JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 35 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ในส่วนของธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ
- ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ - ให้บริการข้อมูลโปรโมชั่นการซื้อสินค้า - รับเรื่องและช่วยเหลือปัญหาการบริการเบื้องต้น สัมภาษณ์ ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
60 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 ++ ขึ้นไป/เดือน (เงินเดือนประจำ + รายได้อื่นๆ)
18 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ประจำโรงพยาบาลชั้นนำ (Thai/Eng)
เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูล ช่วยเหลือและตอบปัญหาการบริการเบื้องต้น รับเรื่องร้องเรียน ขอคำแนะนำต่างๆ แก้ปัญหาให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที เปิ...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน TH 14,000++ , EN 17,000++
18 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (Thai nationality ภาษาพม่าและกัมพูชา)
รับเรื่องร้องเรียนพนักงานภายในองค์กรและ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-10.00 น. เริ่มงานว...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000
18 มี.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลทางโทรศัพท์ของธนาคารชั้นนำของประเทศ
สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-10.00 น. เริ่มงานวันที่ 25 มีนาคม 2562 นี้ ห้ามพลาด!!! ลักษณะงาน : เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทำ...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน รายได้เฉลี่ย 15,000-20,000 บาทขึ้นไป/เดือน (เงินเดือนประจำ + เบี้ยขยัน+OT+Incentive+ค่าชม.+ ค่าภาษา)
18 มี.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางโทรศัพท์ภาษาท้องถิ่น อิสาน เหนือ ใต้ ยาวี
สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที มาก่อนมีสิทธิก่อนครับ !! เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-10.00 น. เริ่มงานวันที่ 25 มีนาคม 2562 นี้ ห้ามพลาด!!! ลักษณะงาน : เป็น...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน รายได้เฉลี่ย 15,000 ++ ขึ้นไป/เดือน (เงินเดือนประจำ + OT + Incentive + คำชม + ค่าภาษา)
18 มี.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุด่วนเหตร้ายทางโทรศัพท์ (ภาษาพม่า, เวียดนาม, กัมพูชา, ลาว)
สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-10.00 น. เริ่มงานวันที่ 25 มีนาคม 2562 นี้ ห้ามพลาด!!! ลักษณะงาน : เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทำ...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน รายได้เฉลี่ย 15,000 บาทขึ้นไป/เดือน (Salary, Incentive, OT , etc.)
18 มี.ค. 62
7 . Customer services Telesale Outbound สินค้าอุปโภคบริโภค (นนทบุรี)
สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-10.00 น. เริ่มงานวันที่ 25 มีนาคม 2562 นี้ ห้ามพลาด!!! ลักษณะงาน :เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทำห...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน รายได้เฉลี่ย 15,000++/เดือน (เงินเดือนประจำ+ เบี้ยขยัน+Incentive)
18 มี.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ด้าน IT Support,Help desk
สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-10.00 น. เริ่มงานวันที่ 25 มีนาคม 2562 นี้ ห้ามพลาด!!! ลักษณะงาน : เป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลเ...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน เฉลี่ย 15,000++
18 มี.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุทางรถยนต์ แถว BTS กรุงธนบุรี,สะพานตากสิน,วงเวียนใหญ่รับสมัครด่วน !
Customer service เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุทางรถยนต์ แถว BTS กรุงธนบุรี,สะพานตากสิน,วงเวียนใหญ่,สาทร แถวฝั่งธน สามารถเดินทางได้ สะดวก -รับสาย รับแจ้งอุบัติเหตุทางรถยนต์ ,จักรยานยนต์ ผ่านช่องทาง โ...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน รายได้เฉลี่ย 15,000 บาทขึ้นไป/เดือน (เงินเดือนประจำ + เบี้ยขยัน+OT+Incentive+คำชม+ ค่าภาษา)
18 มี.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ประจำภาครัฐ (นนทบุรี) (Eng/Thai)Urgently Required !
สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-10.00 น. เริ่มงานวันที่ 25 มีนาคม 2562 นี้ ห้ามพลาด!!! ลักษณะงาน : เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทำ...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้เฉลี่ย 15,000+++ บาทขึ้นไป/เดือน
18 มี.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ และประสานงานสายการบิน, Airline, AgentUrgently Required !
- เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลของสายการบิน เส้นทางการบิน ราคาตั๋ว และโปรโมชั่นของสายการบิน - บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน ปรับเปลี่ยนสถานะการจองตั๋วเครื่องบิน - ช่วยเหลือ แล...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน รายได้ TH 15,000 up, EN 25,000 up (เงินเดือนประจำ+รายได้อื่น ๆ)
18 มี.ค. 62
12 . Messenger/แมสเซ็นเจอร์ รับสมัครด่วน !
บริษัท GoBike 1. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ ให้เลือกหยุด 1 วัน 2. ช่วงเวลาในการทำงานตั้งแต่ 11.00 - 20.00 น. (เวลารวม 8 ช.ม.) 3. ขับจักรยานยนต์รับส่ง อาหาร ตามพื้นที่ที่กำหนด 4. รับงานผ่านแอปฯ ระบบปฎ...

บริษัท โกไบค์ จำกัด
20 รับทันที
เงินเดือน 13,000 +++
18 มี.ค. 62
13 . ประสานงาน/เลขานุการการตลาด
- จัดทำตารางนัดหมายของผู้จัดการฝ่ายการตลาด - จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร - บันทึกรายงานการประชุมและติดตามผลการดำเนินงานของส่วนงานต่างๆ - ดูแลต้อนรับลูกค้าและผู้มาติดต่อกับฝ่ายการตล...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 มี.ค. 62
14 . ขับรถรับ-ส่งของ
- ขับรถรับ-ส่งสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ - เก็บเช็ควางบิล - ขับรถรับเอกสารและอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย **เข้ามาสมัครพร้อมสัมภาษณ์ได้ทันที** วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-10...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ค่าส่งของ+เบี้ยขยัน+ค่าเสื่อมรถ+ค่าน้ำมัน
18 มี.ค. 62
15 . ประสานงานขาย / Telesales (มี Incentive)
- รับโทรศัพท์ ติดต่อลูกค้านำเสนอสินค้าและงานบริการของบริษัททางโทรศัพท์ - ทำใบเสนอราคา, ทำเอกสารบันทึกการขาย - ติดต่อประสานงานระหว่างวิศวกรขายกับลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายและนัดหมาย - สรุปรายงานการการเ...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-16,000 บาท + Incentive + เบี้ยขยัน
18 มี.ค. 62
16 . ERP Supportรับสมัครด่วน !
-ดูแล แก้ไขปัญหาระบบ ERP,ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์หรือ MIS -ดูแลงานให้อยู่ภายใต้ระบบ ISO 9001:2015 -อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
18 มี.ค. 62
17 . Online Marketing
- รับผิดชอบงานด้านการตลาด - ดูแลสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ - วางแผนการตลาดเพิ่มช่องทางการขายลูกค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 มี.ค. 62
18 . หัวหน้างานช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานตรวจสอบติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา ในอาคาร - ดูแล ซ่อม อุปกรณ์ สินค้าต่างๆในบริษัท - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 มี.ค. 62
19 . Training Engineer
-รับผิดชอบงานการเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับสินค้า กับพนักงานขายและลูกค้า -จัดทำสื่อการสอน และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
18 มี.ค. 62
20 . Product Specialist & Engineerรับสมัครด่วน !
- จัดทำโฆษณาสินค้า คิดโปรโมชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ - วางแผนการเลือกใช้สื่อ / วางแผนการส่งเสริมการขาย - ศึกษาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มีความชำนาญเพื่อแนะนำฝ่ายขายหรือลูกค้าได้ชัดเจน - แก้ไขปัญหาและส...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000 บ.+เบี้ยขยัน+Incentive
18 มี.ค. 62
 พบ 35 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ