JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  222 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี เพรชเกษม
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน กะเช้า 08.00 - 16.00 น. (8 ชั่วโมง) กะเย็น 13.00 - 21.00 น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000.-
20 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี เพรชเกษม
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน - กะเช้า 08.00 - 16.00 น. (8 ชั่วโมง) - กะเย็น 13.00 - 21.00 น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000.-
20 Jul 19
3 . Marketing Content
1. สามารถคิดและเขียน content ให้ตรงและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และหลากหลายรูปแบบ 2. สร้างสรรค์ไอเดียให้ทันกับสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นยอดการขาย 3. คิดและสร้าง content เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแ...

Vevo Systems Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary N/A
20 Jul 19
4 . Online Marketing (Facebook Ads)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลช่องทางการทำการตลาดออนไลน์ Facebook Ads 2.รับผิดชอบเป้าหมายด้านการตลาด งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย 3.วางแผนการตลาดและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายตามความต้องการของบริษัทและลูกค้า 3.รับ...

Vevo Systems Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
20 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales)รับสมัครด่วน !
- แนะนำลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อนำเสนอขาย บริการเว็บไซต์ บริการอบรม และบริการการตลาดของ www.takraonline.com - ทำงานขายประจำออฟฟิศเป็นหลัก - ปิดการขายทั้งทางโทรศัพท์และการพบลูกค้า - พบลูกค้า และร่วมงา...

Vevo Systems Co., Ltd.
10 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์ + Commission
20 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะ
1.หาแนวทางการพัฒนาทักษะ ความสามารถพนักงาน ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 2.พัฒนาทักษะการสอนงานของ Trainer / Line Leader ให้มีประสิทธิภาพ 3.พัฒนาทักษะการทำงานของพนักงานและเทคนิคต่...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
7 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
1. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล 2. วางระบบเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำบัญชีต้นทุน 3. ปิดงบต้นทุนผลิต 4. กระทบยอดบัญชีสินค้าคงเหลือ 5. จัดทำและวิเคราะห์รายงานต้นทุนการผลิต 6. ปฏิบัติ...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
8 . Trend Analyze
1.Manage the jewelry theme for show in each Jewelry fair 2.Support the artwork and Photographer team to accomplish the publications 3.Lead the Designers to think of the new way to create unique desi...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
9 . R&D Manager
1. บริหารงานด้านแผนการผลิตแม่พิมพ์และงานตัวอย่าง 1.1 วางแผนการผลิตตาม Priority และตาม Ship date 1.2 ตรวจสอบแผนการผลิตพร้อมทั้งประเมินกำลังการผลิต 1.3 ปรับแผนการผลิตเมื่อมีความคลาดเคลื่อนด้านการผ...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
10 . Vice Product Development Manager
1. Develop creative and product awareness in order to produce a creative and competitive that will help grow the business 2.Research competitive markets to identify new trends, fabrics, and techniques...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
11 . Manager of Sale
1. Set sales targets, plan sales and sales operations according to the assigned goals. 2. Summary / analysis of customer data regarding buying behavior and customer needs To provide information to th...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ติดตามแผนการผลิต
ทำหน้าที่ในการติดตามแผนและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
13 . Personal Assistant
- เป็นตัวแทนในการรับ Requirement จากส่วนงานต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางในการพัฒนาโครงการต่างๆร่วมกับทีม - บริหารและจัดการทีมงานและทรัพยากร เช่น คน เวลา และงบประมาณให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายและ...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
14 . Account Executive (ประสานงานต่างประเทศ)
1.ติดต่อประสานงาน เสนอราคาสินค้ากับลูกค้า ชาวต่างชาติ ยุโรป อเมริกา และ จีน 2. ตอบคำถามลูกค้า 3. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แนะนำทางเลือกพิเศษให้กับลูกค้า เพื่อปดการขายให้ได้ผลกำไรสูงสุด ...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
15 . Production Manager
1. Managing Production line to meet company KPIs. 2. Set up yearly budget plan and monitor that it remains according to plan 3. Managing Ensure that products are produced on time , high Productivity...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
16 . Gemstone Purchasing Supervisor
1.ตรวจสอบและเซ็นใบสั่งซื้อใน PO 2.ติดตามสถานะพลอยตั้งแต่เปิดใบสั่งซื้อ คัดพลอย และส่งเข้าสต๊อก 3.ติดตามด้านการเปลี่ยนแปลงราคาพลอยของตลาดและสถานการณ์ ทางการตลาดและรายงานผู้บังคับบัญชารับทราบ 4.ตรวจ...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
17 . Production Supervisor
1.วางแผนกำลังการผลิตและตรวจสอบแผนการทำงานประจำวัน เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายแผนกที่กำหนดไว้ 2.ดูแลกระบวนการทำงานต่างๆ ให้ตรงตามวิธีการปฏิบัติที่กำหนด และสนับสนุนการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดป...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
18 . ล่ามภาษาจีน
ทำหน้าที่ในการแปลเอกสารไทยเป็นจีน และ จีนเป็นไทย ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นล่ามแปลภาษา รวมทั้งงานเลขาบางส่วนให้กับผู้บริหารชาวไต้หวัน

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
19 . Designer (Handrawing)
ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี ด้วยการการ Handrawing ตามความต้องการของลูกค้า

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
20 . ช่างเชื่อม/ ช่างตัดพับโลหะ/ พนักงานทั่วไปรับสมัครด่วน !
- เชื่อมเหล็ก/สเตนเลสและประกอบติดตั้งหน้างาน - ตัดพับโลหะตัดแผ่นเหล็กและสเตนเลสตามขนาดของหน้างานที่สั่งผลิต - ดูแบบเป็นที่คุมเครื่องจักรตัด/พับ - พนักงานทั่วไป กรรมกรแบกหาม ลูกมือช่าง

บริษัท วิชิตผลโภค จำกัด
30 อัตรา
Salary 300-600/วัน
20 Jul 19
  222 Positions      
Sort By 
Disability Jobs