JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  426 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการร้าน / ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Guru Gyuu Yakiniku
- ดูแลภาพรวมการดำเนินงานของกิจการ และการทำงานของพนักงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ - ดูแลลูกค้าต้วยจิตบริการ และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลยอดขาย บันทึก และส่งรายงานให...

Guru Gyuu Yakiniku
2 ตำแหน่ง
Salary 12,000++ - 18,000++ บาท
17 Jul 19
2 . พนักงานธุรการ คีย์ข้อมูลรับสมัครด่วน !
- คีย์ข้อมูลเอกสาร เช่น ค่าใช้จ่าย, ใบวางบิล - ติดต่อประสานงาน

บริษัท กิจพงษ์ชิปปิ้ง จำกัด
1 Position
Salary 13,000 - 16,000
17 Jul 19
3 . พนักงานขาย
-ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ และติดตามลูกค้าเดิม ตามที่กำหนดให้ -ทำใบเสนอราคา ออกพบลูกค้าเป็นบางโอกาส

บริษัท ติรวิกานต์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 16,000 (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
17 Jul 19
4 . วิศวกรขาย / Sale Engineer
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์กลุ่มอุปกรณ์เครื่องมือช่างอุตสาหกรรม - เพิ่มลูกค้าใหม่ สร้างยอดขาย - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้ แนะนำการใช้งาน - ทำใบเสนอราคา ออกพบลูกค้า ป...

บริษัท ติรวิกานต์ จำกัด
2 Position
Salary 17,500 (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
17 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- จัดฝึกอบรม/กิจกรรม ตามแผนฝึกอบรม/กิจกรรมประจำปี - เป็นผู้นำกิจกรรม วิทยากร หรือพิธีกร ในงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย - บันทึกและจัดเก็บข้อมูลฝึกอบรม/กิจกรรม - ยื่นเอกสารฝึกอบรมในระบบ e-service ของ...

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 33,000
17 Jul 19
6 . Purchasing Engineer (Mechanical)
- คัดเลือกสินค้า ตามข้อกำหนดและความเหมาะสม เพื่อใช้ในงานโครงการ - ควบคุมงบประมาณ - จัดหาสินค้าส่งให้หน่วยงาน

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 33,000 บาท
17 Jul 19
7 . Purchasing Engineer (Auto Parking)
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างภายในประเทศ ด้านระบบไฟฟ้า / ระบบเครื่องกล / โครงสร้าง - จัดหาจัดจ้างผู้รับเหมา - ติดต่อประสานงานกับผู้จัดจำหน่าย (Supplier) - ติดตามการจัดส่งสินค้า

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
17 Jul 19
8 . Site Executive (Chiller Plant O&M + Energy)
- วางแผน ควบคุม ติดตาม วิเคราะห์การเดินเครื่องจักร และปรับการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา - ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุง - ประสานงานกับเจ้าของอาคาร

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
9 . Warehouse Admin รับสมัครด่วน !
-ประสานงานกับส่วนงานอื่นๆในออฟฟิศ เช่นแผนก Sales Co, บัญชี, คุณหนุ่ย รับโทรศัพท์ ตอบอีเมล์ การให้ข้อมูลเบื้องต้น -ประสานงานกับ Sales ต่างจังหวัด ส่วนใหญ่จะเป็นงานติดตามงานขนส่ง หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกั...

บริษัท พินนาเคิล แก๊สโตร จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary เงินเดือนตามประสบการณ์หรือขึ้นอยู่กับความสามารถ
17 Jul 19
10 . Data Specialist (อะไหล่รถยนต์)รับสมัครด่วน !
สืบค้นข้อมูลด้านอะไหล่รถในระบบ Electronic part catalog(EPC)

บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
11 . Marketing Executiveรับสมัครด่วน !
-All of the products have been assigned to meet the target. -Planning, marketing and product strategy to achieve the goal. -Planned marketing and promotional activities to support sales. -Cost stru...

บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
12 . พนักงานต้อนรับส่วนหน้า/Guest Service Assistant
- บริการต้อนรับลูกค้าเข้าพักในโรงแรม - รับโทรศัพท์และข้อร้องเรียนจากลูกค้า - ทำรายงานต่างๆ - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

O2 Fitness Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (Auto Cad /พระราม 3)
- รับผิดชอบตรวจแบบ เช็คแบบ งานโครงการ - ตรวจสอบแบบให้ถูกต้องครบถ้วน -อื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
2 Position
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำพระราม 3)รับสมัครด่วน !
- วางแผนกิจกรรมการสาธิต และการจัดกิจกรรมการตลาด ประจำปีได้ - ออกแบบกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา เพื่อส่งเสริมการตลาด และกระตุ้นยอดขาย - มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถออกแบบโปรโมชั่นต่างๆ - เดิน...

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
3 Position
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
15 . ผู้แทนขายงานโครงการ (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1. นำเสนอขายสินค้าและบริการสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ 2. เพิ่มฐานลูกค้าใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มยอดขาย และรักษาฐานลูกค้าเก่าให้มีความเติบโตในการขายอย่างต่อเนื่อง 3. รับผิดชอบยอดขาย Sales Target ตามที...

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (พระราม 3) / เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. จัดทำงบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต มีประสบการณ์ด้านปิดงบการเงิน อุตสาหกรรมการผลิต และจัดทำงบกระแสการเงิน 2. วิเคราะห์งบการเงินในแต่ละเดือน ตามอัตราส่วนต่างๆ ของธุรกิจ 3. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท...

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
2 Position
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานขายกับลูกค้า และเซลล์ 2.จัดทำเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3.แจ้งงานในระบบ

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ฝึกหัด) รับสมัครด่วน !
- ร่วมงานกับทีม ผู้บริหารสาขาและพนักงาน บริหารยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ดูแลความเรียบร้อยในร้าน และพนักงานในร้าน

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
Salary 18,000 บาทขึ้นไป
17 Jul 19

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 Jul 19
20 . พนักงานบริการ,ขายอาหาร (FULL TIME และ PART TIME ) รับสมัครด่วน !
ประจำบาร์น้ำ,บาร์ขนม - ขายสินค้าเเละเเนะนำสินค้าให้กับลูกค้า - ดูแลการเก็บเงิน สรุปยอด เบิกของ จัดสต็อค - ทำเครื่องดื่มคั้นสด และเครื่องดื่มสนุนไพร - ดูแลเงินทอนและจัดทำรายงานการขาย...

บริษัท รอยัล เทรด เวนเจอร์ จำกัด
Salary รายได้ (FULL TIME ) 9,000-12,000+ ทิป และ Service Charge / เดือน ช่วงทดลองงาน 400 บาท/วัน - รายได้
17 Jul 19
  426 Positions      
Sort By 
Disability Jobs