เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 270 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรฝ่ายบริการ (Service Engineer)
เป็นวิศวกรที่ให้บริการด้านตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆพร้อมกับให้คำแนะนำอุปกรณ์ที่ทางบริษัทได้จำหน่ายไปให้กับลูกค้า ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ตามนิคมอุตสาหกรรม.

บริษัท อินเทค 2000 จำกัด
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป
21 พ.ย. 61
2 . ผู้แทนสินค้า - เครื่องดื่ม (ฐานเงินเดือน+คอมมิชชั่น)
- เข้าเยี่ยมร้านค้าที่อยู่ในความดูแลของตน สร้างความสัมพันธ์ สอบถามปัญหาที่เกิดจากสินค้า หรือเกิดจากพนักงานขาย แล้วนำเรื่องแจ้งหัวหน้างาน - ตรวจสอบร้านค้าที่อยู่ในความดูแลของตนให้เป็นไปตามข้อตกลงและนโ...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 12,000+คอมมิชชั่น+ค่าเสื่อมรถ
21 พ.ย. 61
3 . พนักงานขับรถ-ขนส่งสินค้า
ขับรถส่งสินค้าประเภทสุรา เบียร์ (ขายส่ง) ให้ลูกค้ารายเล็ก และรายใหญ่ ในเขตฝั่งธนบุรี มีหน้าที่ประจำคือขับรถและยกลำเลียงของออกจากพาหนะเข้าร้านลูกค้า ต้องมีใบขับขี่ ทำงาน 8.00-18.00 น.เลยเวลามี OT เมื่อ...

บริษัท เอส.แอนด์ เอ็น. เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 12,000++
21 พ.ย. 61
4 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางโทรศัพท์แนวรถไฟฟ้า BTS, MRT รับสมัครด่วน !
สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที มาก่อนมีสิทธิก่อนครับ !! เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-10.00 น. เริ่มงานวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นี้ ห้ามพลาด!!! ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปร...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน รายได้เฉลี่ย 15,000 ++ ขึ้นไป/เดือน (เงินเดือนประจำ + รายได้อื่นๆ)
21 พ.ย. 61
5 . เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุทางรถยนต์ แถว BTS กรุงธนบุรี,สะพานตากสิน,วงเวียนใหญ่รับสมัครด่วน !
Customer service เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุทางรถยนต์ แถว BTS กรุงธนบุรี,สะพานตากสิน,วงเวียนใหญ่,สาทร แถวฝั่งธน สามารถเดินทางได้ สะดวก -รับสาย รับแจ้งอุบัติเหตุทางรถยนต์ ,จักรยานยนต์ ผ่านช่องทาง โ...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน รายได้เฉลี่ย 15,000 บาทขึ้นไป/เดือน (เงินเดือนประจำ + เบี้ยขยัน+OT+Incentive+คำชม+ ค่าภาษา)
21 พ.ย. 61
6 . ปฏิบัติงานทดแทนสาขา (พัฒนาธุรกิจ) โซนเยาวราชและฝั่งธนบุรี
รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ทดแทนงานสาขา กรณีเจ้าหน้าที่ของสาขาลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ลาออก ในตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถให้คำแนะนำและขายผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคาร ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนให้บริ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 พ.ย. 61
7 . งานบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน และเกณฑ์การจ่าย - จัดทำรายงานภาษีซื้อ(ภพ.30) ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 - จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค เพื่อเสน...

บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์แคร์ จํากัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 พ.ย. 61
8 . ผู้ช่วยพยาบาล
ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ

บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์แคร์ จํากัด
14 ตำแหน่ง
21 พ.ย. 61
9 . พยาบาล
ดูแลพยาบาลผู้ใช้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ

บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์แคร์ จํากัด
10 อัตรา
21 พ.ย. 61
10 . หัวหน้าแผนกบุคคล
กำหนดและจัดทำมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการกำหนดแผนงานอัตรากำลัง งบประมาณ พัฒนาบุคลากร สวัสดิการพนักงาน ควบคุมและกำกับ ให้มีการปฏิบัติงานตามระเบียบที่กำหนด จัดทำเงินเดื...

บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์แคร์ จํากัด
21 พ.ย. 61
11 . Application Support Supervisor
1. Provide call center service for IT-related problems 2. Record all calls/incidents into IT Service Management Tool 3. Screening and dispatching calls to responsible parties for each type of probl...

บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์แคร์ จํากัด
21 พ.ย. 61
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี ทรัพย์สิน
- รับผิดชอบดูแลบัญชีรายการทรัพย์สินของบริษัท - ตรวจสอบและจัดทำทะเบียบทรัพย์สิน - ควบคุมดูแลและตรวจสอบเกี่ยวกับการซื้อ ขาย โอนย้าย ยืม ทรัพย์สิน - จัดทำรหัส หมวดหมู่ทรัพย์สินและรายละเอียดของทรัพย์สิ...

บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์แคร์ จํากัด
21 พ.ย. 61
13 . ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล
1.กำหนดนโยบาย ควบคุม กำกับ จัดการทรัพยากร 2.วางแผนการพัฒนางานของการพยาบาลทั้งระยะสั้นและระยะยาว 3.กำหนดให้ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม 4. ส่งเสริมและสนับสนุ...

บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์แคร์ จํากัด
21 พ.ย. 61
14 . บริการลูกค้า
1. ประสานงานและควบคุมการแก้ไขปัญหาเรื่องลูกค้าร้องเรียน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด 2. ดูแลประสานงานลูกค้าในการตรวจรับคอนโด และโอนกรรมสิทธิ์ 3. ควบคุม ดูแลและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงหลังหมดระยะรับประกัน ...

บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์แคร์ จํากัด
21 พ.ย. 61
15 . Sales Executive
1. ทำการตลาด วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดและคู่แข่งได้ พร้อมทั้งหาทางแก้ไขปัญหา 2. ให้คำแนะนำและเสนอข้อมูลโครงการแก่ลูกค้า เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า 3. ทำรายงานการขาย อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์แคร์ จํากัด
21 พ.ย. 61
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี-ลูกหนี้
1. จัดทำใบแจ้งหนี้ 2. ติดตามการรับชำระเงิน และบันทึกรายการรับชำระในระบบ 3. จัดทำใบเสร็จรับเงิน 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาหรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการเรียกเก็บเงินจากลูกค...

บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์แคร์ จํากัด
21 พ.ย. 61
17 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- ประสานงานแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้อง - ดูแลสต๊อคสินค้า - จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

BangkokBootery
เงินเดือน 18,000+ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 พ.ย. 61
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำบัญชีในฝั่งการขาย เช่น ออกใบกำกับภาษี, ใบลดหนี้, ติดตามลูกหนี้, ทำ aging ลูกหนี้ ฯลฯ - ทำบัญชีฝั่งซื้อ เช่น จัดทำใบหัก ณ ที่จ่าย, ทำใบสำคัญจ่าย, ติดต่อ supplier ฯลฯ

BangkokBootery
เงินเดือน 18,000+
21 พ.ย. 61
19 . เจ้าหน้าที่ขายโครงการ-สัญญาจ้าง (ฝั่งธนบุรี,วงศ์สว่าง,พระราม4 และโครงการต่างๆ)
- นำเสนอข้อมูล พาลูกค้าที่สนใจชมโครงการ - ประสานงานขายโครงการและปิดการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - จัดเตรียมเอกสารงานขาย - ทำเอกสารเกี่ยวกับการยื่นสินเชื่อ - ประสานเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
21 พ.ย. 61
20 . พนักงานขายบัตรเครดิต Krungsri First Choice สาขา Big C อิสรภาพ-ธนบุรี รายได้ดี!!!รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสารลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต 2.ให้คำปรึกษาและรับเรื่องเรียนของลูกค้า 3.ตรวจสอบและนับสต๊อกของสมนาคุณของลูกค้า 4.ติดต่อประสานระหว่างตัวแทนขายและสำนักงานใหญ่ 5.ประสานงานกับพนักงานประจำห้าง...

Krungsri Consumer
เงินเดือน 13,000-15,000(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)+ค่า Commission
21 พ.ย. 61
 พบ 270 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ