JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  55 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขายทองรูปพรรณรับสมัครด่วน !
ให้บริการลูกค้า แนะนำสินค้าและจัดสินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า (ขายทองคำ)

Classic Gold .Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
2 . วิศวกรโยธา อาวุโส
- ตรวจสอบแบบก่อสร้างที่ใช้ในการเสนอราคาและสำรวจดูสถานที่ก่อสร้างจริง - คิดคำนวณปริมาณงานจากแบบเพื่อเสนอราคาในการก่อสร้าง - ตรวจสอบทำความเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ของสัญญาก่อสร้าง - จัดทำแผนการดำเนินงานตา...

บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
3 . วิศวกรแหล่งน้ำอาวุโส
- ตรวจสอบการดำเนินงานของคู่สัญญาบริหารจัดการเดินระบบน้ำของบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา - เสนอแนะแนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบผลิตน้ำประปา บำบัดน้ำสีย ...

บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์
2 อัตรา
18 Jul 19

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์
2 อัตรา
18 Jul 19

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์
1 อัตรา
18 Jul 19

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์
2 อัตรา
18 Jul 19

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์
2 อัตรา
18 Jul 19
9 . กราฟฟิกดีไซน์เนอร์รับสมัครด่วน !
ออกแบบการ์ดแต่งงาน งานpremium และงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ

บริษัท เดอะ ดีไซน์ เอสเซนเชี่ยล จำกัด
2-5 อัตรา
Salary 10,000-20,000
18 Jul 19
10 . พนักงานบัญชี/stock ด่วน!!!!!!!รับสมัครด่วน !
ใครอยากเก่งขึ้นทุกๆ วัน ได้ทำงานเป็นระบบๆ ดี ๆ ได้ใช้งานจริง อยู่กับทีมน่ารักๆ ได้เติบโต คุณสมบัติ เก่ง ขยัน เพศหญิง ตั้งใจทำงาน Taste ดี มีความสุขกับการออกแบบ เนื้องาน 1.คีย์ข้อมูลในระบบ...

บริษัท เดอะ ดีไซน์ เอสเซนเชี่ยล จำกัด
5-8 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
11 . Business Analyst (BA)
- ศึกษา รวบรวม และทำความเข้าใจในรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้งานระบบ (User) เพื่อนำมาจัดทำ Business Requirement ในการพัฒนาระบบ - บริหารจัดการและควบคุมดูแลการพัฒนาระบบงาน ให้เป็นไปตาม Business Requ...

KNACX Corporation .Co.,Ltd
2 อัตรา
Salary 18k - 30k (ตามความสามารถ)
18 Jul 19
12 . UX/UI Designer
- ออกแบบโลโก้,Banner ที่ได้รับมอบหมาย - ออกแบบกราฟฟิค ที่ใช้ในเว็บไซต์ - ประสานงานกับทีมโปรแกรมเมอร์เพื่อสร้าง demo หรือ Mock-up - ดูแลงานด้านกราฟฟิคต่างๆของบริษัท สถานที่ปฏิบัติงาน - แขวงสมเด็...

KNACX Corporation .Co.,Ltd
2 อัตรา
Salary 18k - 30k (ตามความสามารถ)
18 Jul 19
13 . Software Developer (PHP Laravel | NodeJs)
รายละเอียดงาน - พัฒนา Web Application ตาม Requirement ที่ได้รับมอบหมาย - วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สามารถทำตาม Requirement ได้ - ออกแบบโครงสร้างและเขียนโปรแกรมตามคำสั่งงานที่ได้รับมอบหมาย - สามารถแ...

KNACX Corporation .Co.,Ltd
4 อัตรา
Salary 24,000 - 40,000
18 Jul 19

บริษัท ไชยรักษ์ ทราเวล จำกัด
Salary 16,000 +
18 Jul 19
15 . แพทย์ด้าน Plastic Surgery / Skin (Full Time)
แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและผิวพรรณ

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
2 อัตรา
Salary *รายได้รวม : Full time 200,000 - 3,000,000 บาท /เดือน*
18 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ (Labเลือด) รับสมัครด่วน !
-สามารถอ่าค่าของ CBC , PT , PTT ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ -วินิจฉัย , ติดตามผล ,วิเคราะห์ผลเกร็ดเลือดต่ำ -ตรวจค่าน้ำตาลในเลือด -ตรวจความเข้มข้นของเลือด

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง / ประสบการณ์
18 Jul 19
17 . Hair Manager (ด่วนมาก)
- ส่งเสริม/ปิดการขายหัตถการผม และผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุม และผลักดันยอดขายของทีมพนักงานขายที่บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - จัดทำแผนการปฏิบัติงานและผลักดันยอดขาย เสนอแก่ผู้บริห...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง / ประสบการณ์
18 Jul 19
18 . Reception
- ต้อนรับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ ดูแลความสะดวกระหว่างการรักษา/ทำหัตถการต่างๆ ให้กับลูกค้าระดับปกติจนถึง VIP ได้อย่างเหมาะสม - มีความสามารถในการพูดคุย สามารถดูแลเทคแคร์คนไข้ให้ได้รับความพึงพอใจกับก...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000-18,000 บาท +ค่าภาษา
18 Jul 19
19 . Customer Service เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า รับจำนวนมาก เริ่มงานได้ทันที
ต้อนรับ ดูแล และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าตลอดการเข้าใช้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า รวบรวมเอกสาร สอบถามข้อมูล และลงทะเบียนลูกค้า เพื่อจัดทำประวัติ และฐานข้อมูล รวบ...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
10 อัตรา
Salary 15,000-18,000 บาท
18 Jul 19
20 . International Marketing Manager(ด่วน)รับสมัครด่วน !
ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มตลาด กลุ่มลูกค้า รวมถึงข้อมูลคู่แข่ง เพื่อวางแผนการตลาดให้มีความเหมาะสม วางแผนงาน และควบคุมดูแลการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรเ...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
  55 Positions      
Sort By 
Disability Jobs