เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ผลการค้นหาสำหรับ : รังส
ค้นหาคำเหล่านี้แทน : รังส
 พบ 1,349 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales / พนักงานขายหน้าร้าน
Sale เวชสำอางค์ อาหารเสริม /พนักงานขายหน้าร้าน PC -ออกพื้นที่ตามโรงพยาบาล,คลีนิก และร้านขายยา -พื้นที่รับผิดชอบ กรุงเทพและปริมณฑล (ศิริราช/พระประแดง-บางปะกอก/ปากน้ำ-สำโรง/สีลม/สยาม/ศรนครินทร์/สะพานใ...

บริษัท สยามซีวิค จำกัด
Sales 2 ตำแหน่ง / พนักงานขายหน้าร้าน 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
2 . วิศวกรไฟฟ้า/โยธา/ เคมี
1. ถอดเเบบ อ่านเเบบ 2. ดูแลงานก่อสร้าง/การติดตั้งงานระบบภายในโครงการ 3. ดูเเลเเละควบคุมช่างให้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามวันเวลาที่กำหนด 4. จัดทำเอกสารรายงานความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบ...

INTERKON INTERCORPORATION CO., LTD.
4 อัตรา
16 ม.ค. 62
3 . Lab Engineer
-Control concentration of chemical from process that follow as quality standard define - To check non conform of chemical can decide and solve problem at first -To responsible for recheck in case to...

SHINSEI (THAILAND) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน Negotiabeble
16 ม.ค. 62

SHINSEI (THAILAND) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Positions
เงินเดือน Negotiate
16 ม.ค. 62
5 . ช่างเชื่อม/ช่างโยธา/ช่างระบบท่อประปา/ช่างไฟฟ้า/ช่างสถาปัตยกรรม
1. สร้าง,ซ่อมแซม,ดัดแปลง,แก้ไข,ประกอบ,ติดตั้ง,รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงานระบบท่อประปา งานปูน งานไฟฟ้า 2. ตรวจสอบและทดสอบงานที่ทำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เคร...

INTERKON INTERCORPORATION CO., LTD.
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000-14,000
16 ม.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อและจัดจ้าง
1.ทำหน้าที่ จัดจ้าง / จัดซื้อ สินค้าและบริการ งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (กัมพูชา ลา พม่า) 2.ป็นศูนย์กลางในการประสานงาน จัดทำและติดตามใบขอซื้อ (PR) ใบสั่งซื้อ (PO) และ ใบ...

บริษัท พาลาซโซ่ ไอเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
16 ม.ค. 62
7 . วิศวกร / โฟร์แมนควบคุมงานประจำโครงการรับสมัครด่วน !
1.สำรวจวัสดุที่ต้องใช้ วางแผนการทำงาน ประสานงาน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 2.ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของช่างให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง 3.ควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของช่าง และผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามแ...

บริษัท พาลาซโซ่ ไอเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
16 ม.ค. 62
8 . วิศวกรประเมินราคาออกแบบตกแต่งภายในและประเมินราคางานก่อสร้างรับสมัครด่วน !
-ออกแบบและประเมินราคางานออกแบบและตกแต่งภายใน -จัดทำต้นทุนหน่วยราคามาตรฐาน ราคางานก่อสร้างและราคางานเปลี่ยนแปลง -จัดทำหน่วยราคาของรายการก่อสร้างหรือวัสดุเพิ่ม-ลด รวมถึงการปรับปรุงหน่วยราคาสำหรับงานแก...

บริษัท พาลาซโซ่ ไอเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
16 ม.ค. 62
9 . Call Center สำนักงานศรีนครินทร์ และ สำนักงานรังสิตคลอง 5
1.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโปรโมชั่นโทรศัพท์มือถือ,สินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2.นำเสนอโปรโมชั่นรวมทั้งบริการเสริมอื่นๆ แก่ลูกค้า 3.ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุด 2 วัน (หยุดวันธรรมดา) 4.สามารถทำงานเป็นกะหมุน...

Manpower (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ปวช. 10,000 - ปวส. 13,000 - ปริญญาตรี 15,000 + ค่ากะ และสวัสดิการอื่นๆ
16 ม.ค. 62
10 . วิศวกรประเมินราคา
ถอดแบบ-ประเมินราคา และจัดทำBOQ

บริษัท ดับเบิ้ลยู อี พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ทเนอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 62
11 . วิศวกรออกแบบงานระบบเครื่องกลรับสมัครด่วน !
ออกแบบ และให้คำปรึกษางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

บริษัท ดับเบิ้ลยู อี พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ทเนอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ม.ค. 62
12 . วิศวกรออกแบบงานระบบไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
ออกแบบ และให้คำปรึกษางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

บริษัท ดับเบิ้ลยู อี พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ทเนอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ม.ค. 62
13 . ช่างเทคนิคเขียนแบบ รับสมัครด่วน !
เขียนแบบงานระบบภายในอาคาร ไดแก่ งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และปรับอากาศ (เครื่องกล)

บริษัท ดับเบิ้ลยู อี พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ทเนอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสรางของบริษัท
16 ม.ค. 62
14 . RA Officer
-ติดตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ และทวนสอบความสอดคล้อง -จัดการเอกสารสำคัญ เอกสารขึ้นทะเบียน อย.,เอกสารสรรพสามิตร,ฮาลาล ฯลฯ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และตามโครงสร้างเงินเดิอนขององค์กร
16 ม.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
1. ประสานงานและดำเนินการจัดฝึกอบรม in-house training ตามแผนการฝึกอบรมประจำปีของบริษัทฯ 2. จัดทำความจำเป็นในการฝึกอบรมของแต่ละตำแหน่ง 3. สนับสนุนการจัดกิจกรรม Orientation Program สำหรับพนักงานใหม่ของ...

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ม.ค. 62
16 . Supervisor R&D Packaging
-วางแผน ควบคุม กระบวนการออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า -จัดหาทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อใช้ในการกำกับดูแล พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และประเมินการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ...

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และตามโครงสร้างเงินเดิอนขององค์กร
16 ม.ค. 62
17 . Executive Officer I&R
-ดำเนินประสานงาน ติดตามความคืบหน้าโครงการวิจัยและนวัตกรรม -วางแผน ค้นคว้า พัฒนา ปรับปรุงงานนวัตกรรมและวิจัย -ประกวดผลงาน ด้านผลิตภัณฑ์

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และตามโครงสร้างเงินเดือนขององค์กร
16 ม.ค. 62
18 . Asst.Manager Engineering
1. วางแผนการจัดการและควบคุมระบบงานสาธารณูปโภค ระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ อากาศ และของเสีย เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตให้มีสาธารณูปโภคใช้งานอย่างต่อเนื่อง 2. วางแผนและติดตามการปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมระ...

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ม.ค. 62
19 . พนักงานแผนกจัดส่ง(วุฒิ ปวส.)
1. รับเข้า จัดเก็บ และเบิกจ่าย ไม้พาเลท 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ม.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ(Officer MIS)
- รับผิดชอบในการดูแลระบบคอมพิวเตร์ Client จัดการระบบ Server และระบบเครือข่าย พัฒนาระบบและจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศมาใช้ในองค์กร - รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและด้านความปลอ...

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 62
 พบ 1,349 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ