JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 139 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สรรหารายเดือน (ประจำ สาขาบางพลี)รับสมัครด่วน !
- สรรหาและคัดเลือกพนักงานประเภทรายเดือน รายวัน (แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว) - สัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานเบื้องต้น - จัดทำสัญญาจ้างพนักงาน - จัดทำทะเบียนพนักงานใหม่ - จัดทำเอกสารประกันสังคม - จัดท...

บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประจำโรงงานบางพลีและสาธุประดิษฐ)
-.พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบใหม่ ๆ ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย - ประสานงาน ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - วิจัยและพัฒนา หาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้ตรงความต้องการของ...

บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
3 . หน.แผนกความปลอดภัย,จนท.จป.วิชาชีพ,จป.กะ ( สาขาบางพลี, สาธุประดิษฐ์)รับสมัครด่วน !
(ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จปว.) โดยตำแหน่ง) 1. บริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน ภายในโรงงาน และระบบงานด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 2. บริหารและควบคุมและปฏิบัติงานงานตามกฎ...

บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
4 . ธุรการการผลิต
1.ประสานงานการผลิต (Shop Floor) 2.จ่าย Order สินค้าที่ผลิต 3.ตรวจสอบเอกสารตรงตามแผนที่ผลิต 4.เบิก - จ่ายอุปกรณ์ที่ประกอบการผลิตได้ถูกต้องครบถ้วน 5.รายงานผลการผลิตให้ถูกต้อง

บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
5 . ช่างปรับแต่งติดตั้งและช่างพิมพ์ ( บางพลี,สาธุประดิษฐ์ )รับสมัครด่วน !
- ควบคุมเครื่องจักรให้ได้คุณภาพตาม Spec, ควบคุม - ตรวจสอบ ขั้นตอนการผลิต - ควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
10 อัตรา (เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ)
เงินเดือน ตามตกลง/ประสบการณ์
20 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์
ออกแบบงานตามคำสั่งลูกค้า

บริษัท ประสานมิตรแอ๊ดว๊านส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความสามารถ
20 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เพศหญิง ประจำสำนักงานพระรามสาม
-ทำงานด้านเอกสาร การจัดแฟ้มรายงานต่างๆ -ทำเอกสารใบสัญญาจ้าง และเอกสารHR อื่นๆ -บันทึกข้อมูลPayroll ใน Program B-plus -จัดทำตารางงานใน Program Excle -บันทึกลายน้ิวมือ พนักงาน -ทำบัตรพนักงาน และเอ...

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000++
20 พ.ค. 62
8 . Security System Officer ดูแลงาน GPS และกล้องCCTV ประจำสำนังานสาธุประดิษฐ์
-ดูแลและติตดั้งระบบ GPS และกล้องCCTV -บันทึกข้อมูล และตรวจสอบงานด้าน GPS

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000
20 พ.ค. 62
9 . รับสมัครช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ ประจำสำนักงานสาธุประดิษฐ์ รายได้ 15,000-17,000
- ซ่อมแซม แก้ไขรถหุ้มเกราะของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา - จัดส่งรถเข้าศูนย์บริการ หรืออู่ซ่อมรถ เมื่อเวลาเกิดปัญหารถเสีย - จัดส่งรถเข้าศูนย์เพื่อทำการเช็คเครื่องตามระยะทางและ...

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000
20 พ.ค. 62
10 . พนักงานหน่วยนับเงินสด 17,000+ ประจำสำนักงานสาธุประดิษฐ์ โทรเลยรับด่วน 0818848249
- นับเงินด้วยเครื่องนับเงิน ทั้งธนบัตร และเงินเหรียญ - ตรวจเช็คธนบัตร - มีวันหยุด สัปดาห์ละ 1 วัน สวัสดิการสำหรับตำแหน่งนี้ มีโบนัส และสวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว ประกันชีวิต ประกันอ...

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 17,000+มีโอทีให้ทำทุกวัน
20 พ.ค. 62
11 . รับส่งเอกสาร แมสเซนเจอร์ ประจำสำนักงานสีลม รายได้รวม 13,000ขึ้นไป
ความรับผิดชอบ - บริการจัดส่งสินค้าตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย - บริการรับสินค้าตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย - จัดส่งและรับสินค้าตามมาตรฐาน และกฎระเบียบของบริษัท - งานแสดงสินค้าบางกอกโชว์ คุณสมบัติ - มีคว...

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 13,000+
20 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ลำเลียงเงิน ประจำห้องนับเงิน รายได้รวม 17,000+ ประจำพระรามสาม
-ยกลำเลียงเงิน ตามที่รับมอบหมาย -เบิกพัสดุ ต่างๆ

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000
20 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี Billing ประจำสำนักงานสีลม
-ประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อทำการออกใบแจ้งหนี้ให้ถูกต้องภายในกำหนด -จัดทำรายงานต่างๆ เกี่ยวข้องให้กับลูกค้าและส่วนงานอื่น -จัดเก็บเอกสารทางบัญชี และการออกใบแจ้งหนี้ให้ครบถ้วนเรียบร้อย

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ขับรถขนเงิน ประจำสาธุประดิษฐ์ และสนามบินสุวรรณภูมิ รายได้รวม 18,000 รับสมัครด่วน !
- ขนส่งเงินระหว่างธนาคาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ผู้ที่สนใจรีบติดต่อมา รับก่อน 11 อัตรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 17,000 บาทขึ้นไป
20 พ.ค. 62
15 . พนักงานขับรถ เติมเงิน ATM ประจำสำนักงานพระรามสาม รายได้รวม 20,000 บาทขึ้นไปรับสมัครด่วน !
- ขับรถ เติมเงินตู้ ATM และการซ่อมบำรุงตู้ ATM ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา พร้อมที่จะเข้างานเป็นกะได้ มาสมัครสัมภาษณ์ทราบผลทันทีในวันเดียวไม่ต้องเสียเวลา ประจำสำนักงานพระรามสาม

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 18,000 บาทขึ้นไป
20 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่Cashier ตรวจนับเงินรายได้รวม 17,000 บาทสัมภาษณ์ทราบผลทันที 0818848249รับสมัครด่วน !
- นับเงินด้วยเครื่องตรวจนับเงิน - ตรวจสอบคุณภาพเงินของลูกค้า - นับเงินเพื่อส่งให้ธนาคาร บรรจุกล่อง บรรจุถุง เข้าปลอกสายรัดธนบัตร ฯลฯ

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน รายได้มากกว่า 15,000-18,000 บาทขึ้นไป
20 พ.ค. 62

บริษัท เอ็ม.เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
20 พ.ค. 62
18 . วิศวกรโยธา / วิศวกรสนาม
ควบคุมและวางแผนงานก่อสร้างบ้านเดี่ยว อาคารสำนักงาน

บริษัท เอ็ม.เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
19 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง-สาขาระยอง
• รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน งานซ่อมบำรุงทั่วไปของบริษัทฯ • วางแผนการซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป งานความปลอดภัยของระบบต่าง ๆ ระยะสั้นและระยะยาว • เสนอแนะแนวทางการแก้ไข เครื่องจักร อุปกรณ์ เ...

บริษัท พร้อมมิตรเคมี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการจัดซื้อ (จ.ระยอง)รับสมัครด่วน !
• งานสรรหาว่าจ้าง • งานเอกสาร เงินเดือน • ทะเบียนพนักงานและงานสถิติขาด ลา สาย • งานฝึกอบรม • ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย • ควบคุมเอกสารในระบบ ISO9001 : 2015 • กิจกรรม สวัสด...

บริษัท พร้อมมิตรเคมี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
 พบ 139 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ