JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  23 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ AR
-จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ -ตรวจสอบเอกสารายได้ทั้งหมดของบริษัท และบันทึกรหัสแยกตามประเถทบัญชี -ติดตามยอดหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระ -บันทึกบัญชีรายได้ ตัดรายได้รับล่วงหน้าเป็นรายได้ตามงวดบัญชี -จัดทำราย...

Westgate Residence Hotel
1 อัตรา ด่วน!!
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
2 . ธุรการขาย
1. งานธุรการขาย,จัดทำข้อมูลด้านการตลาดในการรับ Orderจากลูกค้า,จัดทำใบ B/L,PI,CI ให้ลูกค้า 2. งานธุรการบุคคล 2. ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 3. จัดทำรายงานประจำเดือน 4. รับโทรศัพท์, แฟกซ...

บริษัท ซายน์ โซลูชั่น จำกัด
1 Position
Salary 10,400
20 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ปฎิบัติงานที่ ลำลูกกา คลอง 5
- คัดสินค้า - ยกสินค้า - ตรวจนับ ตรวจสอบสินค้า ให้สินค้าอยู่ครบตามจำนวน - จัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบ - เช็คสต๊อกสินค้า ดูแลความเรียบร้อย - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์

บริษัท ที.ดับบลิว.กรุ๊ป อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
4 . วิศวกรคุมงาน
- บริหารและจัดการงานก่อสร้างภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามแบบ - วางแผนงานและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น - ประสานงานระหว่างลูกค้าและผู้ออกแบบในกรณีแบบมีการปรับเปลี่ยน - ควบคุมต้นทุนและระยะเวลางานก่อสร้างที่...

Threeroots Group Company Limited
19 Jul 19
5 . โฟร์แมน
- ประสานงานก่อสร้างงานภูมิทัศน์ - ควบคุมและแก้ไขงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ, ต้นทุน, คุณภาพและระยะเวลางานที่กำหนดให้ - ติดตามและตรวจสอบงานก่อสร้างกับผู้รับเหมารายย่อย

Threeroots Group Company Limited
19 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่นำเข้า- ส่งออก
1.จัดเตรียมเอกสารงานด้านนำเข้า-ส่งออก 2.ติดตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการออกเอกสารต่างๆ 3.ติดต่อประสานงานภายในและหน่วยงานภายนอกองค์กร 4.รับคำสั่งการทำงานและปฎิบัติงา...

บริษัท วรกุลชัย อินโนเวชั่น จำกัด
2 Position
Salary พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์
19 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานรับสมัครด่วน !
ประสานงานภายในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง สรุป Report ประจำวัน รับเรื่อง / ตรวจสอบ / กระจายงาน / จัดเก็บ / จัดทำ เอกสารในส่วนงาน และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร์ไท้ซิ่ง จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
8 . Sale พนักงานฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ประเภท สื่อโฆษณาประเภท ป้าย สื่อส่งเสริมการขายต่างๆของบริษัทฯ ให้กับลูกค้า - รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าเก่า และสร้างฐานลูกค้าใหม่ - ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ประสาน...

บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร์ไท้ซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1. วางระเบียบการจัดซื้อและปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ 2. สำรวจ เปรียบเทียบราคาสินค้าที่ได้รับการอนุมัติให้สั่งซื้อ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 3. จัดซื้อ...

บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร์ไท้ซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
10 . พนักงานร้านอาหาร IKEA (Part-Time)
- ดูแลพื้นที่ห้องอาหารอิเกียให้สะอาด และพร้อมบริการลูกค้าเสมอ - สามารถเรียนรู้ และให้ความสนับสนุนหน่วยงานภายใน เช่น แผนกครัว แผนกร้านอาหาร (HEM) และ SFM& Bistro - สร้างความมั่นใจในเรื่องคุณภาพ ความส...

บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (IKEA บางใหญ่)
2 Position
Salary 64 บาทต่อชั่วโมง
19 Jul 19
11 . พนักงานบริหารสินค้าคงคลัง (Part Time)
- บริหารจัดการสินค้า เช่น การเติมสินค้า, หยิบสินค้าจากคลังสินค้า - ใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เช่น แฮนด์ลิฟท์ - ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า - ดำเนินงานตามขั้นตอน รวมถึงสามารถใ...

บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (IKEA บางใหญ่)
2 Position
19 Jul 19
12 . พนักงานสนับสนุนการขาย (Part Time)
- ดูแลพื้นที่การขาย - ขายสินค้า และให้บริการลูกค้า - ดำเนินตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน และลูกค้า

บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (IKEA บางใหญ่)
2 Position
19 Jul 19
13 . เลขานุการ
1.ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ MD 2.จัดทำรายงานการประชุม สรุปการประชุม 3.จัดการตารางเวลาผู้บริหาร 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การปฏบัติงานเรียบร้อย 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 Jul 19
14 . สายตรวจแม่บ้าน รับสมัครด่วน !
- ออกตรวจพื้นที่ๆ บริษัทฯให้บริการด้านความสะอาด และการปฏิบัติงานของพนักงานแม่บ้าน-พ่อบ้านตามหน่วยงานในกรุงเทพฯ และปริมลฑล ที่ได้รับมอบหมาย - รวบรวมปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้า และจากหัวหน้าหน่วยงานแจ้ง...

บริษัท นีมาไทย จำกัด
Salary 18,000 - 20,000 บาท ตามวุฒิการศึกษา
17 Jul 19
15 . ผู้ช่วยแผนกสรรหาอาวุโส รับสมัครด่วน !
- วางแผนอัตรากำลังคนหาแม่บ้าน-พ่อบ้านมาทำงานด้านความสะอาด เพื่อส่งเข้าหน่วยงานที่มีความต้องการ - รับผิดชอบงานด้านงานสรรหาผู้สมัคร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแจกใบปลิวตามแหล่งชุมชนต่างๆ สัมภาษณ์งานเบื้อ...

บริษัท นีมาไทย จำกัด
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
16 . ธุรการ ทะเบียนฝ่ายบุคคล
1. ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอก 2. จัดทำรายงานต่างๆ และจัดเก็บเอกสาร 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นีมาไทย จำกัด
Salary ตามโครงสร้าบบริษัท
17 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ - จัดซื้อ จัดหา สินค้าบริการ สำหรับใช้ในหน่วยงานตามที่บริษัทฯกำหนด - จัดทำข้อมูลการจัดซื้อ เจรจาต่อรอง เทียบราคา - ตรวจสอบสต็อกวัสดุสิ้นเปลือง และวางแผนให้เพียงพอต่อการใช้งา...

บริษัท นีมาไทย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ - วางแผน จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี - จัดทำแผนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมประจำปี - ประสานงานแผนกต่างๆ เพื่อแจ้งการฝึกอบรมและดำเนินการเรื่องกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - จัดเตรีมสถานที่อบรม...

บริษัท นีมาไทย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าบบริษัท
17 Jul 19
19 . ประชาสัมพันธ์คลินิกทันตกรรมรับสมัครด่วน !
1.ต้อนรับและบริการคนไข้ 2.ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษา ราคาและโปรโมชันผ่านทางการสื่อสารช่องทางต่างๆ ของคลีนิค 3. จัดตารางนัดหมายคนไข้ 4. ติดต่อประสานงานกับ supplier ของทางคลีนิค 5. ดูแลงานเ...

บริษัท ออล อะเบาท์ ทีธ จำกัด
3 อัตรา
Salary 12,000-18,000บาท (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่นและเบี้ยขยัน)
17 Jul 19
20 . Programmer
- Programming and database programming - java script - ms sql - visual studio.net - c,c#

SANMINA-SCI SYSTEMS (THAILAND) LTD.
1 อัตรา
Salary N/A
17 Jul 19
  23 Positions      
Sort By 
Disability Jobs