JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 319 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sale Engineer / Sales กรุงเทพฯ
1.ติดต่อประสานงานขายกับผู้แทนจำหน่ายและผู้รับเหมาในพื้นที่ 2.เปิดลูกค้าใหม่และเพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 3.จัดเตรียมเอกสารและแคตตาล็อค ข้อมูลสินค้าเพื่อนำเสนอสินค้ากับลูกค้า 4.รวบ...

บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพรับสมัครด่วน !
- จัดทำมาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการทำงานส่วนบุคคลและอุปกรณ์ความปลอดภัยของเครื่องจักร - สำรวจตรวจสถานที่ และการปฏิบัติของพนักงานให้อยู่ในกรอบของนโยบายความปลอดภัย - จัดทำและดำเนินการด้านเอกสา...

บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
3 . วิศวกรวางแผนการผลิต
- วางแผนประสานงานและควบคุมปริมาณงานของหน่วยงานผลิต ผ่านทางผู้ควบคุมงานซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาให้ได้ตามเป้าหมาย - วางแผนในการจัดเตรียมปัจจัยและทรัพยากรในการผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า...

บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
4 . ช่างกลึง CNCรับสมัครด่วน !
ผลิตและซ่อมแซมลูกรีด, ชิ้นส่วนของเครื่องจักรและอะไหล่ที่ชำรุด โดยวิธีการ กัดไส กลึง เจียร ให้ได้ตามแบบที่กำหนด

บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
5 . ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง
ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการผลิต

บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีวางบิลลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1. ออกเอกสาร/บันทึกการตั้งหนี้-ลูกค้า และลูกหนี้ในเครือและอื่นๆ (ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน) 2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้/จัดมำใบสำคัญรับเงิน/พร้อมเอกสารการรับเงิน 3. ...

Bake A Wish (บริษัท เบค อะ วิช เจ.เอช.ซี จำกัด)
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
20 พ.ค. 62
7 . ผู้จัดการโรงงานรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบควบคุมกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตราฐาน 2. ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แก้ไขปัญหา และกำหนดวิธีการป้องกัน 3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในอื่นๆ เช่น ก...

Bake A Wish (บริษัท เบค อะ วิช เจ.เอช.ซี จำกัด)
เงินเดือน 20,000 บาท
20 พ.ค. 62
8 . ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ และ Update ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงานให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เช่น พนักงานเข้าใหม่ ลาออก โอนย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ปรับเงินเดือน เป็นต้น เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารบุคลา...

Bake A Wish (บริษัท เบค อะ วิช เจ.เอช.ซี จำกัด)
เงินเดือน 15,000 บาท
20 พ.ค. 62
9 . Network Engineering Manager
- ประสานงานกับผู้ผลิต/เจ้าของผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) - จัดเตรียม จัดทำ ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้า และ คู่มือการใช้งานต่างๆ - ออกแบบ ทดสอบ วัดผล ของระบบตาม Spec, Requirement - ดูแล และ support การติดตั้ง...

Easy Net Co.,Ltd.
เงินเดือน 28,000-38,000
20 พ.ค. 62
10 . Marketing Officer (Website Admin & Digital Marketing)
1.ดูแลและพัฒนาเวปไซต์บริษัท 2.สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop และ illustrator ได้ 3.มีความรู้พื้นฐานด้านHTML 4.แปลข่าวสาร และเรียบเรียงใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์ (อังกฤษ-ไทย) 5.มีความรู้ความเข้าใจเรื...

Easy Net Co.,Ltd.
เงินเดือน 18,000-20,000
20 พ.ค. 62
11 . ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงานการสั่งซื้อนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 2.คัดเลือก Supplier เพื่อเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ 3.ตรวจเช็คพิกัดศุลกากรและกฎระเบียบการนำเข้าของวัตถุดิบแต่ละชนิดก่อนทำการสั่งซื้อ 4.ตรวจเช็ครา...

บริษัท คานาอัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ปทท) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62

FEMTOBIT CO., LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์
20 พ.ค. 62
13 . ผู้จัดการ/Supervisor แผนกผลิต
- ควบคุมเครื่องเป่าเพลาสติก PE/ฟิล์มหด - มีความรู้ด้าน Packaging พิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของเครื่องจักรได้ - และงานอื่นๆ ที่หัวหน้างานมอบหมายให้

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
14 . วิศวกรรมคุณภาพ/วิศวกรรมการผลิต/วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมเครื่องกล ทุกตำแหน่งรับสมัครด่วน !
1.วางแผนงานด้านวิศวกรรมในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตในด้านเครื่องจักร ระบบวิศวกรรมต่างๆ อาทิ ระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า และอื่นๆ 2.ควบคุมดูแลงานด้านการออกแบบ และทดสอบระบบวิศวกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่...

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
20 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
- วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้าตลาด - ดูแลและตรวจสอบการจัดทำสูตร,ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ - ทวนสอบการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อคุณส...

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่แผนกความปลอดภัยวิชาชีพรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 2.จัดทำแผนงานความปลอดภัยประจำปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและลดอุบัติเหตุ 3.ประชาสัมพันธ์ แนะนำ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก้พ...

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
20 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล
- จัดทำเงินเดือนพนักงาน - ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น ประกันสังคม และอื่นๆ - สรรหาและคัดเลือกบุคลากร - งานอื่นๆตามมอบหมาย

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
18 . ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ (ราชพฤกษ์/ตากสิน/สุขสวัสดิ์/ราชดำเนิน)รับสมัครด่วน !
1. เช็คระยะกิโลรถ 2. ซ่อมรถจักรยานยนต์ 3. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ทำงาน 6 วัน วันหยุดต้องตกลงกับคนอื่นในทีม Triumph สาขา ราชพฤกษ์ Kawasaki สาขา ราชพฤกษ์ Ducati สาขา ราชพฤกษ์ Motopraram ...

บริษัท โมโตฮอลิค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
19 . กราฟฟิคดีไซน์รับสมัครด่วน !
- ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ - เเก้ไขเเละจัดวางเเพ็ทเทิล - สามารถสื่อสาร ตอบโต้กับลูกค้าได้

บริษัท เอ็น ที การพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
20 . Sales (ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า,ตู้คอลโทรลไฟฟ้า)
1. วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขาย 2. วางแผนกลยุทธ์การขายทั้งระยะสั้นและยาว 3. จัดทำโครงการรองรับแผนการขาย 4. วางแผนการส่งเสริมการตลาด 5. ตรวจติดตามผลการขาย 6. วางแผนหาลูกค้าใหม่ 7. กำหนดแนวทาง...

บริษัท ไทยเทคนิคอีเล็คตริค จำกัด
เงินเดือน 15,000บาท/ด ค่าเสื่อมสภาพรถ 4,000บาท/ด ค่าโทรศัพท์ 1,000บาท/ด บัตรเติมน้ำมัน 6,000 บาท/ด
20 พ.ค. 62
 พบ 319 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ