JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  78 Positions      
Sort By 
1 . Oversea Purchasing Officer
- รับผิดชอบด้านฐานข้อมูลของสินค้านำเข้า - ติดต่อสั่งซื้อ และต่อรองราคาสินค้า, รวมทั้งการเคลมสินค้าจากต่างประเทศ - ประสานงานกับ Supplier ต่างประเทศ, ต้อนรับตัวแทนขายจากต่างประเทศ - ประสานงานระหว่าง...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co.,Ltd.)
1 Position
Salary 20,000 - 25,000
17 Jul 19
2 . 17 ก.ค. 62 Engineering Day@ บางแค รับสมัคร ช่างทั่วไป (หลายอัตรา) T.092-2465696รับสมัครด่วน !
17 ก.ค 62 Engineering Day@ บางแค เปิดรับสมัคร ช่างทั่วไป (หลายอัตรา)ยื่นใบสมัครพร้อมสัมภาษณ์ แจ้งผลทันที (จำนวนหลายอัตรา) อาทิ เช่น - ช่างไฟฟ้า - ช่างแอร์ - ช่างระบบประปา เลือกสาขาปฏิบัติงานได้ อา...

เดอะมอลล์กรุ๊ป และบริษัทในเครือจำกัด (เดอะมอลล์บางแค,ท่าพระ)
หลายอัตรา
Salary 12,500-15,500 บาท (โบนัส2เดือน)
17 Jul 19
3 . Salesรับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเสนอขาย -ประสานงานเสนอราคางานใหม่และสรุป Specification ตามที่ลูกค้าต้องการ -พัฒนายอดขาย -ปฎิบัติงานตามแผนธุรกิจ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการวางแผนธุรกิจ

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
17 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-ตรวจสอบเอกสารและวิเคราะห์รายการทางบัญชีเพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง -กระทบยอดทุกบัญชีเพื่อประกอบการปิดงบรายเดือน,รายปี -ประสานงานกับผู้สอบบัญชี

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
5 . สถาปนิก
งานออกแบบ (ออกแบบอาคารทุกประเภทตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่) -เก็บข้อมูลเพื่อการออกแบบ -นำเสนอแนวคิดในการออกแบบ -ประมาณราคาค่าออกแบบ -เขียนแบบ -ประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆ

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
6 . QC งานก่อสร้าง (ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างระหว่างการก่อสร้าง - ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างเพื่อประกอบการส่งงาน (Payment) - ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างก่อนการส่งมอบงานลูกค้า - ประสานงานกับผู้รับเหมา เพื่อแนะนำเทคนิคงานก่อ...

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
7 . โฟร์แมนประจำโครงการ
-ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับวิศวกรตามที่ได้รับมอบหมาย -ควบคุมการใช้วัสดุและเครื่องมือก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักกการทางวิศวกรรมและแผนการทำงาน -ประสานงานกับคลังสินค้าโครงการและจัดซื้อเพื่อให้มีวัสดุพอเพียงสำ...

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
6 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี เพรชเกษม
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน - กะเช้า 08.00 - 16.00 น. (8 ชั่วโมง) - กะเย็น 13.00 - 21.00 น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000.-
17 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี (อาวุโส)
-บันทึกรายการลงบัญชี และปรับปรุงรายการในสมุดรายวันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน -สามารถปิดงบทดลองในแต่ละเดือนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา -ควบคุมดุแลระบบงานทะเบียนทรัพย์สิน สต้อคยูนิฟอร์มให้เป็นไปอย่างถูก...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000 บาท
17 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล(Mazda สุขุทวิท65)
ดูแล ช่วยเหลือและสนับสนุนพนักงานในองค์กรในเรื่องต่าง ๆ เช่นเอกสารชุดประวัติพนักงานเข้าใหม่ ดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกในสำนักงานให้เรียบร้อย จัดกิจกรรม CSR เป็นต้น ช่วยงานสรรหาว่าจ้างพนักงานในบางตำแหน่ง ...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 15,000-20,000
17 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (กฏหมาย)
1. ติดต่อประสานงานจัดเตรียมเอกสาร, จัดเก็บเอกสาร, สนับสนุนงานฝ่ายกฏหมาย 2. ร่างสัญญา ตรวจสอบแก้ไขสัญญาต่างให้ถูกต้องตามเนื้องานนั้นๆ 3. ติดต่อราชการงานต่างๆที่ิเกี่ยวข้อง 4. รับผิดชอบดูแลงานที่เกี่...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 23,000 - 25,000 บาท
17 Jul 19
12 . ผู้จัดการส่วนขายโครงการรถเช่าBizCar Rental
1. บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย 2. จัดการให้ยอดขายที่สามารถวางบิลได้ครบถ้วนทุกเดือน 3. แก้ปัญหาให้ทีมได้ทั้งทีมงานระยะสั้นและระยะยาว 4. ประชุมทีมขายและสรุปรายงานการประชุมทุกสัปดาห์ * วันปฎิบัติ...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 30,000 - 40,000
17 Jul 19
13 . ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า(อาวุโส)BizCar Rental บางนารับสมัครด่วน !
- นำเสนอข้อมูลโครงการรถยนต์เช่า รวมถึง จัดเตรียมข้อมูล การวางแผนขายโครงการรถเช้่า - ให้ข้อมูลที่ถูกต้องของโครงการรถเช่าตลอดจนดูแลลูกค้า - ประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขาย และข่าวสารของบริษัทฯ ให้แก...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 18,000-20,000 (ไม่รวม Commission )
17 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / Procurement Officerรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบกระบวนการสั่งซื้อรถยนต์และอุปกรณ์ติดตั้งพิเศษจาก Dealer และ Supllier - การคัดเลือกผู้ขาย และ ผู้บริการ - การขอใบเสนอราคา - การจัดทำ Price List - การจัดทำใบสั่งซื้อ (PO) - การติดตามการส่ง...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000 (ตามประสบการณ์)
17 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านการเงินการธนาคาร)
-จัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน หนังสือคั้ำประกัน ธุรกรรมธนาคาร -พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด -จัดทำ Bank Reconcile พร้อมรายงานสินเชื่อ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย * วันปฏิบัติงาน : จันทร์-...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 18,000 - 22,000 บาท
17 Jul 19
16 . ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุุคคลและธุรการ (Human Resource Division Manager)รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงาน HR และธุรการ อาทิเช่น งานด้านเงินเดือน งานสรรหา งานธุรการ งานซ่อมบำรุง - การจัดส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมตามแผน ดูแลพนักงานสัมพันธ์ - ควบคุมดูแล อาคารสถานที่ งานซ่อม งานธุรการและจัดซื...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 40,000 ++ บาท
17 Jul 19
17 . พนักงานขับรถผู้บริหาร/ขับรถส่วนกลางรับสมัครด่วน !
เปิดรับสมัครพนักงานขับรถ -พนักงานขับรถส่วนกลาง ไซต์งานอโศก 1 อัตรา -พนักงานขับรถส่วนกลาง ไซต์งานสาทร 1 อัตรา -พนักงานขับรถส่วนกลาง ไซต์งานคลองเตย 3 อัตรา -พนักงานขับรถส่วนกลาง ไซต์งานพัทยาเหนือ 1 ...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
หลายอัตรา
Salary 15,000-30,000 บาท (รายได้รวมทุกอย่างแล้ว)
17 Jul 19
18 . เมอร์เเซนไดส์ เซลล์ เขตกรุงเทพฯ Merchandise Sales
- รับใบสั่งซื้อ - ติดต่อประสานงานฝ่ายจัดซื้อ - เเก้ปัญหางานขาย -ตรวจเช็คสินค้าตามห้าง,ซุปเปอร์,ร้านค้าต่างๆ -ติดต่อลูกค้าเจ้าใหม่

บริษัท ที.ซี.วาย. อินเตอร์เทรด จำกัด
3 Position
Salary 10,000 บาท (ค่าเดินทาง+คอม+สวัสดิการ)
17 Jul 19
19 . พนักงานขายทางบัตรเครดิตทางโทรศัพท์ แผนกใหม่ The one card รับสมัครด่วน !
- ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.30 น หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ - รับพนักงาน บัตรเครดิต/สินเชื่อ ที่มีความรับผิดชอบสูง ขยันมากได้มาก รายได้ไม่จำกัด คนขี้เกียจ ไม่อดทน ไม่น่าจะรอด งานขาย ต้องขย...

ธนาคารยูโอบี (United Oversea Bank)
10 ด่วนมาก
Salary รายได้เริ่มต้น 9,000- 61,000 บาท
17 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี เพรชเกษม
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน กะเช้า 08.00 - 16.00 น. (8 ชั่วโมง) กะเย็น 13.00 - 21.00 น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000.-
17 Jul 19
  78 Positions      
Sort By 
Disability Jobs