JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2,500 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ต่ออายุกรมธรรม์ / สีลม
โทรออกหาลูกค้าเก่าตามรายชื่อ เพื่อสอบถามข้อมูล และจูงใจให้ลูกค้าต่อกรมธรรม์กับทางบริษัทตามเดิม (ไม่ใช่งานขาย)

บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด
3 Position
Salary 18,000-19,000+
21 Feb 19
2 . เจ้าหน้าบริการให้ข้อมูลลูกค้าผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ปฏิบัติงานที่รามคำแหง60/4
วัน/เวลาที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน 6 วัน หยุด 1 วัน วันหยุดไม่ตรงเสาร์อาทิตย์ (วันหยุดสลับไปเรื่อยๆในแต่ละอาทิตย์) ไม่หยุดในวันเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปฏิบัติงานเป็นกะ 14.00 – 23.00 น. 15.00 ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 12,000-15,000
21 Feb 19
3 . พนักงานบัญชี
1. เบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน 2. ด้านภาษี อาทิ ภงด.1, 3, 53 ภพ.30 3. ค่าเสื่อมราคา, ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ฯลฯ 4. กระทบยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconcile) 5. ควบคุมเอกสาร เข้า-ออก ของฝ่าย

Tandem Chemical Co., Ltd.
1 Position
21 Feb 19
4 . พนักงานธุรการ
1) พิมพ์งาน ควบคุมเอกสารเข้า-ออกของฝ่ายขาย 2) ติดต่อประสานงานและเดินเอกสารระหว่างแผนก 3) ดูแลความเรียบร้อยของแผนกขาย ห้องประชุม และให้การต้อนรับแขกที่มา ประชุมกับฝ่ายขาย

Tandem Chemical Co., Ltd.
1 Position
21 Feb 19
5 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
- ติดต่อประสานงานภายในบริษัท ในการซื้อขายคอนมิเนียมให้กับลูกค้า - งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามองหมาย

บริษัท ซูซูกิ เรียลเอทเตล (ไทยเเลนด์) จำกัด
2 Position
Salary 14,000 ขึ้นไป
21 Feb 19
6 . sale executiveรับสมัครด่วน !
- นำเสนอธุรกิจการบริการของบริษัท , รักษาลูกค้าเก่า ,พบปะลูกค้าใหม่ - ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน5 วัน/สัปดาห์ หยุด ส อา และอื่นๆ ตามประเพณี

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000- 30,000
21 Feb 19
7 . พนักงานขับรถส่วนกลางรับสมัครด่วน !
- ขับรถพาเซลชาวญี่ปุนกับลูกค้าไปชมห้อง - รับ - ส่งเอกสาร/ของขวัญ ให้ลูกค้า - ดูแลตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ตามความเหมาะสม - เข้างาน 8.30-17.30 น.

บริษัท ซูซูกิ เรียลเอทเตล (ไทยเเลนด์) จำกัด
2 Position
Salary 16,000
21 Feb 19
8 . ช่างเทคนิคไฟฟ้า (เขตทุ่งครุ)รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบไฟฟ้า - ระบบควบคุม PLC - สายสัญญาณระบบ PLC - ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 14,000 - 15,000บ. (ไม่รวมOT+เบี้ยขยัน)
21 Feb 19
9 . ผู้ดูแลระบบ SCADA PLCรับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบ SCADA และ PLC - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน5วัน/สัปดาห์ หยุด 2 วัน

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
1 Position
Salary สามารถเจรจาต่อรองได้
21 Feb 19
10 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ที่อยู่ภายในโรงงาน - อื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย ทำงาน 5 วัน หยุด ส-อา และอื่นๆตามประเพณี

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000- 30,000
21 Feb 19
11 . Sales of Non Motor Insurance
1.ให้ความรู้ คำแนะนำ ช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยชนิดต่างๆ 2.เสนอราคาเบี้ยประกันภัยใหม่ให้กับลูกค้ารายย่อย 3.ติดตาม ดูแลงานต่ออายุกรมธรรม์ให้กับลูกค้ารายย่อยและองค์กรขนาดเล็ก 4.ต...

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
Salary N/A
21 Feb 19
12 . Recruitment Officer (Urgently Required)
1.สรรหาและคัดเลือกบุคลากร -ประกาศรับสมัครงานในช่องทางต่างๆ -คัดเลือกใบสมัคร ส่งให้ต้นสังกัดสัมภาษณ์ -นัดสัมภาษณ์ -ดำเนินกระบวนการจัดจ้าง 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภาย...

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
21 Feb 19
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
1. จัดทำรายงานเบี้ยประกันภัยค้างชำระตามช่องทางการขายที่รับผิดชอบ 2. ตรวจสอบและยืนยันยอดเบี้ยประกันภัยค้างชำระกับนายหน้าและลูกค้าเพื่อการติดตามและทวงถามรายการค้างชำระ 3. จัดเตรียมเอกสารเพื่อการวางบิล...

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
6 อัตรา
Salary ์N/A
21 Feb 19
14 . Sale Coordinator (Motor Insurance)
1.รองรับการทำงานของพนักงานขายทั้งในส่วนงาน Agent และส่วนงาน Corporate/กลุ่มบริษัท 2.จัดทำกรมธรรม์รวมถึงการนำข้อมูลเข้าระบบในส่วนงานขายประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษ...

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
21 Feb 19
15 . Tele-sales ประกันรถยนต์รับสมัครด่วน !
1.เสนอขายประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ ผ่านโทรศัพท์ (กรณีลูกค้าใหม่ที่ติดต่อเข้ามาในแต่ละวัน) 2.เสนอขายประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ ผ่านทางโทรศัพท์ล่วงหน้า 3 เดือน สำหรับลูกค้าต่ออาย...

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
20 อัตรา
Salary 15,000*
21 Feb 19
16 . เจ้าหน้าที่การตลาด (พัฒนาการ)
- ดูแลการออกบูธ และจัดเตรียมงาน Event - ดูแลการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น - ดูแลการแจกโบว์ชัวร์ตามกลุ่มเป้าหมาย - ดูแลการตลาดอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการขาย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท V Groupcars
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
17 . Online Marketing (พระราม9)
1) ดูแลช่องทางการทำการตลาดออนไลน์ เช่น Facebook Ads, Line@, Google AdWords 2) รับผิดชอบเป้าหมายการตลาดงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย 3) วางแผนการตลาดและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายตามความต้องการ...

กลุ่มบริษัท V Groupcars
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี พระราม9
- บันทึกด้านรับ-จ่าย - ตรวจสอบเอกสารสาขา -ประสานงานระหว่างฝ่าย

กลุ่มบริษัท V Groupcars
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ( ประจำพัฒนาการ 33/35 ) เพศชาย
- จัดหาสินค้า ติดต่อซับพลายเออร์ เปรียบเทียบราคา - ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ - ตรวจสอบสินค้า - แพ็คสินค้า - จัดเตรียมเพื่อขนส่ง

กลุ่มบริษัท V Groupcars
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
20 . เจ้าหน้าที่ IT Support (ประจำรัชดาฯ/พระราม 9)รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ - ดูแลระบบเครือข่าย เช่น ระบบ LAN Network Email Internet - ควบคุมดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้ - ดูแลระบบ Finger scan - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บั...

กลุ่มบริษัท V Groupcars
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
  2,500 Positions      
Sort By 
Disability Jobs