เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 304 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พี่เลี้ยงเด็ก ผู้บริหาร
- ดูแลเด็กผู้ชายอายุ 1 ขวบและ 3 ขวบ - ช่วยเหลือเด็กในด้านต่างๆ - ดูแลและทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวของเด็ก - ช่วยฝึกทักษะต่างๆ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย - เล่นร้องเพลง เล่านินทาน อ่านหนังสือ -...

บริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ม.ค. 62
2 . Content Creator & Content Writer & Social Media Writer
1. คิด วางแผนและผลิต Content ในรูปแบบต่างๆ เช่น บทความ, Info Graphic, Motion Graphic เพื่อใช้บนสื่อช่องทางออนไลน์ 2. คิด Copy ของโฆษณาให้น่าจดจำ ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย 3. เขียนและจัดการเนื้อหา Conten...

บริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ม.ค. 62
3 . Senior Python Developer (Django Framework)
• วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ออกแบบฐานข้อมูล • พัฒนา Web Application ทั้งในส่วนของ Front end และ Back end • ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล โปรแกรมที่ใช้เชื่อมโยง รวมถึงปรับปรุงฐานข้อมูล • วิเคราะห์...

บริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 40,000 ตามประสบการณ์
20 ม.ค. 62
4 . ช่างเชื่อม / ช่างเชื่อมประกอบ / ช่างประกอบรับสมัครด่วน !
เชื่อมประกอบชิ้นงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย

AP TECH-SERVICE CO.,LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62

AP TECH-SERVICE CO.,LTD.
เงินเดือน 15,000-25,000
19 ม.ค. 62
6 . หัวหน้าทีม/พนักงานเช็คสต๊อกสินค้า ประจำสุขุมวิท 74รับสมัครด่วน !
-นับสต๊อกสินค้าในคลังสินค้าและสาขา -จัดทำรายงานการเช็คสต๊อกให้ผู้บริหาร -เดินทางไปเช็คสต๊อกสินค้าที่คลังสินค้าในเครือของบริษัททุกแห่ง -ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าและข้อมูลในรายงาน -งานอื่นๆที่ได้ร...

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 11,000-15,000
19 ม.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่เทคนิค ประจำคลังปู่เจ้าสมิงพราย/สุขุมวิท 74รับสมัครด่วน !
- ให้บริการซ่อมแซม และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท - วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ และหาแนวทางแก้ไข - ดูแลเครื่องมือ และอุปกรณ์ซ่อมแซมต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอ...

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 12,000-14,000
19 ม.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 1. จัดทำเอกสาร Specification และ Information ต่างๆให้กับลูกค้า 2. จัดหาข้อมูลต่างๆเชิงเทคนิคเพื่อ Support ให้กับลูกค้า

GLOBO FOODS Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย
ดูแลทางงานขายสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม

GLOBO FOODS Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
10 . หัวหน้าแผนกบริหารเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
ดูแลเครื่องจักรที่เกี่ยวกับการผลิต บรรจุสินค้า

GLOBO FOODS Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
11 . โปรแกรมเมอร์
เขียนและพัฒนาโปรแกรม

GLOBO FOODS Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
12 . R&D Engineer / Production Engineerรับสมัครด่วน !
- พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิต ลดของเสีย เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต - ควบคุมกระบวนการผลิตให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักระหว่างการผลิต และได้ผลผลิตตามเป้าหมาย - ปรับปรุงกระบวนการผลิ...

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด ( มหาชน)
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท
19 ม.ค. 62
13 . QA Engineer
- ควบคุมขบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในขบวนการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานของลูกค้า - วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ หาแนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ปรับปรุงในกรณีที่เกิดปัญหาด้านคุณภาพอันเกิดจากเหตุปัจจัยด้านการผลิต เพ...

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด ( มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 17,000-22,000
19 ม.ค. 62
14 . วิศวกรฝ่ายขาย
- นำเสนอการขายและติดตามลูกค้า เพื่อให้บรรจุเป้าหมายการขาย - รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันพร้อมหาลูกค้ารายใหม่ - เรียนรู้เแทคนิคครื่องจักรสินค้าของบริษัท พร้อมนำเสนอความรู้เทคนิคข้อมูลแก่ลูกค้า ...

บริษัท ปาสคาล อินเตอร์เทค จำกัด
เงินเดือน วุฒิการศึกษาและประสบการณ์
19 ม.ค. 62
15 . Safety Officer (สำโรงใต้)
- To inspect and give recommendations to the company to comply with the law on occupational safety, health and environment. -To analyze the work to indicate possible dangers, including to set and pr...

360 Quality Management Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000
19 ม.ค. 62
16 . Sales staff (Automotive industrial) สำโรงใต้/พระประแดง
1. Product presentation to customer. 2. Prepare and make presentation and quotation. 3. Maintain, create and develop sales through existing and prospective Customers. 4. Establish and maintain effe...

360 Quality Management Co., Ltd.
เงินเดือน 23,000-25,000
19 ม.ค. 62
17 . Japanese Interpreter N2 ขึ้นไป (สำโรงใต้) รับสมัครด่วน !
- Support and coordinate between Japanese Management and Thai Staff. - Translate between Japanese - Thai both of meeting and documentation. - Support for administration jobs. - Coordinating with ot...

360 Quality Management Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 35,000 (ตามตกลง)
19 ม.ค. 62
18 . พนักงานฝ่ายผลิต
- ทำการผลิตตามเป้าหมายที่กำหนด - ปรับตั้งแม่พิมพ์/เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต - จัดเตรียมวัตถุดิบ,เครื่องจักร,และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต - ร่วมปรับปรุง แก้ไข ลดจำนวนของเสียที่เกิดขึ้น และควบคุมการใช้...

บริษัท กิติวัฒนาพลาสเทค จำกัด
เงินเดือน วันละ 350 บาท มีOT
19 ม.ค. 62
19 . พนักงานขับรถส่งของ
- ขับรถกระบะส่งของ - ดูแลรักษารถ

บริษัท กิติวัฒนาพลาสเทค จำกัด
เงินเดือน 12,000-13,000
19 ม.ค. 62
20 . Sale Manager รับสมัครด่วน !
- ดูแลการขาย และการตลาดของบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดพลาสติก (PET) ที่ใช้กับอาหารและเครื่องสำอางค์ - งานอื่นๆตามทีได้รับมอบหมาย - บริษัท มีค่าเสื่อมรถ + ค่าน้ำมัน ให้

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
 พบ 304 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ