JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  127 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานเสิร์ฟ,กุ๊ก,แม่บ้าน ประจำสาขา เกตเวย์บางซื่อ(ใกล้รพ.บางโพธิ์)
พนักงานบริการ - ให้บริการการเสิร์ฟอาหารกับลูกค้า - เก็บโต๊ะลูกค้าเเละจัดโต๊ะ - มีความยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจรักการบริการ Cook ผู้ช่วยกุ๊ก - ให้ ปรุง แต่ง ประกอบอาหาร ***ทุกตำแหน่ง ต้องทำงานเป...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
20 อัตรา
Salary 10,000 บาท +++
23 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม (Event)
- ออกบูธจำหน่ายโครงการหรือผลิตภัณฑ์ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วกทมและปริมณฑล - เป็นตัวแทนหน่วยงานหรือผลิตภัณฑ์นำเสนอและให้ข้อมูลกับลูกค้าที่สัญจรไปมาในห้างสรรพสินค้า - มีเบี้ยเลี้ยงวันละ 100 บาท - ร...

ปันฝันเอาท์ซอร์ส
5 อัตรา
Salary 12,200-18,000 (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่นๆ)
23 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่-ออกแบบและตกแต่ง
-วางแผนงานการก่อสร้าง New shop & Stip down รวมถึงการควบคุมงบประมาณการก่อสร้างให้อยู่ในงบประมาณที่บริษัทฯ กำหนดไว้ -จัดหาผู้รับเหมาเข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้าง -จัดทำ Project Ap...

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
4 . พนักงานทำสวน
1.ดูแลทำความสะอาด บริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน 2.ดูแลสวน ปลูกต้นไม้ และลดน้ำต้นไม้ 3.และทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000++
23 Jul 19
5 . IT System Analyst
Responsibilities: As a System Analyst : ●Analyse, Design, Develop and Test business reports published on multiple platforms. ●Analyse and collect customer needs For use in system design ●Offer th...

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
2อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
6 . IT Senior Developer
Major Responsibilities: Software Analyses , Plan, Design, Develop and Improve Software Systems According to customer needs. To be able to work correctly and efficiently 1.System development and impr...

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบและดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท - ทำหน้าที่ตรวจเช็คการจัดเตรียมความพร้อม และความสะอาดก่อนร้านอาหารเปิด หรือปิด -ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-20,000 บาท
23 Jul 19
8 . อาจารย์ประจำศูนย์การเรียน
สอนหนังสือนักเรียน ระดับ ปวช จัดแผนออกแนะแนวการศึกษา งานวิชาการ งานคุณภาพมาตรฐาน

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000++
23 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลตอบแทน
- รับผิดชอบดูแลระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท ในการตรวจสอบเวลาการทำงาน คำนวณเงินเดือนและเงินพิเศษต่างๆเพื่อนำจ่ายให้กับพนักงาน - ดูแลระบบเบิกจ่ายสวัสดิการพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องเพื่อนำเข้าระบบบ...

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 16,000-22,000 บาท
23 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่กราฟฟิกดีไซน์
• ออกแบบ สื่อสิ่งพิพม์และสื่อดิจิทัล เพื่อให้งานนั้นตรงกับความต้องการ และเป้าหมายของผู้ใช้งาน • สร้างกระบวนทัศน์ และเสนอแนะงานออกแบบ ให้ผู้ใช้งานทราบถึงแนวคิด และกระบวนการดำเนินงาน เพื่อตกลงร่วมกันใน...

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานซ่อมบำรุง
- ประสานงานภายในสำนักงานและสาขา - ช่างซ่อมทั้งภายในภายนอกเพื่อรับเรื่องและส่งเรื่องแจ้งซ่อม - ทำเอกสาร

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000
23 Jul 19
12 . Procurement Supervisor / หัวหน้าแผนกงานจัดซื้อจัดจ้างโครงสร้าง-โยธา
1. ดูแลรับผิดชอบงานจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง งานโครงสร้าง-โยธา (งานก่อสร้าง) 2. ควบคุมเงื่อนไขในการตกลงว่าจ้าง/จัดซื้อให้เป็นไปตามระบบงาน 3. จัดเตรียมข้อมูลสอบราคา และติดตามราคาจากคู่ค้า 4. จัดทำเปรียบ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
13 . Store Supervisor/หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพงานสโตร์ (ประจำสำนักงานใหญ่)
- กำหนดขอบเขตหน้าที่ของ สโตร์หน่วยงาน - จัดทำ Organization Chart สโตร์หน่วยงาน - ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานของสโตร์หน่วยงาน - ตรวจอบรายงานประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ของสโตร์หน่วยงาน - จัดประชุมประจำเดื...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
14 . Safety Professional / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน และดำเนินการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบี...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary N/A
23 Jul 19

บริษัท แอซซ่า ซิสเต็มส์ จำกัด
5อัตรา
Salary 9,000-12,000 (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)
23 Jul 19
16 . แพทย์ด้าน Plastic Surgery / Skin (Full Time)
แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและผิวพรรณ

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
2 อัตรา
Salary *รายได้รวม : Full time 200,000 - 3,000,000 บาท /เดือน*
23 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ (Labเลือด) รับสมัครด่วน !
-สามารถอ่าค่าของ CBC , PT , PTT ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ -วินิจฉัย , ติดตามผล ,วิเคราะห์ผลเกร็ดเลือดต่ำ -ตรวจค่าน้ำตาลในเลือด -ตรวจความเข้มข้นของเลือด

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง / ประสบการณ์
23 Jul 19
18 . Hair Manager (ด่วนมาก)
- ส่งเสริม/ปิดการขายหัตถการผม และผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุม และผลักดันยอดขายของทีมพนักงานขายที่บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - จัดทำแผนการปฏิบัติงานและผลักดันยอดขาย เสนอแก่ผู้บริห...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง / ประสบการณ์
23 Jul 19
19 . Reception
- ต้อนรับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ ดูแลความสะดวกระหว่างการรักษา/ทำหัตถการต่างๆ ให้กับลูกค้าระดับปกติจนถึง VIP ได้อย่างเหมาะสม - มีความสามารถในการพูดคุย สามารถดูแลเทคแคร์คนไข้ให้ได้รับความพึงพอใจกับก...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000-18,000 บาท +ค่าภาษา
23 Jul 19
20 . Customer Service เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า รับจำนวนมาก เริ่มงานได้ทันที
ต้อนรับ ดูแล และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าตลอดการเข้าใช้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า รวบรวมเอกสาร สอบถามข้อมูล และลงทะเบียนลูกค้า เพื่อจัดทำประวัติ และฐานข้อมูล รวบ...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
10 อัตรา
Salary 15,000-18,000 บาท
23 Jul 19
  127 Positions      
Sort By 
Disability Jobs