติดตั้งกล้องติดรถย...

CarcamStore
3 Position
Salary 13,000-16,000
21 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- จัดฝึกอบรม/กิจกรรม ตามแผนฝึกอบรม/กิจกรรมประจำปี - เป็นผู้นำกิจกรรม วิทยากร หรือพิธีกร ในงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย - บันทึกและจัดเก็บข้อมูลฝึกอบรม/กิจกรรม - ยื่นเอกสารฝึกอบรมในระบบ e-service ของ...

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 33,000
21 Jul 19
5 . Purchasing Engineer (Mechanical)
- คัดเลือกสินค้า ตามข้อกำหนดและความเหมาะสม เพื่อใช้ในงานโครงการ - ควบคุมงบประมาณ - จัดหาสินค้าส่งให้หน่วยงาน

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 33,000 บาท
21 Jul 19
6 . Purchasing Engineer (Auto Parking)
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างภายในประเทศ ด้านระบบไฟฟ้า / ระบบเครื่องกล / โครงสร้าง - จัดหาจัดจ้างผู้รับเหมา - ติดต่อประสานงานกับผู้จัดจำหน่าย (Supplier) - ติดตามการจัดส่งสินค้า

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
21 Jul 19
7 . Site Executive (Chiller Plant O&M + Energy)
- วางแผน ควบคุม ติดตาม วิเคราะห์การเดินเครื่องจักร และปรับการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา - ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุง - ประสานงานกับเจ้าของอาคาร

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Jul 19
8 . ฝ่ายขาย
- สามารถเบิกค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าสึกหรอรถยนต์ได้

Kaishan (Thailand) Co.,Ltd
4 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่นการขาย
21 Jul 19
9 . Design Engineer (วิศวกรออกแบบระบบทำความเย็น)
- ออกแบบระบบทำความเย็นอุตสาหกรรม - ออกแบบงานติดตั้งเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องระบบททำความเย็น - คำนวน ค่าใช้จ่าย โครงการ - ทำรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
10 . ช่างเทคนิค งานติดตั้งเครื่องจักรUrgently Required !
ควบคุมงานติดตั้ง ประสานงานผู้รับเหมา แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในไซด์งาน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งระบบทำความเย็นอุตสาหกรรม

บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่วางบิล เก็บเงินตามร้านค้า
- วางบิล เก็บเงินตามร้านค้า

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
Salary ตามที่ตกลง
20 Jul 19
12 . แพทย์แผนจีน
- ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจีน - ดำเนินการจัดทำข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับยาและสมุนไพร - รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
20 Jul 19
13 . Specialist Online Digital Marketing
• Plan and execute all digital marketing • Understanding of landing page optimization • Facebook advertising and Adwords advertising knowledge/experience • Knowledge of using Google Analytics and a...

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
20 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสุขภาพทางโทรศัพท์
- ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ / Line Chat - รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
20 Jul 19
15 . Health Consultant
- ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร - ดำเนินการจัดทำข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับยาและสมุนไพร - นำเสนอและเผยแพร่ความรู้ทางด้านยาและสมุนไพรให้แก่ผู้ที่สนใจ - ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับยาและ...

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
10 Position
20 Jul 19
16 . IT Application Support
Job description - Responsibility to create / update and operate manual operation documents to training user. - Test and evaluate application to implement to user. - Support the roll-out of new appl...

บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
20 Jul 19
17 . พนักงานธุรการขาย
- แนะนำและขายสินค้าแก่ลูกค้าที่เข้ามาที่หน้าร้าน - เปิดใบกำกับภาษี / ใบวางบิล / ใบเสร็จรับเงิน - ใบเสนอราคา - รับโทรศัพท์ - ติดต่อลูกค้า - จัดเรียงสินค้าหน้าร้าน

บริษัท เอเพ็กซ์ฟาสเทนเนอร์แอนด์ทูลส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000 - 15,000 บาท
20 Jul 19
18 . วิศวกรโครงสร้าง (Structural Engineer)Urgently Required !
1. วางแผนและบริหารควบคุมงานก่อสร้าง 2. ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมา 3. จัดทำและตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง 4. ตรวจสอบและจัดทำเอกสารการเบิกงวดงาน 5. จัดหา ควบคุม ตรวจสอบรายการอนุม...

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 19
19 . โฟร์แมนงานโครงสร้าง สถาปัตย์ (S&A Inspector)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบงานโครงสร้าง สถาปัตย์ 2. ตรวจหน้างานให้เป็นไปตามแบบ 3. ประสานงานกับทางผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 19
20 . โฟร์แมนงานระบบ (M&E Inspector)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบงานไฟฟ้า, เครื่องกล - ตรวจหน้างานให้เป็นไปตามแบบ - ประสานงานกับทางผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ (Owner)

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 19
  110 Positions      
Sort By 
Disability Jobs