เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 312 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ Patternรับสมัครด่วน !
- รับงานผลิตสินค้าตัวอย่าง และจัดทำใบ SIZE SPEC และคำนวณ MARK - เตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตสินค้าตัวอย่าง - ทำ PATTERN อ่อนเพื่อผลิตสินค้าตัวอย่าง - ตรวจสอบขั้นตอนการเย็บสินค้าตัวอย่าง - นำเสนอรูปแบบ...

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 62
2 . พนักงานขาย
1.จัดเรียงสินค้าและเติมสินค้า 2.จัดทำเอกสารและยอดขายที่รับผิดชอบ 3.บริการจัดการงานขายที่รับผิดชอบ 4.ประสานงานกับร้านค้าและบริษัท 5.รายงานผลการติดตามเรื่องสินค้าและการขาย 6.ดูแลและคุมสต็อคสินค้าหน...

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ติดตามการส่งมอบ
1.จัดทำเอกสารการส่งมอบสินค้า 2.จับทำใบ Plan 3.จัดทำ INVOECE,PACKING LIST 4.ดำเนินการขั้นตอนต่าง ใน การ LOAD สินค้าแต่ละ Shipment 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ม.ค. 62
4 . พนักงานขาย PCรับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานที่ห้าง สยามพารากอน 1 อัตรา - ปฏิบัติงานที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 2 อัตรา Part Time วันที่ 23-28/9/61 - จัดเรียงสินค้า - ขายสินค้า (ตามห้างสรรพสินค้า) - ทำเอกสารการเปิดสินค้า - รับคืน...

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่นำเข้าสิทธิประโยชน์
-ติดต่อประสานงานกับธุรกิจและฝ่ายผลิต เพื่อจัดทำ เอกสารส่งออก และสรุปยอดการส่งออก ได้จริง ให้กับลูกค้าทุกราย -ติดตามข้อมูลการส่งออก เพื่อการจองเรือ , AIR และ อื่น ๆ ตามที่ลูกค้าระบุมา และติดตามใบรั...

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ม.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ Supportรับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ Front ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตั้งแต่รับทราบความต้องการ การจัดทำ&ส่งตัวอย่าง การ Test จนถึงงาน Accesories Packaging Order Shipment และ Payment -ประสานงานกับทุกหน่วยงานท...

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ม.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลคลังสินค้าปกติรับสมัครด่วน !
1.บันทึกข้อมูลตามเอกสารรับเข้า-จ่ายออก 2.คีย์เอกสารรับจ่ายในระบบสต็อค 3.ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามขั้นตอนของตำแหน่งงาน 4.ปิดบัญชีสต็อกคงเหลือประจำวัน

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ม.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ธุรกิจต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- รับทราบความต้องการของลูกค้า - ประสานกับโรงงาน เพื่อทราบข้อจำกัดของโรงงาน - ประสานกับห้องตัวอย่าง / โรงงาน เพื่อทำสินค้าตัวอย่าง - ประสานงานเรื่องต้นทุนและตัวอย่าง นำเสนอหัวหน้างาน เพื่อทำราคา - ...

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ FRONT (ญี่ปุ่น)รับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตั้งแต่รับทราบความต้องการ, การจัดทำ & ส่งตัวอย่าง, การ TEST จนถึงงาน ACCESORIES, PACKAGING, ORDER, SHIPMENT และ PAYMENT 2.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ SUP...

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ขายและประสานงานขายรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับการโรงงาน - เปิด ORDER ด้วยระบบ M3 - สรุปยอดขาย และสรุปปิดงานขาย - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - จัดทำเอกสารรับคืนสินค้าหลังจากเสร็จงานขาย - ออกงานขาย - สามารเดินทางต่างจังหวัดไ...

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ม.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (พระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1. รับสมัครงาน นัดสัมภาษณ์ ทดสอบความรู้เบื้องต้น,สัมภาษณ์คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น 2. จัดทำสัญญาจ้างงาน และหนังสือค้ำประกัน,ปฐมนิเทศเบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในการทำงาน 3. สั่งซื้อ และเบิก-จ่...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
16 ม.ค. 62
12 . นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายประกันคุณภาพ (พระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1.นำระบบประกันคุณภาพมาปรับใช้ให้สอดคล้องตามมาตราฐาน 2.กำหนดแผนและกำหนดการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกให้เกิดขึ้นตามระยะเวลาทีกำหนดในมาตราฐานวิธีปฏิบัติงาน และข้อกฏหมาย ทั้งนี้ควรมีการติดต...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
หลายอัตรา
16 ม.ค. 62
13 . ธุรการฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
1. ดูแลควบคุมเอกสารของฝ่ายประกันคุณภาพ 2. จัดทำเอกสาร Released ของยาสำร็จรูป 3. นำส่งเอกสารการ Released ให้คลังสินค้า 4 เก็บรวบรวมและตรวจ BMR เบื้องต้น 5. ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎ GMP 6. ปฏิบ...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
16 ม.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่หน่วยงานสอบเทียบ(พระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1. วางแผนกการดำเนินการสอบเทียบเครื่องจักรภายในโรงงาน และเครื่องจักรที่ส่งออกสอบเทียบภายนอกโรงงาน 2. ดำเนินการตามแผนการสอบเทียบเครื่องจักรที่กำหนด 3. ดำเนินการจัดเก็บ และรวบรวมผลการสอบเทียบของเครื่อง...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
16 ม.ค. 62
15 . เภสัชกรผลิตยาเม็ด(โรงงานเชียงราย)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการผลิตยาเม็ดให้เป็นไปตามแผน - บริหารจัดการพนักงานผลิตในไลน์การผลิต - บริหารจัดการงานการผลิตให้มีคุณภาพเป็นไปตามระบบ GMP - บริหารจัดการเอกสารด้านการผลิตให้เป็นไปตามระบบ GMP และระบบเอกสา...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
16 . ช่างฉีดเม็ดพลาสติก (โรงงานเชียงราย)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลเครื่องฉีดเม็ดพลาสติก 2. ดูแลเครื่องจักร 3. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
17 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อโครงการรับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุดิบ เครื่องจักร อื่นๆ 2. หาผู้ขาย เปรียบเทียบราคา 3. ติดตาม ควบคุม การสั่งของเข้า ทั้งวัตถุดิบในการผลิต และเครื่องจักร ให้ทันต่อความต้องการ 4. ประสานงานกับ Supplier แล...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
18 . ผจก.บัญชี-ต้นทุน (พระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
- บริหารงานบัญชี-การเงิน ทั้งระบบ - และมีความรู้ในระบบ ERP

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
19 . นิติกร(ฝ่ายกฏหมาย)ประจำรามอินทรารับสมัครด่วน !
- จดจัดตั้งบริษัท / แก้ไขข้อมูลบริษัทฯกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า - ติดต่อกรมสรรพากร หรือ หน่วยงานราชการอื่นๆ - ติดต่อการขออนุญาตต่างๆ - การทำรายงาน,ทำเอกสารประชุมกรรมการ , ประชุมสามัญ - วิสามัญ - ตรว...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังสินค้าสำเร็จรูปรับสมัครด่วน !
1. รับบิลจาก เจ้าหน้าที่ Billing เพื่อการตรวจสอบ และลงบันทึก 2. ทำบันทึกการซื้อขายสินค้าเข้าคลัง บริษัท พรอส,โมเดิร์น และบริษัทในเครือในระบบ ERP 3. จัดทำรายงานสินค้าสำเร็จรูปคงคลังประจำสัปดาห์,ประจ...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
16 ม.ค. 62
 พบ 312 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ