เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 318 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . sale-กรุงเทพฯและปริมณฑล
1.ติดต่อประสานงานขายกับผู้แทนจำหน่ายและผู้รับเหมาในพื้นที่ 2.เปิดลูกค้าใหม่และเพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 3.จัดเตรียมเอกสารและแคตตาล็อค ข้อมูลสินค้าเพื่อนำเสนอสินค้ากับลูกค้า 4.รวบ...

บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
2 . ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง
ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการผลิต

บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
3 . หัวหน้าแผนกประกันคุมคุณภาพ (QA)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและทบทวน การวางแผน ดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุงระเบียบและวิธีการทำงานในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ควบคุมและทบทวน การวางแผน ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงมาตรฐานการตรวจวัด และทดสอบผลิต...

บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
4 . พนักงานขายโครงการ, Sale Executive
- ต้อนรับลูกค้าและชี้แจงรายละเอียดโครงการ - เสนอโปรโมชั่นตามข้อเสนอบริษัท - จัดทำรายงานลูกค้าที่เข้าชมและจองซื้อ - ประสานงานเรื่องสินเชื่อกับทางธนาคาร - ตรวจรับบ้านกับลูกค้าและประสานงานกับวิศว...

บริษัท พี แอล เค เอสเตท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
5 . Personal Assistant/Administrator
1. Perform variety of secretarial duties and administrative support to management. 2. Manage and maintain executive’s schedules and calendar arrangement. 3. Manage and prepare documents before passi...

Who Cpa Asia Co.,Ltd
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
6 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)ศูนย์พระสมุทรเจดีย์
จัดทำและวางแผนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วิเคราะห์และตรวจสอบสาเหตุการประสบอุบัติเหตุ ในการทำงาน ปรับปรุงและติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งตรวจวัดและประเมินสภ...

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างองการและประสบการณ์
15 พ.ย. 61
7 . พนักงานขายประจำสำนักงานขาย (โครงการสุขสวัสดิ์64)
1.ต้อนรับและดูแลลูกค้า อธิบายรายละเอียดโครงการ 2.เสนอขายและให้ข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆแก่ลูกค้า 3.วางแผนกงานขายเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมาย 4.จัดทำข้อมูล , ติดตามลูกค้าเพื่อทำการโอน 5.งานอื่นๆที่ได้รั...

บริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น (ตามโครงสร้างบริษัทฯ)
15 พ.ย. 61
8 . MAINTENANCE SUPERVISOR, ASST MANAGER
- ควบคุมดูแลงาน Maintenance Mold - สามารถระบุปัญหาถึงวิธีการซ่อม ดูแลรักษา Mold - วางแผนการซ่อม ดูแลรักษา Mold - สามารถสอนงาน ถึงวิธีการดูแล รักษา Mold ให้กับพนักงานใต้บังคับบัญชาใด้ - ควบคุม ดูแล...

KEN MAX (THAILAND) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
9 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการผลิตสินค้า โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MRP. 2.ออกเอกสารใบสั่งงานประจำวัน(่job order sheet) ให้ฝ่ายผลิตในแต่ละวัน 3.ตรวจสอบรายงานผลการผลิตเทียบกับแผนผลิตที่ได้วางแผนผลิตไว้ 4.ติดต่อประสานงานกั...

KEN MAX (THAILAND) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างยริษัท
15 พ.ย. 61
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- รับข้อมูลในการสั่งซื้อของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร - ตรวจสอบการสั่งซื้อกับ Budget ที่กำหนดไว้แต่ละแผนก - นำข้อมูลในการสั่งซื้อมาเปิดที่ได้ตวจสอบแล้ว เพื่อเปิด Purchase Order - จัดเอกสาร PO ...

KEN MAX (THAILAND) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 พ.ย. 61
11 . ASST.Sale ManagerUrgently Required !
Responsible for the development and performance of all sales activities in assigned market. Staffs and directs a sales team and provides leadership towards the achievement of maximum profitability and...

KEN MAX (THAILAND) Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
15 พ.ย. 61
12 . Programerรับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในบริษัท - ปรับแต่งและสำรองข้อมูลการตั้งค่า Configuration ของอุปกรณ์ที่รับผิดชอบ - ทำการบำรุงรักษา ซ่อมแก้ไขอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์

KEN MAX (THAILAND) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
15 พ.ย. 61
13 . วิศวกรแมคคาทรอนิคส์ (ประจำบ้านบึง)รับสมัครด่วน !
- ซ่อมแซมระบบ PLC - ซ่อมระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000+ประสบการณ์+สวัสดิการต่างๆ
15 พ.ย. 61
14 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง (TFM บ้านบึง)รับสมัครด่วน !
1. สรรหาพนักงาน 2. งานด้านแรงงานสัมพันธ์ 3. งานด้านแรงงานต่างด้าว MOU 4. งานสถิติการทำงานของพนักงาน 5. งานสวัสดิการ 6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
15 พ.ย. 61
15 . นิติกรรับสมัครด่วน !
1. ดูแลสัญญาต่างๆ ของบริษัทฯ 2. ติดต่อหน่วยงานราชการ และเอกชน 3. เป็นตัวแทนด้านกฏหมายให้กับบริษัทฯ

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
15 พ.ย. 61
16 . จัดซื้อฝ่ายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานเจรจาต่อรองกับบริษัทคู่ค้า - ติดตามประสานงานในการนำเข้า เพื่อให้ตรงตามกำหนด - จัดทำเอกสารการนำเข้า ประสานงานกับชิปปิ้ง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
15 พ.ย. 61
17 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง (TFM กรุงเทพ-บ้านบึง)รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบงาน HR - มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน - ดูแลงานทั่วไปของสำนักงาน - งานด้านค่าจ้าง (โปรแกรม B-Plus) - บริหารจัดการงานบุคคล - มีประสบการณ์ด้านแรงงานต่างด้าว MOU - งานด้านสรรหา - สวัสดิกา...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
15 พ.ย. 61
18 . Programmer 1 ตำแหน่ง (กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
- สามารถเขียนโปรแกรม และพัฒนา Website ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ - ควบคุมดูแลระบบไอที , ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ - มีประสบการณ์ด้าน ERP , MRP - มีความรู้โปรแกรม B-Plus , Max5 , Autoflight , ...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
15 พ.ย. 61

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 300+ บาท/วัน
15 พ.ย. 61
20 . พนักงานขายเหล็กต่างจังหวัด (ภาคใต้)รับสมัครด่วน !
- ขายสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง / ร้านขายเหล็ก

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
15 พ.ย. 61
 พบ 318 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ