เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 228 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานแนะนำผลิตภัณท์Dtac ประจำสาขารับสมัครด่วน !
1. ขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจำสาขา 2. ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับโปรโมชั่นของสินค้า 3. ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการในร้าน ให้ลูกค้าได้รับความพอใจเกินความคาดหวัง 4. เสนอบริการเสริมที่เหมาะกับพฤติกรร...

บริษัท เลคคอมมูนิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม (ช่วงทดลองงาน) ไม่ต่ำกว่า12,000 บาท +ผลตอบแทนพิเศษอื่น และปรับเพิ่มขึ้นหลังพ้นทดลองงาน
19 ม.ค. 62
2 . พนักงานรับชำระค่าบริการรับสมัครด่วน !
- รับชำระค่าบริการโทรศัพท์ Dtac - แนะนำโปรโมชั่นต่างๆต่างๆของDtac - แนะนำโทรศัพท์ที่เหมาะกับการใช้งานของลูกค้า - เสนอให้ลูกค้าใช้บริการเสริมของ Dtac - ทำรายงานสรุปประจำวัน - มีส่วนร่วมในการพัฒนาก...

บริษัท เลคคอมมูนิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม (ช่วงทดลองงาน) ไม่ต่ำกว่า13,000 บาท +ผลตอบแทนพิเศษอื่น และปรับเพิ่มขึ้นหลังพ้นทดลองงาน
19 ม.ค. 62
3 . พนักงานขาย ประจำสาขารับสมัครด่วน !
1. ขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจำสาขา 2. ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับโปรโมชั่นของสินค้า 3. ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการในร้าน ให้ลูกค้าได้รับความพอใจเกินความคาดหวัง 4. เสนอบริการเสริมที่เหมาะกับพฤติกรร...

บริษัท เลคคอมมูนิเคชั่น จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม (ช่วงทดลองงาน) ไม่ต่ำกว่า12,000 บาท +ผลตอบแทนพิเศษอื่น และปรับเพิ่มขึ้นหลังพ้นทดลองงาน
19 ม.ค. 62
4 . พนักงานบริการลูกค้า ประจำสาขา dtac centerรับสมัครด่วน !
1. บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ให้ลูกค้าประทับใจ เกินความคาดหวัง 2. แนะนำสินค้าของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า 3. ขายสินค้าของบริษัทฯ 4. ให้คำปรึกษาแก้ปัญหาให้ลูกค้า 5. จัดทำรายงานการขา...

บริษัท เลคคอมมูนิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน รายได้ (ช่วงทดลองงาน) ไม่ต่ำกว่า 12,000 บาท +ผลตอบแทนพิเศษอื่น และปรับเพิ่มขึ้นหลังพ้นทดลองงาน
19 ม.ค. 62
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการประจำสาขา Dtac Centerรับสมัครด่วน !
1. ช่วยบริหารงานทั่วไปในสาขา 2. บริการลูกค้า 3. แนะนำสินค้าต่างๆ 4. จัดทำรายงานการขายตามที่สำนักงานใหญ่กำหนด

บริษัท เลคคอมมูนิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท
19 ม.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่เทคนิค ประจำคลังปู่เจ้าสมิงพราย/สุขุมวิท 74รับสมัครด่วน !
- ให้บริการซ่อมแซม และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท - วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ และหาแนวทางแก้ไข - ดูแลเครื่องมือ และอุปกรณ์ซ่อมแซมต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอ...

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 12,000-14,000
19 ม.ค. 62
7 . (เพศหญิง)เจ้าหน้าคลังสินค้าและบริการลูกค้า ประจำสาขา Jas ศรีนครินทร์
รายละเอียดงาน - ดูแลลูกค้าหน้า Shop ของบริษัท - จัดเซตสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า - จัดเรียงสินค้าภายใน Shop ให้เต็มอยู่เสมอ - ทำเอกสาร คีย์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Excel ให้กับทางร้าน สถานที่ปฏิบ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000+OT
19 ม.ค. 62
8 . ช่างกราฟฟิกโรงพิมพ์
- ออกแบบและรับไฟล์งานจากลูกค้าแล้วตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง แปลงไฟล์งานจากลูกค้าได้ - เตรียมไฟล์ส่งร้านทำเพลท - ประสานงานเรื่องออกแบบกับลูกค้า

พี. แอนด์. พี. ปริ้นติ้ง พรีเพรส
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000++
19 ม.ค. 62
9 . พนักงานบริหารลานจอด / พนักงานดูกล้อง CCTV / แคชเชียร์ลานจอด (ห้าง มิกซ์ จตุจักร)
1.ควบคุมและบริหารจัดการลานจอดรถของโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2.วางแผนจัดตารางการทำงาน ความคุมการปฏิบัติงานของพนักงานลานจอดรถ 3.ดูแลการจัดพื้นที่จอดรถรวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร...

บริษัท หวาไถ้ อุตสาหกรรม จำกัด
ไม่จำกัดอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 ม.ค. 62
10 . ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ตามใบแจ้งซ่อม - บำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ตามแผนการบำรุงรักษา (PM) - ควบคุมการทำงานของเครื่องบอยเลอร์ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท หวาไถ้ อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
11 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ดูแลการรับเข้าสินค้า / วัตถุดิบ ในคลังสินค้า - ดูแลการจัดเก็บสินค้า และตรวจสอบคุณภาพสินค้า - ดูแลการเบิกจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท หวาไถ้ อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
4 อัตรา
19 ม.ค. 62
12 . Safety Officer (สำโรงใต้)
- To inspect and give recommendations to the company to comply with the law on occupational safety, health and environment. -To analyze the work to indicate possible dangers, including to set and pr...

360 Quality Management Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000
19 ม.ค. 62
13 . Sales staff (Automotive industrial) สำโรงใต้/พระประแดง
1. Product presentation to customer. 2. Prepare and make presentation and quotation. 3. Maintain, create and develop sales through existing and prospective Customers. 4. Establish and maintain effe...

360 Quality Management Co., Ltd.
เงินเดือน 23,000-25,000
19 ม.ค. 62
14 . Japanese Interpreter N2 ขึ้นไป (สำโรงใต้) รับสมัครด่วน !
- Support and coordinate between Japanese Management and Thai Staff. - Translate between Japanese - Thai both of meeting and documentation. - Support for administration jobs. - Coordinating with ot...

360 Quality Management Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 35,000 (ตามตกลง)
19 ม.ค. 62
15 . ช่างไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์รับสมัครด่วน !
1.แก้ไขซ่อมบำรุงระบบ Control เครื่องจักร 2.บำรุงรักษาและตรวจสอบเครื่องจักร

บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สินรับสมัครด่วน !
1. จัดทำ บันทึก และคำนวณค่าเสื่อมราคาของแม่พิมพ์ 2. จัดทำ บันทึก และคำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน 3. สรุปค่าใช้จ่ายงานโครงการ 4. ปิดงานโครงการ 5. ตรวจสอบรายงาน FA กับบัญชีแยกประเภท 6. ปันส่วนค่า...

บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
19 ม.ค. 62
17 . พนักงานฝ่ายผลิต
- ทำการผลิตตามเป้าหมายที่กำหนด - ปรับตั้งแม่พิมพ์/เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต - จัดเตรียมวัตถุดิบ,เครื่องจักร,และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต - ร่วมปรับปรุง แก้ไข ลดจำนวนของเสียที่เกิดขึ้น และควบคุมการใช้...

บริษัท กิติวัฒนาพลาสเทค จำกัด
เงินเดือน วันละ 350 บาท มีOT
19 ม.ค. 62
18 . พนักงานขับรถส่งของ
- ขับรถกระบะส่งของ - ดูแลรักษารถ

บริษัท กิติวัฒนาพลาสเทค จำกัด
เงินเดือน 12,000-13,000
19 ม.ค. 62
19 . วิศวกรไฟฟ้า /Electrical engineer รับสมัครด่วน !
- ออกแบบระบบ Control ของเครื่องจักร , - เขียนโปรแกรม PLC , Touch Screen , - Setup inverter , Servo motor - ดูแลระบบวงจรไฟฟ้า ทดสอบควบคุม

THAI CENTRAL MECHANICS Co., Ltd.
1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
19 ม.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
-บริการรับชำระเงิน ดูแลการใช้งานเบอร์โทรศัพท์ AIS ให้ลูกค้าและบริการขายเครื่องโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมให้ลูกค้า - ฐานเงินเดือน 13,000-15,000 บาท/เดือน +OTประมาณ4,000 บาท คอมมิชชั่น 5,000 – 10,00...

บริษัท สายฟ้า เทเลคอม จำกัด
เงินเดือน 20,000-27,000
19 ม.ค. 62
 พบ 228 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ