JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  118 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี เพรชเกษม
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน กะเช้า 08.00 - 16.00 น. (8 ชั่วโมง) กะเย็น 13.00 - 21.00 น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000.-
22 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี เพรชเกษม
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน - กะเช้า 08.00 - 16.00 น. (8 ชั่วโมง) - กะเย็น 13.00 - 21.00 น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000.-
22 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี (อาวุโส)
-บันทึกรายการลงบัญชี และปรับปรุงรายการในสมุดรายวันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน -สามารถปิดงบทดลองในแต่ละเดือนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา -ควบคุมดุแลระบบงานทะเบียนทรัพย์สิน สต้อคยูนิฟอร์มให้เป็นไปอย่างถูก...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000 บาท
22 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่การเงิน (สัญญาจ้าง 4 เดือน)
จัดทำเอกสารประกอบการวางบิล การรับเงิน ติดตามลูกค้าให้ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยปฎิบัติตาม policy ของบริษัทฯ รวมถึงจัดทำรายงานปัญหาลูกหนี้ที่เกินกำหนดทุกสิ้นเดือน ปฏิบัติงาน : จันทร์ -ศุกร์...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 12,000-15,000 บาท
22 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล(Mazda สุขุทวิท65)
ดูแล ช่วยเหลือและสนับสนุนพนักงานในองค์กรในเรื่องต่าง ๆ เช่นเอกสารชุดประวัติพนักงานเข้าใหม่ ดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกในสำนักงานให้เรียบร้อย จัดกิจกรรม CSR เป็นต้น ช่วยงานสรรหาว่าจ้างพนักงานในบางตำแหน่ง ...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 15,000-20,000
22 Jul 19
6 . ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า(อาวุโส)BizCar Rental บางนารับสมัครด่วน !
- นำเสนอข้อมูลโครงการรถยนต์เช่า รวมถึง จัดเตรียมข้อมูล การวางแผนขายโครงการรถเช้่า - ให้ข้อมูลที่ถูกต้องของโครงการรถเช่าตลอดจนดูแลลูกค้า - ประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขาย และข่าวสารของบริษัทฯ ให้แก...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 18,000-20,000 (ไม่รวม Commission )
22 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / Procurement Officerรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบกระบวนการสั่งซื้อรถยนต์และอุปกรณ์ติดตั้งพิเศษจาก Dealer และ Supllier - การคัดเลือกผู้ขาย และ ผู้บริการ - การขอใบเสนอราคา - การจัดทำ Price List - การจัดทำใบสั่งซื้อ (PO) - การติดตามการส่ง...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000 (ตามประสบการณ์)
22 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านการเงินการธนาคาร)
-จัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน หนังสือคั้ำประกัน ธุรกรรมธนาคาร -พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด -จัดทำ Bank Reconcile พร้อมรายงานสินเชื่อ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย * วันปฏิบัติงาน : จันทร์-...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 18,000 - 22,000 บาท
22 Jul 19
9 . ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุุคคลและธุรการ (Human Resource Division Manager)รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงาน HR และธุรการ อาทิเช่น งานด้านเงินเดือน งานสรรหา งานธุรการ งานซ่อมบำรุง - การจัดส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมตามแผน ดูแลพนักงานสัมพันธ์ - ควบคุมดูแล อาคารสถานที่ งานซ่อม งานธุรการและจัดซื...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 40,000 ++ บาท
22 Jul 19
10 . พนักงานขับรถผู้บริหาร/ขับรถส่วนกลางรับสมัครด่วน !
เปิดรับสมัครพนักงานขับรถ -พนักงานขับรถส่วนกลาง ไซต์งานอโศก 1 อัตรา -พนักงานขับรถส่วนกลาง ไซต์งานสาทร 1 อัตรา -พนักงานขับรถส่วนกลาง ไซต์งานคลองเตย 3 อัตรา -พนักงานขับรถส่วนกลาง ไซต์งานพัทยาเหนือ 1 ...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
หลายอัตรา
Salary 15,000-30,000 บาท (รายได้รวมทุกอย่างแล้ว)
22 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบงานตามแผนงาน - ประเมินระบบควบคุมภายในได้/วิเคราะห์และวางแผนการตรวจสอบ - จัดทำกระดาษทำการและบันทึกขั้นตอนการทำงาน - ประเมินระบบควบคุมภายในได้ - ผ่านงานด้านตรวจสอบภายใน - Working day: Mond...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
22 Jul 19
12 . Sales Export (ผ้าผืน) รับสมัครด่วน !
1.เสนอ/ติดต่อ/ประสานงาน รับ order จากลูกค้า 2.ติดตามและจัดการ order ที่ได้รับมอบหมาย 3.พัฒนาและเสนอสินค้าใหม่ๆ ให้กับลูกค้า 4.ควบคุมปริมาณเส้นด้าย ผ้าดิบ และผ้าสำเร็จให้ตรงตาม Target ที่ตั้งไว้ 5....

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
22 Jul 19
13 . Copy Writer , Content Editorรับสมัครด่วน !
- เขียนงาน Product Content, Content Marketing, Product Review, VDO Presentation, Tips, Info graphics, Press release ของการนำเสนอสินค้าที่มีคุญภาพและมีความน่าสนใจ - ตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องงานเขีย...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
14 . HR Strategy Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)Urgently Required !
• Formulates HR strategies, goals and objectives that are aligned with business direction and objectives that initiate HR action items as per outlined in the HR Strategies. • Communicate HR polices a...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
1 อัตรา
22 Jul 19
15 . Programmer (โปรแกรมเมอร์)รับสมัครด่วน !
- งานดูแลระบบด้าน IT - พิมพ์รายงานโดยใช้ Crystal Report

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
16 . Product Specialistรับสมัครด่วน !
- จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม Training year plan ของพนักงานขายและเภสัชกร - ดำเนินการจัดฝึกอบรมตาม Plan - จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม - ทำหน้าที่เป็นวิทยากรฝึกอบรมในทุกหลักสูตร - ดำเนินการทดสอบ pre-test ...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
22 Jul 19
17 . Customer Service (เครื่องมือแพทย์)รับสมัครด่วน !
• ประสานงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น • รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า • จัดเตรียมความพร้อมของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดี • ประสานงานกับลูกค้าทั้ง offline และ onlin...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
5 อัตรา
Salary N/A
22 Jul 19
19 . Sales Administration รับสมัครด่วน !
1.ทำการคีย์ออเดอร์ ในส่วนทีมขายที่รับผิดชอบ 2.จัดทำใบเสนอราคา, สอบราคายา, ประมูลยา 3.ติดต่อประสานงานกับทีมงานขายต่างๆ และติดต่อ ประสานงานลูกค้าทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล 4.จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่ส่ว...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
20 . Recruit Supervisorรับสมัครด่วน !
1.กำกับดูแลบริหารระบบงานบริหารระบบการสรรหาว่าจ้างให้สามารถจัดหาพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทฯ กำหนดเข้ามาทำงานได้อย่างเหมาะสม ในเชิงรุก 2.กำกับดูแลบริหารระบบงานพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมให้พนักงานมีค...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
  118 Positions      
Sort By 
Disability Jobs